Ballagás a kolozsvári Báthory-líceumban: „Kavicsokból gyémántok”

A Báthory István Elméleti Líceum ballagási ünnepsége a Szent Mihály templomban bemutatott hálaadó szentmisével kezdődött, amelynek főcelebránsa László Attila főesperes-plébános volt.

A szónok Molnár Lehel piarista szerzetes pap, tanár, a líceum lelki vezetője Lukács evangélista aznapi evangéliumi szakaszát idézve azt a történetet elevenítette fel, amikor a 12 éves Jézus a jeruzsálemi templomban maradt szülei tudta nélkül. Rámutatott: ahogy akkor Jézus volt a főszereplő, most a végzős fiatalok azok, akik szüleikkel, nagyszüleikkel jöttek el a templomba, és akik maguk is világképet cizelláló, világnézetet rendező dolgokban fognak részt venni. Amint fogalmazott, életünkben a rozsdapor és a mágneses erővonalak, mint rendező elvek vannak jelen, de mi magunk pakolgatjuk a porszemeket, rendezve a kapcsolatokat, hiszen a kapcsolatok hozzák létre az erővonalakat. Rámutatott, hogy ebben a térben kilépünk a sürgető feladatok forgatagából, erőt gyűjtve életünk fontos dolgaihoz azáltal, hogy figyelmünket a lényegre irányítjuk: személyiség, hit és tudás szintézisére. „Az érettségi azt jelenti, hogy legyen helyén az eszünk, érettségünkben pedig legyen a helyén a szívünk, az Atyánál” – zárta beszédét a szónok. 

Ezt követően Báthory István fejedelem „reneszánsz udvarában”, vagyis az ősi alma mater falai között folytatódott a ballagási ceremónia. A ballagók immár hagyományosam az Elmegyek, elmegyek… sorait énekelve járták be az iskolát, mielőtt az udvaron gyülekező szüleik, rokonaik, ismerőseik előtt felsorakoztak volna. 

Az egybegyűltekre László Attila főesperes-plébános kérte Isten áldását. „Feltarisznyálva álltok életindulásra készen, mindehhez azt kívánom, hogy világosan ismerjétek föl mindig azokat az embereket utatok során, akik Isten eszközei a számotokra az életetekben. Honnan ismerhetitek fel? Onnan, hogy bíznak bennetek. Ahogyan bíznak szüleitek, nevelőitek, és ahogyan bízik bennetek az Isten. Ezzel járjátok az élet útját, megtalálva és kiteljesítve élethivatásotokat” – kívánta.

Ezután az iskola igazgatója, Schuller Hajnal köszöntötte a ballagó diákokat. „Ragyogó arccal ünnepel ma ősi alma materünk, hisz legdrágább ifjait ünnepli: ballagó diákjainkat” – kezdte ünnepi beszédét az idén 445. jubileumát ünneplő iskola vezetője, aki a ballagási meghívó mottóját idézve rámutatott: „Ti vagytok a Föld sója, ti vagytok a Föld világossága”. Beszédében négy útravaló tanáccsal látta el a fiatalokat. „Életetek végéig tanulnotok kell, ezentúl még többet, mint eddig bármikor. A tudás volt a kincs, amivel eddig gazdálkodtunk, de (…) mai tudással holnap nehéz boldogulni” – mutatott rá első tanácsában. „Rohamos tempóban fejlődő világunkban céljaitokat csupán folytonos tanulással, szigorú önneveléssel érhetitek el” – mondta, majd arra biztatta a fiatalokat, hogy törekedjenek családalapításra, még ha a divatos világ, a fogyasztói civilizáció radikálisan új értékrendje nem is erre biztat. „A család az az elsődleges mentsvár, amelyben biztonságot lelhetsz, amelyből erőt meríthetsz a krízishelyzetekben” – magyarázta Sütő Andrást is idézve, majd harmadik tanácsként arra buzdította a maturandusokat, hogy a családon kívül ragaszkodjanak egy másik közösséghez is. „Született társas lények vagyunk, a közösség létezési kulcsfogalom, az individuális életszemlélet zsákutcába vezet” – mondta, arra is kérve a ballagókat, hogy ápolják az iskolás évek alatt szőtt szép barátságokat. Végül arra buzdította a fiatalokat, hogy bízzanak a hagyományos értékekben, és merjenek újrakezdeni, ha hibáznának. „Neveljétek lelketek kérlelhetetlen igényérzetre; a tömegek világa csak mohó, de nem igényes, ti maradjatok mértéktartóak és igényesek” – hangoztatta, hozzátéve: „Mi, nevelők, bízunk abban, hogy nyitott gondolkodású, igazságot kereső, önmagukért, társaikért, családjukért, közösségükért és szülőföldjükért felelősséget vállalni tudó fiatalokként bocsátunk útra. Közösségünk nevében kívánom, hogy életetek boldog és értelmes legyen”. 

