Ballagás a Református Kollégiumban - „Ti magatok is lehettek a csillagok”

Ballagás a Református Kollégiumban - „Ti magatok is lehettek a csillagok”
A ballagás olyan ünnep, amelyen az emlékezés, a búcsú és az új útra hívás egyszerre van jelen - fogalmazott beszédében Török Zoltán iskolaigazgató a Kolozsvári Református Kollégium szombat délelőtti ballagási ünnepségén, a Farkas utcai templomban, Kiss-Cserey Zoltán iskolalelkész ünnepi áhítatát követően.

- Igazán csak a védőháló elbomlása után derül ki, hogy mennyire készültetek fel az előttetek álló útra. Ne aggódjatok, bízzatok benne, hogy Istennek terve van veletek. A lehetőségek tárházából válogathattok, de ne feledjétek, a tudásért meg kell dolgozni. A megszerzett tudás csak akkor ér valamit, ha azt nem tartjátok meg magatoknak, hanem közösségetek javára kamatoztatjátok - mondta az iskolaigazgató.

Kerekes Adelhaida főtanfelügyelő-helyettes szavait Nagy Magdolna aligazgató tolmácsolta.

Sitta von Eckardstein bárónő beszédében rámutatott: csakis a végzős diákokon áll, milyen úton és módon fogják megtalálni az Isten által kijelölt útjukat.

- Húsz év múlva nem tudom majd megkérdezni, sikerült-e megvalósítani az álmaitokat. De kívánom, hogy az osztálytalálkozón majd tudjátok elmondani, hogy Isten irgalmas, türelmes és jóságos volt veletek. Remélem, megtanultatok nagylelkűen, türelmesen és bizakodóan viszonyulni embertársaitokhoz. A kisherceg is elmondta, hogy jól csak a szívével lát az ember, a szemmel és szívvel látás is Isten ajándéka - fogalmazott a bárónő.

A véndiákok nevében Nagy Eszter IV. éves teológus hallgató búcsúzott a végzősöktől.

- Az elsuhant évek során megszámlálhatatlan élmény, tapasztalat, tudás, barátság, szerelem és még milliónyi boldog perc tett gazdagabbá benneteket. A baráti szálak egyre szorosabbá szövődtek, a monoton hétköznapokat, számos jó hangulatú alkalom fűszerezte. A kollégista élet megtanított a türelemre, az elkötelezettségre, és arra, hogy úgy szemléljétek a világot, ahogyan azt előtte sosem próbáltátok - fogalmazott Nagy Eszter.

- Akármerre sodor is a sors, büszkén, hálatelt szívvel jelentsétek majd ki, hogy egykor ti a refiben váltatok azzá, akik vagytok, emberré - zárta beszédét. 

Benkő Boróka a tizenegyedikesek részéről búcsúztatta diáktársait. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényében elhangzó Látod-e a csillagaidat, látjátok-e a csillagaitokat? kérdés kapcsán azon gondolkodott el, mi minden jelenthet csillagot egy végzős diák számára.

- Ezek a csillagok lehetnek a céljaitok. De ti, magatok is lehettek, hiszen számunkra ti mind-mind útbaigazító csillagok voltatok, vagytok és azok is maradtok. És lehetnek ezek a csillagok a refiben töltött évek, amelyek a Nap felkeltével, a világosban ugyan nem fognak már mindig látszani, de ettől még mindig ott lesznek, az égen - sorolta.

- Szívből remélem, hogy sohasem felejtitek el mindazt, amit a refiben tanultatok, és amivel itt feltarisznyáltak benneteket. S itt nem csak az évszámokra, a képletekre, az idegen szavakra gondolok, hanem a lelki finomságokra, a felelősségtudatra, a fegyelemre, a mások iránti tiszteletre, a hitre és szeretetre - tette hozzá.

Miután a tizenkettedikesek átadták a Bibliát egy évvel kisebb társaiknak,  Nagy Emese búcsúzott a ballagók részéről.

- Rossz belegondolni, hogy egymás nélkül kell új utakra indulnunk. De magunkkal viszünk minden meleg mosolyt, bátorító szót - mondta.  Diáktársainak pedig azt tanácsolta, hogy használják ki a kollégiumban eltöltött kevés időt. - Legyetek a kollégiumhoz méltó diákok, mindig vidámak, odaadóak, kedvesek és önzetlenek - emelte ki.

