Bölcsődevita a kolozsvári és kisbácsi polgármester között

Közel ezer gyerek maradt hely nélkül a megyeközpontban

Bölcsődevita a kolozsvári és kisbácsi polgármester között
Éles vita bontakozott ki nemrég a közösségi médiában és a sajtóban Kolozsvár és Kisbács polgármestere között a bölcsődehiány kapcsán. Emil Boc logikátlan érveléssel próbálta magyarázni bizonyítványát a több évtizedes bölcsődehiányt rajta számonkérő szülőknek, mondván: másutt sincs bölcsőde, például Szászfenesen, Kisbácsban sem. A kolozsvári elöljáró szerint közvetve ez okozza a kolozsvári bölcsődeválságot is, hiszen a két községből is a kincses városba hozzák bölcsődébe csemetéiket a szülők, így Kolozsváron idén közel ezer gyermeknek nem jutott hely a bölcsődékben. Kijelentésével magára vonta Balázs János kisbácsi községvezető haragját, aki csípős választ fogalmazott meg a közösségi hálón. Megkeresésünkre elmondta: telkük van, pénz még nincs bölcsődeépítésre. A két óvoda mellé viszont újabbat is építenek. A vita jó alkalmat kínált Bocnak arra, hogy a metropoliszövezetért „kampányoljon”.

KEREKES EDIT
NAGY-HINTÓS DIANA

Mellélőtt egy kicsit Emil Boc, amikor olybá tűnik, mintha egy csapással két legyet is ütni szándékozott volna: úgy próbált szerecsenmosdató módon válaszolni az idei bölcsődei helyhiányt firtató számonkérésekre, hogy egyben a metropoliszövezeti törvényért is lobbizzon. „Hogy lehet az, hogy a Kolozsvár környéki településeknek nincs bölcsődéjük? Bácsban egy sincs. Bács község, építs – urambocsá! – egy bölcsődét, az istenért! Tízezrek élnek Bácsban. Szászfenesen egyetlen bölcsőde van az egész lakosságra, Apahidán szintúgy. Mi pedig isszuk a levét. Ezért van szükség a metropoliszövezeti törvényre, hogy a város határain túlra is kiterjedhessen a figyelmünk” – mondta egy héttel ezelőtt Emil Boc. Vitriolos válasz érkezett Balázs János részéről, aki szerint miért is érdekelné a környékbeli bölcsődék helyzete Kolozsvár polgármesterét, hiszen kolozsvári lakcím hiányában a kisbácsi szülők nem írathatják gyereküket kolozsvári bölcsődébe. „Úgy hallottam, élénken érdeklődik a környékbeli falvak településfejlesztése iránt is, nehogy 20 emeletes tömbházakkal ébredjünk fel. Igazán? Akkor hogy is lehetséges, hogy csak Kolozsvárnak van ilyesmije? Azt akarod, hogy komolyan vegyenek a metropoliszövezetben? Az istenért – urambocsá! –, csinálj valamit a metropoliszövezetért! Hol a gyorsvasút, hol a déli terelőút? Hol a metró? Jó aszfaltfestegetést egyébként szimpatikus színekben. Egyebekben pedig… mindenki a magáéval” – fogalmazott Balázs János.

A bölcsődei helyek elfoglalása összetett pontrendszer alapján történik, ahol külön pontozás jár a lakcímért, a munkába visszatérő szülők esetében, fogyatékossággal élő szülők esetén, szociális helyzet alapján stb. A kolozsvári lakcím szükségessége nem újdonság, ellensúlyozására viszont jól ismert gyakorlat a gyermeküket kolozsvári belvárosi iskolákba íratni vágyók körében a belvárosi cím (flotant) „megszerzése” . A bölcsődék esetében viszont az állandó kolozsvári lakcím több pontot ér, mint a kolozsvári tartózkodási lakcím: kétszülős családok esetében minden szülő, aki állandó kolozsvári lakcímmel rendelkezik, 5 pontot kap, minden szülő, aki kolozsvári tartózkodási címmel rendelkezik, 2 pontot kap. Az egyszülős családoknál az állandó cím 10, a tartózkodási cím 4 pontot ér. Kétségtelenül előnyben vannak tehát az állandó kolozsvári lakcímmel rendelkező szülők, bár ezt az előnyüket akár el is veszíthetik a további kritériumok pontozásakor. Így tehát mindkét elöljáró kijelentéseiben van némi igazság, de a teljes igazság mégis valahol félúton lesz.