Kerekes Adelhaida főtanfelügyelő-helyettes, a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség képviselője egy tanmesét hozott búcsúzóul a ballagóknak: egy csapat nomád lovas éppen lefekvéshez készülődött, amikor hirtelen vakító fényesség vette őket körül, a mennyei lény pedig azt mondta nekik, gyűjtsenek össze annyi kavicsot, amennyit csak bírnak, és tegyék a nyeregtáskába, majd menjenek tovább az útjukon. A lét örök titkainak feltárulásában reménykedő lovasok csalódottan alig néhány kavicsot tettek a táskába, de egy napi vándorlás után a kavicsok drágakövekké változtak – így már bánkódtak, hogy nem gyűjtöttek többet. „A tudás olyan, mint a kavics. Az eltelt 12 év során az iskola volt a ti kavicsmezőtök. A tanáraitoktól kavicsokat kaptatok. A rátok bízott köveknek nem voltatok mindig jó gazdái. Azt azonban nem tudhattátok, hogy a tanulás nem közönséges kavics, hanem egyszer csak gyémánttá válik, értékes lesz, felbecsülhetetlen. Kívánom nektek, hogy az összegyűjtött köveket jól használjátok fel, és építkezzetek belőle. Ki utat, ki falat; hazát és otthont. Használjátok fel jól az időt, ami előttetek áll. Kívánom, hogy érjétek el céljaitokat” – mondta.

Az ünnepség folytatásában az első osztályos Velikán Artur László szavalta el a ballagókat köszöntve Lajkó Gábor Búcsúzóul című versét, aztán a végzősök nevében Gál Péter XII. C osztályos tanuló búcsúzott, majd Tóbiás Róbert a jövőre ballagók üzenetét tolmácsolta. A szimbolikus kulcsátadás után újabb hagyományos pillanat következett: Zágoni Mátyás maturandus elszavalta Az öreg iskola ünnepére című verset, amelyet Kányádi Sándor az iskola 400. évfordulójára írt. Végül a díjkiosztás következett, majd az ünnepséget a végzősök közös kórusa zárta a Gaudeamust énekelve. A Szabadság díját Papp Fruzsina XII. B osztályos diáklány érdemelte ki kiváló közösségi tevékenységéért. 