Ez követően a végzősök emléklapot és záróvizsgájuk diplomáját vehették át, a végzős kórustagok pedig daloskönyvet kaptak ajándékba.

Oklevelek, díjak kiosztása következett. A Kolozsvári Református Kollégium nagydíját Nagy Anna-Borbála XII. C osztályos tanuló vehette át a négyévi kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául.

Az Apáczai Csere János Baráti Társaság Nagydíját Székely-Varga Szilárd XII. C osztályos tanulónak és Jozefi Krisztál-Anetta XII. A osztályos tanulónak ítélték oda az ebben a tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául.

Az Andrásofszky Barna-díjat Nagy Anna-Borbála XII. C osztályos tanuló kapta a biológia és kémia tanulmányozásában elért kiváló eredményei jutalmául.

Természettudományi díjban részesült Székely-Varga Szilárd XII. C osztályos tanuló az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján elért eredménye jutalmául. Ugyanakkor átvehette a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oklevelét, miszerint a verseny hazai szakaszán elért első, valamint a nemzetközi fordulón elért harmadik helyezés eredményeképpen felvételt nyert az egyetem kolozsvári karának környezettudomány szakára.

Dr. Nagy Sándor Zoltán-díjat kapott Makkai Zoltán XII. C  osztályos tanuló a reáltudományokban elért kiváló eredményei jutalmául.

Kolozsvári József-díjat érdemelt Makkai Tekla XII. A osztályos tanuló példás szorgalma és tanulmányi eredményei jutalmául.

Reményik Sándor-díjat vehetett át Sükösd Zoltán XII. A osztályos tanuló művészeti tevékenysége jutalmául.

József Attila-díjban részesült Székely-Varga Szilárd XII. C osztályos tanuló és Nagy Anna-Borbála XII. C osztályos tanuló a magyar nyelv és irodalom versenyeken elért kiváló eredményei jutalmául.

Török István-díjat kapott Jozefi Krisztál-Anetta XII. A osztályos tanuló a történelem versenyeken elért eredményei jutalmául.

Zene-díjban részesült Nagy Anna-Borbála XII. C osztályos tanuló.

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség által kiállított oklevelet vehette át Makkai Tekla XII.A osztályos tanuló a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán elért első helyezésért.

Orbán Erzsébet-díjat kapott Sükösd Zoltán XII. A osztályos tanuló zenei tevékenysége jutalmául.

A Szabadság napilap díját Székely-Varga Szilárd XII. C osztályos tanuló érdemelte ki publicisztikai tevékenysége jutalmául.

Az Erdélyi Napló-díját Makkai Tekla XII. A osztályos tanuló kapta a történelem tanulmányozásában elért kiváló eredményei jutalmául.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség díját Nagy Emese Réka XII. C osztályos tanulónak ítélték oda közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Lőrinczi Ferenc-díjat vehetett át a leglelkesebb fiúsportoló, Makkai Zoltán XII. C osztályos tanuló.

A diákspresbitérium díját Szalontai Szabolcs Attila XII. C osztályos tanuló kapta közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Az Országépítő díjat Demeter Tímea-Antónia XII. A osztályos tanuló érdemelte ki közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének díjában Nagy Emese Réka XII. C osztályos tanuló részesült közösségépítő tevékenysége elismeréséül.

Tanulmányi díjak: Az A osztály első díjasa Jozefi Krisztál-Anetta 9,93-as átlaggal, a második tanuló Makkai Tekla 9,75-ös átlaggal, harmadik díjat kapott Demeter Tímea-Antónia, Fodor-Kiss Dalma és Kereky Tiffany 9,59-es átlaggal.  Dicséretben részesült: Sükösd Zoltán 9,5o-es átlaggal és Anglina Szidónia-Anita 9,2o-as tanulmányi átlaggal.

A C osztályból első díjat kapott Székely-Varga Szilárd 9,95-ös átlaggal, második díjat érdemelt Nagy Anna-Borbála 9,92-es átlaggal, harmadik díjban részesült Tőkés Dalma 9,77-es átlaggal. Dicséretet érdemelt Kiss-Cserey Gergő és Tóth Krisztina-Evelyn 9,62-es átlaggal, valamint Nagy Emese-Réka 9,52-es átlaggal. 

A végzősök búcsúdalaival zárult az ünnepség.

Simon Örs fotóriportja itt tekinthető meg