Akárhogyan is, kisbácsi kollégája kifakadására Boc sem késlekedett az alaposabb, már valamivel diplomatikusabb hangvételű magyarázattal. Szerinte a metropoliszövezeti törvény abban segíthet, hogy amennyiben az övezetben egy településen például nincs bölcsőde, az összes település összedobja rá a pénzt, és megépítik, miközben a kedvezményezett település polgármesterének hatásköre mit sem csorbul. Arról is szót ejtett, hogy öt éve dolgozik a terelőút, a gyorsvasút tervén, a metropoliszövezeti polgármesterek szolidaritásával. Továbbra sincs viszont megoldás annak a közel ezer kolozsvári gyermeknek, akinek nem jutott bölcsődei hely 2021-ben. Jelenleg a kolozsvári önkormányzat közel 1400 bölcsődei helyet biztosít, szemben a 2013-ban létező 400 hellyel. A bölcsődék honlapjának tájékoztatása szerint Kolozsváron jelenleg 16 bölcsőde létezik, ezekből hétben magyar csoport is működik. Tavaly októberben a Monostoron nyílt 90 férőhelyes új bölcsőde (amiből a járványhelyzet miatt csak valamivel több mint ötvenet tölthettek be), a Békás negyedben megnyílt másik bölcsődében magyar csoport is lesz, de csak a készenléti állapot beszüntetését követően indul el. Májusban a Tóközben nyitott budapesti támogatással magyar bölcsődét-óvodát a református egyház. A Monostor negyedben bölcsődebővítéssel további 90 hely létesülne, a tervek szerint még az idén. A kolozsvári önkormányzat régóta ismeri és orvosolni próbálja a problémát – a 2016-os 1,6 millióról 2020-ra 4,5 millió lejre nőtt a bölcsődehálózat fejlesztésére fordított összeg –, a magyar tanácsosok sokat küzdöttek az ezen belül is heveny gondot jelentő magyar bölcsődei helyek hiányának megszüntetéséért, az önkormányzat ennek ellenére sem bír lépést tartani a város lakosságának folyamatos bővülésével. Három bölcsőde bővítése foglalkoztatja az önkormányzatot, ezeket a munkálatokat a fejlesztési minisztérium támogatásával valósítanák meg.

– Kisbácsban nincs egyetlen bölcsőde sem, de az önkormányzat beiratkozott a fejlesztési minisztérium által közzétett bölcsődeépítési programba. Megvan a telek, várom a pénzbeli támogatást a fejlesztési minisztériumtól. Készült egy felmérés, miszerint három-négy bölcsődei csoportra, azaz legalább negyven helyre lenne szükségünk. Óvodáink vannak a községben. Kisbácsban kettő is működik, két-két csoporttal, de ez sem elegendő. Az óvodaépítési tervek elkészültek, a kivitelezési munkálatokat versenytárgyaláson meghirdettük – nyilatkozta a Szabadságnak Balázs János kisbácsi polgármester.Balázs János szerint, ha Kolozsvár „bekebelezi” a szomszédos vidéki településeket, 
csak a tömbházépítést segíti

 

Megtudtuk: Kisbács községben a végéhez közeledik a belterületen levő utak aszfaltozása és a szucsági szennyvízhálózat megépítése. Ha minden jól megy, jövő héten meghirdetik a versenytárgyalást a külterületen található utak leaszfaltozására is. Ezekre a munkálatokra ugyan már korábban szerveztek versenytárgyalást, de aztán a nyertes cég nem teljesítette a vállalását, ezért az önkormányzatnak fel kellett bontania a szerződést.

Balázs János kisbácsi polgármester szerint, ha Kolozsvár „bekebelezi” a szomszédos vidéki településeket, csak a tömbházépítést segíti, amely már így is elérte a Kisbács és Kolozsvár közötti határt. A polgármester elmondta: nagyon jó kezdeményezés a „zöld péntek”, amikor (Kisbácsban is) ingyenesen lehet(ne) utazni a kolozsvári Tömegközlekedési Vállalat (CTP) járataival, ám a község nem tudja fedezni ennek anyagi vonzatait.