Beszámolás, megmérettetés, továbblépés

A 2024-es esztendő kihívásai egyértelműen óriásiak, ennek előszelét érezzük nap mint nap. Ez az év a Beszámolás, a Megmérettetés, valamint a Továbblépés esztendeje, hogy majd 2025-től az Építkezés évei következzenek.

A jelöltállítás szakaszában elengedhetetlenül fontos szigorú, korrekt, megkerülhetetlen kritérium-rendszer felállítása a jelöltek kiválasztását és rangsorolását illetően. Ebből a kritérium-rendszerből nem kellene hiányozniatöbbek között - az olyan elvárásoknak mint az anyanyelvszintű román nyelvtudás; diplomával bizonyított felsőfokú végzettség; rendezett és kiegyensúlyozott családi állapot; büntetlen előélet; szociális érzékenység a hátrányos helyzetben élő emberek problémái iránt; szakmai felkészültséget és rátermettséget méltató véleményezés; a jelöltet támogató, lakhelye szerinti fórum ajánlása.

Nagy jelentőséggel bírna a fokozott odafigyelés a közösségépítési munkára, az embertől emberig való kapcsolatrendszer újbóli meghonosítására, felújítására, a méltányosság elvének a társadalmi élet minden terén való tiszteletben tartására, a szubszidiaritás elvének eleget tévő rendszer meghonosítására a társadalom építésének és működésének minden területén, a transzilvanizmus felvállalására és érvényesítésére minden tevékenységi területen és a mindennapi életben. Ezek olyan elvek, elképzelések, feladatok, amelyek kezdettől fogva benne foglaltattak szövetségünk programjaiba, de sajnos nehányuk életbe ültetése még mindig várat magára.

 

A legutóbbi népszámlálás adatait figyelembe véve, amely 1,2 millióban állapította meg a romániai magyarság számát, mondhatni, hogy legalább 800.000. szavazattal rendelkezik közösségünk. A 90 százalékos részvételi arány a szavazáson, illetve a szövetség 9százalékos támogatása megközelítőleg 650 ezer szavazatot jelentene. Ez pedig egy olyan szint, amely biztosítaná számunkra, hogy a román parlamentben, a közéletben megkerülhetetlenek legyünk.

Ennek elérése, vagy legalább megközelítése óriási kihívás, kemény munkát igénylő feladat mindannyiunk számára. Felérne egy győzelemmel.

                                                                                                                                                                    Kira Miklós, 

                                                                                                 az Erdélyi Magyar Baloldal Ügyvezető Elnöke