A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 160 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezvénysorozat központi eseményét 2019. november 22., pénteken szervezik Kolozsváron a Sapientia EMTE Tordai út 4. szám alatti Hunyadi Mátyás termében. Az értékteremtő tudomány címet viselő rendezvény megnyitóünnepsége 9 órakor köszöntésekkel és a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat bemutatásával kezdődik, 10 órakor pedig Bokor József akadémikus, az MTA alelnöke Autonóm járművek irányítása: drónok, autók címmel tart előadást. 10.30 órakor átadják a Gr. Mikó Imre-emlékplaketteket, 10.50 órakor Suhárt Evelin és Vajas Gréta a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara diákjainak kiskoncertje kezdődik.

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában címmel 11.20 órakor plenáris előadások kezdődnek. Kis Boglárka Mercédesz (geológus, BBTE, Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár) Különleges gázömlések a Keleti-Kárpátokban: érték vagy veszély, Papp Kinga (tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár) Wesselényi Kata íráshasználata, Fábián Zoltán (arc-, állcsont- és szájsebész szakorvos, Marosvásárhely) Számítógépes műtéti tervezés és 3D-nyomtatás alkalmazása az arckoponya sebészetében, Fazakas Csaba (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely) Változó klímánk, változó talajunk címmel tart előadást.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 160 éves évfordulójára összpontosító programok 15 órakor kiállítás megnyitóval kezdődnek a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban. Kiállítás-szervezők: Sipos Gábor, EME alelnök és Luffy Katalin a Központi Egyetemi Könyvtár különgyűjteményekért felelős munkatársa. 16 órakor Az EME-szakosztályok és –fiókegyesületek, mint tudományos műhelyek gyűjtőcímmel kezdődnek előadások. Egyed Emese Sajátos módszerek, mérhető tudományos eredmények az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályában, Kékedy Nagy László A Természettudományi Szakosztály 30 éves működése a tudomány szolgálatában, Szilágyi Tibor Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának szerepe az erdélyi magyar nyelvű tudományos életben, Kerekes Kinga A Jog-, Közgazdaság-, és Társadalomtudományi Szakosztály 1990 utáni tevékenységének áttekintése, Bitay Enikő A műszaki tudományosságért – 30 éves az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya, Robu Judit Régi és új, a mindig aktuális matematika és a villámgyorsan fejlődő informatika – egy szakosztály 15 éve, Nyárádi Imre-István Az EME Agrártudományi Szakosztálya megalakulásától napjainkig, Széman Péter Tudományos műhely kialakítása 1989 után a Szilágyságban. A Szilágysomlyói EME-fiókegyesület, Garda Dezső Az EME Gyergyói Fiókegyesület tevékenységének 17 esztendeje, Bajusz István Zilah és vidéke Fiókegyesülete, Balázs Lajos Visszatekintés az EME fiókegyesületének öt évére. Egy kitűzött cél követésének erkölcsi és eszmei haszna, Simon Zsolt Az EME Marosvásárhelyi Fiókegyesületének tevékenysége 1990 és 2019 között, Bíró Boróka Az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesületének öt éve, Fodor Attila Az EME Aranyos-vidéki Fiókegyesületének megalakulásáról, eddigi tevékenységéről, célkitűzéseiről címmel tart előadást.

Az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek tudományos ülésszakait a következő ütemterv szerint szervezik: Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály: Nyelvészet, irodalom, néprajz szekciójának 2019. november 23-án 8.45 órakor a kolozsvári EME-székházban, a Jókai/Napoca u. 2-4. szám alatt, történelem szekció – Tudomány és társadalom 2019. november 23-án 9 órakor az EME-székházban és a BBTE, Történettudományi Intézet, Jókai/Napoca utca 11. szám alatti, Ferdinánd termében, művészettörténet szekció 2019. november 30-án 9 órakor a Vallásszabadság házában, zenetudományi szekció – Ruzitska 150 2019. november 26-án 10 órakor az EME-székházban. Természettudományi Szakosztály: Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK’19) 2019. november 23-án 9 órakor az Apáczai Csere János Gimnázium, Király/I.C. Brătianu utca 26. szám alatt. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály: XXIII. erdélyi orvosnapok 2019. november 8–9-én Csíkszeredában, kolozsvári szekció 2019. november 23-án 10 órakor a Református Kollégium, Farkas/M. Kogălniceanu utca 16. szám alatt. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály: Társadalomtudományi szekció 2019. november 21-én 10 órakor a Sapientia EMTE, Kolozsvári Karán, a Tordai út/Calea Turzii 4. szám alatt, jogtudományi szekció – Óvári Kelemen-emlékkonferencia 2019. november 21-én 16 órakor a Sapientia EMTE Mátyás király/Matei Corvin utca 4. szám alatti Óváry termében, közgazdaságtudományi szekció – IV. Nemzetközi Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Konferencia – ICEBM 2019 2019. november 23-án 9 órakor a BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán, Teodor Mihali utca 58–60. szám alatt, filozófia szekció –EMFT Tanulmányi Napok 2019 november 23-án 10 órakor a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben, Szabadság tér /Piața Libertății 2. szám alatt. Műszaki Tudományok Szakosztálya: XX. Műszaki Tudományos Ülésszak 2019. november 23-án, 9 órakor a Sapientia EMTE, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. szám alatti Óváry termében. Matematikai és Informatikai Szakosztály: 10. matematika és informatika alkalmazásokkal konferencia 2019. november 15–17-én az EME-székházban és a BBTE, Farkas/Kogălniceanu u. 1. szám alatti főépületében. Agrártudományi Szakosztály és Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület: XV. agrártudományi konferencia 2019. november 15-én 10 órakor a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központjában, a Csíki utca 50.szám alatt, Aranyos-vidéki Fiókegyesület – Értékteremtő értelmiségiek az aranyos-vidéki régióban 2019. november 20-án 17 órakor a tordai polgármesteri hivatalban, Csíkszeredai Fiókegyesület – II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és a székelyek 2019. november 8-án 9 órakor a Sapientia EMTE, Csíkszeredai karán, a Szabadság tér 1. szám alatt, Gyergyószentmiklósi Fiókegyesület – Székelyföld, Erdély a román hódítástól az Országos Magyar Párt megalakulásáig 2019. november 14–15-én 9.30 órakor a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban, Marosvásárhelyi Fiókegyesület – Maros megye és Marosvásárhely történetéből 2019. november 30-án 10 órakor a marosvásárhelyi Teleki Tékában a Bolyai utca 17. szám alatt.