Hirdetések

Állás

A Kolozsvári Állami Magyar Színház munkatársat keres könyvelő állás betöltésére.
Jelentkezés és részletes felvilágosítás a színház titkárságán naponta 9–16 óra között, illetve a 0264-593-465-ös telefonszámon.
Önéletrajzokat a julia.boros@huntheater.ro illetve az ana.hetman@huntheater.ro e-mail-címre lehet küldeni.

Gyászhír

Fájdalommal tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után
BÖSZÖRMÉNYI ÁRPÁD
piarista öregdiák, a vasúti társaság nyugalmazott vegyésze életének 88. évében visszaadta lelkét Istennek. Temetése május 30-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz a Házsongárdi temető kápolnájából, a római katolikus egyház szertartása szerint.

Gyászhír
Ingatlan

Fiatal magyar család 2 szobás lakást keres Kolozsváron, elérhető áron. Telefon: 0745014699.

Gyászhír

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett rokon és szomszéd,
TIBORI ANNA-MÁRIA
életének 73. évében, folyó hó 24-én elhunyt. Temetése kedden, 11 órakor lesz a Házsongárdi temető kápolnájából. 
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Részvét

A PROTESTÁNS TEOLÓGIAI INTÉZET TANÁRI KARA,  MUNKA­TÁRSI KÖZÖSSÉGE ÉS DIÁKSÁGA, őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki RÁCZ LEVENTE ZOLTÁN, gazdasági igazgatónak, szeretett édesapja elvesztése miatti szomorúságában. REKTORI HIVATAL.

Megemlékezés

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk őrzi szép emlékedet.
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára,
HERDLICSKA GIZELLÁRA
szül. VIOLA,
halálának első évfordulóján. Örök álmát őrizze béke és nyugalom. FIAI: GYŐZŐ ÉS ATTILA, MENYE: EMESE ÉS UNOKÁJA: BALÁZS. Ajándék voltál életünkben!

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
KOVÁCS JOLÁN
(szül. VÉNIG),
történelem szakos tanár elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugalma legyen csendes! A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM MUNKAKÖZÖSSÉGE.

Gyászhír

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó barát,
KOLUMBÁN ANTÓNIA
(NITU),
a BRD nyugdíjazott alkalmazottja, életének 77. évében, május 21-én elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2024. május 25-én, 11  órakor helyezzük örök nyugalomra a Házsongárdi temető kápolnájából, a református egyház szertartása szerint. Emléke szívünkben él! A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Részvét

Egy hónappal a 35. érettségi találkozónk előtt szomorúan búcsúzunk egykori szeretett osztályfőnökünktől,
KOVÁCS JOLÁN
történelemtanártól.
Isten veled, drága Oszink, nyugodj békében! A BRASSAI SÁMUEL-LÍCEUM 1989-BEN ELBALLAGOTT 12. B OSZTÁLYA. (5)

Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, 
PÁLFI LEVENTÉNEK ÉS CSALÁDJÁNAK,
 édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. 
A JÁNOS ZSIGMOND UNIÁRIUS KOLLÉGIUM MUNKAKÖZÖSSÉGE.
 
 
Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama,
KOVÁCS JOLÁN
szül. VÉNIG
a Brassai Sámuel Líceum nyugalmazott történelemtanára, életének 91. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2024. május 22-én, 14 órától lesz a Házsongárdi temető kápolnájától a római katolikus egyház szertartása szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A GYÁSZOLÓ CSALÁD.