Tanulmányi díjak12. A (tördelőszerkesztő osztály, osztáynevelő: Lőrinczi Annamária): I. díj: Vajas Noémi-Jácinta – 9,89-es átlag, II. díj: Máthe Vanessa-Helga – 9,50, III. díj: Gozner Balázs-Erik és Mártonfi Rakhel-Denissza – 9,39, dicséret: Gergely Bernadett, Valkai J. Zoltán-Róbert, Venczel Ingrid-Noémi – 9,33, Bereschi Erzsébet-Izabella és Veress Lilla-Ilona – 9,22, Sebestyén Eszter – 9,17, Lázár Alex és Salamon Róbert-István – 9,11, Gebe-Bíró Zalán-Alexander – 9,00; 12. B (matematika-informatika osztály, osztálynevelő: Kiss Réka): I. díj: Zágoni Mátyás Elemér –10, II. díj: Bándi Réka – 9,94, III. díj: Jakab Anna-Dorottya és Durugy Attila – 9,88, dicséret: Egyed Zsófia Iringó és Pap Fruzsina – 9,82, Jakab-Gyík Dorottya – 9,81, Beke-Szabó Hanna – 9,76, Dobrai Dominik – 9,76, Dulf Dávid Ferenc – 9,75, Ilyés Laura Gabriella – 9,71, Néda Zsófia – 9,71; 12. C (biológia-kémia, osztálynevelő: Kiss Annamária): I. díj: Gál Péter – 10, II.díj: Gulácsi Kitty és Tamás Anna-Mónika – 9,95, III. díj: Kovács Ádám és Praja Beatrice – 9,85 dicséretek: Réman Andrea – 9,80, Szabó Eszter-Erika – 9,75, Csordás Hunor – 9,70, Szép Krisztina-Mónika – 9,70.

A tanulmányi eredményekkel kiérdemelt különdijak: a Szent Mihály Plébánia nagydíja (azt a diákot illeti, aki négy éven át a legmagasabb általános osztályzatot érte el): Gál Péter (12. C) – 9,96; Báthory István díj: (az iskola igazgatósága a Lyceum Alapítvánnyal közösen ítéli oda azoknak a ballagó diákoknak, akik 12. osztályban legalább 9,75-ös általános osztályzatot értek el és magaviseletük 10-es): Vajas Noémi-Jácinta, Zágoni Mátyás Elemér, Bándi Réka, Jakab Anna-Dorottya, Durugy Attila, Egyed Zsófia Iringó, Pap Fruzsina, Jakab-Gyík Dorottya, Beke-Szabó Hanna, Dobrai Dominik, Dulf Dávid Ferenc, Gál Péter, Gulácsi Kitty, Tamás Anna-Mónika, Kovács ÁdámPraja Beatrice, Réman Andrea, Szabó Eszter-Erika; Fodor Éva-díj (a kiváló irodalmi tevékenységért): Gulácsi Kitty; Vizi Imre-díj (az iskola volt igazgatóhelyettese, Vizi Imre matematikatanár és országos hírű élsportoló emlékére): Beke-Szabó Hanna; Orbán István-díj (az iskola volt rajztanára emlékére): Salánki Anna (12. B.); a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem díja: Tamás Hanna (12. C) és Zágoni Mátyás; az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságdíja: Durugy Attila és Zágoni Mátyás; Egyed Péter-díj: Ciotlăuș Erik (12. B); Országépítő-díj (Vekov Károly professzor alapította): Kovács Ádám; Kürthy Katalin-díj: Durugy Attila; a Matematika Katedra díja: Gál Péter; az Informatika Katedra díja: Dulf Dávid-Ferenc; a Történelem Katedra díja: Valkai Zoltán-Róbert; a Német Katedra díja: Dénes Ádám (12. B); Thália-díj (az iskola színjátszóinak): Stigas Georgios, Zágoni Mátyás, Szabó Milán (12. B), Szép Krisztina, Becsky Dalma, Laczi Paula-Fatima (12. C); a Római Katolikus Teológia Kar díja:Debreczeni Csongor (12. B); a Református Valláskatedra díja: Gál Péter (12. B.), Mártonffi Rakhel-Denissza (12. A); Idea-díj (a nyomdai technológiák terén kifejtett kiváló tevékenységéért): Máthé Vanessza-Helga, Gergely Bernadett (12. A).

