Gáncsoskodással indult: harmincéves az ökumenikus koncert

FOTÓK: ROHONYI D. IVÁN
Rohanó és mindenre csak felületesen figyelő világunkban időnként meg kell állni. Megállni és fokozottan figyelni egy-egy olyan eseményre, amelyről legtöbbször annyit tudunk, hogy valamikor a múlt héten volt. Az utólagos beszámoló olvastán szomorúan állapítjuk meg, hogy bizony, elmentünk volna, és éppen volt is két szabad óránk, ám a nagy sietségben, az ünnepre való lázas készülődésben elsiklottunk a tömör hirdetés felett, amely tudatta az újságolvasóval, rádióhallgatóval, hogy lesz egy ünnepre hangoló, különleges kis koncert. Sokan az idén is bizonyára így jártak, ezért nem lehet elég gyakran írni róla: már most jegyezzük fel, hogy jövőre le ne maradjunk az ortodox és a református iskola fiataljainak többnyelvű közös kórushangversenyéről, amely az adventi időszakban Kolozsváron mindmáig aktuális jelentéstöbblettel lehetséges, vágyott közös jövő reményéről is üzen.

Megjelent a Szabadság napilap mellékletében, a Református Híradó 2023. karácsonyi számában.

ÍRTA: PÉTER CSABA

A Kolozsvári Református Kollégium és a Nicolae Colan mitropolita nevét viselő Ortodox Főgimnázium kórusának tiszta szándékból született közös karácsonyi koncertje története döcögősen indult. 1993 késő őszén a szeminárium akkori igazgató-teológiatanára felkereste Székely Árpád igazgató-karnagyot az ötlettel: szervezzenek közös karácsonyi koncertet. Nem is volt ez valódi dilemma, az intézményvezetők rövidesen elkezdték a felkészülést: megegyeztek a repertoárban és kiválasztották azt a két-három éneket, amit közösen adnak majd elő magyarul és románul.

Minden elő volt készítve. Megvolt a két kórus, megszületett az ötlet, volt lelkesedés, volt egyházi jóváhagyás, már csak a helyszínben kellett megállapodni. Ez is adta magát: ha református kollégium, akkor egyértelmű, hogy Farkas utcai templom, ha ortodox szeminárium, akkor egyértelmű, hogy a székesegyház, vagy az akkor még a görögkeleti egyházhoz tartozó minorita templom, amelynek padjain kényelmesen helyet foglalhatott a közönség. Csakhogy a templomokért felelős lelkészek erről hallani sem akartak. Akkoriban senkinek nem volt fontos a két felekezet egymáshoz való közelítése, senki nem akarta, hogy a két felekezet iskolája együtt készüljön az ünnepre. Pedig ebben az elképzelésben igazán nem volt más, mint együtt hirdetni: Betlehemben megszületett a Megváltó, aki az Úr Krisztus. Ezt a próbálkozást vetették el az akkoriak.

Minek köszönhető mégis, hogy 2023-ban harmincadik alkalommal szolgálunk együtt, hirdetve a jó hírt? 1993 adventjében a Brassai-líceum akkori igazgatója nyújtott segítséget: „Gyertek hozzánk, ott a dísztermünk, tartsátok meg ott a koncertet.” Így indult útjára a próbálkozás, amelyről akkor igen sokan azt hitték, holtan született. Sikerült mindezek dacára megmutatni, hogy semmilyen gáncsoskodás nem állhat a Megváltó születéséről való bizonyságtétel útjába.

Az első koncerten már jelen volt mindkét egyház vezetője Csiha Kálmán püspök és Bartolomeu Anania érsek személyében. A következő évben már a Deák Ferenc utcai minorita templomban énekelhettünk együtt megérezve, hogy nem ellenségek vagyunk, hanem Isten gyermekei, akik minden akadályt leküzdve hirdetik a Megváltó születését. A Farkas utca még zárva volt előttünk, s bár kezdettől úgy képzelték, hogy a koncertnek felváltva ad otthont a két egyház, 1995-ben ismét nem volt hely számára. Akkor az alsóvárosi közösség nyújtott segítő kezet, örömmel látták vendégül az ökumenikus karácsonyi koncertet a Kétágú templomban. A kezdeti nehézségek után mára kialakult és megszokott rend szerint zajlik a hangverseny egyik évben a székesegyházban, másik esztendőben a Farkas utcában. 2023-ban immár harmincadik alkalommal, a református templomban, december 19-én este – jövőre figyeljék, keressék a néhány nappal karácsony előtti időpontot. Rövid, kétnyelvű igei bevezető és köszöntő után együtt hallgathattuk meg a fiatalok lélekemelő bizonyságtételét, akik évről évre énekszóban mondják el, mit jelent számukra a megszületett Megváltó szeretete és hogy ez a szeretet miként visszhangzik szívükben.