A közösségért végzett munkáért odaítélt különdíjakaz Erdélyi Római Katolikus Státus díja: Gergely Bernadett (12. A), Palkó Konrád-Ádám és Jakab-Gyík Dorottya (12. B); a Báthory Szülői Szövetség díja: Egyed Zsófia, Laczi Paula-Fatima; a Romániai Magyar Demokrata Szövetség díja közösségi tevékenységéért: Dénes Ádám, Pulbere Viktor (12. B.); a Szabó Andrásról elnevezett Hűség-díj az iskoláért való tevékenykedéséért: Zágoni Mátyás; Jakab Geráld-emlékdíj: Debreczeni Csongor (12. B); Tamás-Burgya József-emlékdíj (alapította a Kolozsvár Társaság): Gozner Balázs-Erik és Bertalan Márk-Miklós (12. A), Filep Mátyás (12. B), Dode Márk (12. C); a Vasárnap Katolikus Hetilap és Keresztény Szó Kulturális Havilap díja: Lőcse Márk (12. A); az Erdélyi Piaristák díja: Anka Ármin és Tamás Anna-Mónika (12. C), Durugy Attila (12. B); a Szociális Testvérek Társasága díja: Prázsa Beatrice (12. C); a Kolozsvári Római Katolikus Szent Mihály Nőszövetség díja: Bereschi Erzsébet-Izabella, Ilyés Laura-Gabriella, Laczi Paula-Fatima; a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének díja: Venczel Noémi (12. A); az Életfa Családsegítő Egyesület díja: Becski Dalma (12. C) és Bereschi Erzsébet-Izabella; a Szabadság napilap díja: Papp Fruzsina; a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács díja:Bertalan Márk, Máthé Vanessza, Gergely Bernadett, Varga Csaba (12. A.), Filep Mátyás, Pulbere Viktor, Györkös Áron, Mezei Hunor (12. B.), Bartók Hunor (12. C.); a Báthory István Líceum Diáktanácsa díjai: Bartók Hunor Kristóf, Bertalan Márk Miklós, Debreczeni Csongor, Debreczeni Karola, Dénes Ádám, Egyed Zsófia Iringó, Fábián Botond Norbert, Ferencz-Csiki Dániel, Filep Balázs, Filep Mátyás, Gozner Balázs Erik, Györkös Áron, Hideg Márk, Mezei Hunor, Szabó Milán, Szőcs Ottó, Pap Fruzsina, Pulbere Victor, Vladár Ede; az 1990-ben végzett XII. D osztály alapította Rosszcsont-díj a kópésággal vegyes segítőkészségéért, megbízhatóságáért, hűségéért: Szabó Milán; Killyéni Péter-emlékdíjat a sport terén elért kiváló eredményekért: Kovács Ádám, Gozner Balázs, Györkös Áron, Hideg Márk, Mezei Hunor, Albert-Ferenczy Dóra;  Killyéni Péter-különdíj: Lázár Alex, Kovács Ádám; legjobb sportoló díj:Beke Szabó Hanna, Néda Zsófia, Fábián Botond; sportdíjak: Gozner Balázs, Lázár Alex, Lőcse Márk, Pál Mihály Róbert, Beke Szabó Hanna, Ferencz Csiki Dániel, Györkös Áron, Hideg Márk, Jakab Gyík Dorottya, Mezei Hunor, Néda Zsófia, Palkó Kondrád Ádám, Pulbere Viktor, Stigas Georgios, Vladár Ede, Zágoni Mátyás, Szabó Milán, Albert Ferenczi Dóra, Anka Ármin, Csordás Hunor, Fábián Botond, Filep Balázs, Gulácsi Kitty, Kovács Ádám, Laczi Paula Fatima, Mezei Melitta, Szabó Tamás Roland, Szőcs Ottó.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Csoma Botond parlamenti képviselő, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, illetve a pódiumon foglalt helyet Király Attila, a Báthory Szülői Szövetség elnöke. 

Borítókép: Rohonyi D. Iván