Kolozsvári utcanevek

A bukott rendszerben kialakult utcáknak nem adtak magyar nevet. Amelyiknek van magyar megfelelője, feltüntettem. Helyenként az utca helyét, zárójelben. Ahol szükséges, a név kiejtését is. A névjegyzék a negyedek nevével kezdődik. Egy-egy nagyobb utca régebbi, nem közkeletű nevét is feltüntettem. Sok helyütt a legújabb, román név, a sor végén, zárójelben van. Az utakat, tereket külön megjelöltem. A többi utca. *** A bővített változat feltöltési időpontja: 2012. július 19. ***

 

Tartalomjegyzék:

Negyedek, lakótelepek

Temetők

Intézmények, egyebek

Templomok

Patakok neve

Hidak neve

Utcák, utak, terek  szótáráért kattints ide

 

Negyedek, lakótelepek:

Alverna (a Györgyfalvi úttal párhuzamos utca és kis telep)

Andrei Mureşan – Tisztviselőtelep

Aurel Vlaicu–Intre Lacuri – Tóköze

Becaş – Békás

Békás – Becaş

Belváros (nem Központ!) – Centru

Bulgaria – Bulgária-telep

Bulgária-telep – Bulgaria

Bună Ziua – Békás negyed

Bună Ziua – Békási utca

Centru – Belváros (nem Központ!)

Cordoş – Kardosfalva

Dâmbul Rotund – Kerekdomb

Dónát negyed – Grigorescu

Fellegvár – Gruia

Gheorgheni – Györgyfalvi negyed

Grădinile Mănăştur – Monostori kertek, Monostor

Grigorescu – Dónát negyed

Gruia – Fellegvár

Györgyfalvi negyed – Gheorgheni

Hajnal negyed – Zorilor

Házsongárd (itt van az azonos nevű temető is. Nincs román neve)

Hidelve, Hidelvi negyed (i-vel!) – a Szamoson túl, a vasútállomás felé (nincs román neve)

Hóstáti negyed – Mărăşti

Iris – Irisz-telep

Irisz-telep – Iris

Kardosfalva (a város északnyugati sarka, száz éve kis falu volt)

Kerekdomb – Dâmbul Rotund

Kétvízköz (Monostoron, a sportpark közelében. Nincs román neve)

Kömöcsi-telep (a Túzokmál alatt. Nincs román neve)

Kőváry-telep (a Fellegvár északi lejtőjén, a vasúttól délre. Nincs román neve)

Lupsa (néhány utca, a Vágóhídtól keletre. A Hóstáti negyed része. Nincs román neve)

Mănăştur – Monostori negyed

Mărăşti – Hóstáti negyed

Monostori negyed – Mănăştur

Nagy Gábor-kert (beépült, a Tordai út jobb oldala és a Hősök temetője között)

ONCSA-telep (a Méhes utca [Albini] bal oldalán, a Györgyfalvi negyedben. Nincs román neve)

Óvár (nincs román neve)

Pillangó-telep (a Györgyfalvi negyed északi részén, a kavicsbánya felett. Nincs román neve)

Someşeni – Szamosfalva

Szamosfalva – Someşeni

Szentpéter (a Szentpéteri templom környéke)

Táborhely (ONCSA-telep, a monostori apátsági templomtól nyugatra magsodó dombon)

Tisztviselőtelep – Andrei Mureşan

Tóköze (a város keleti végén, a Szamosfalvi úttól délre, néhány utcából álló kisebb városrész) 

Túzokmál (a Lomb alatt. Nincs román neve)

Zorilor – Hajnal negyed

 

Temetők:

Házsongárdi temető – Cimitirul central

Kismező utcai temető vagy Kalandos temető (Hidelvi hóstát. Nincs román neve)

Monostori temető

Kajántói temető (a legújabb)

Kardosfalvi temető (régi és újabb)

Szamosfalvi temető (régi és viszonylag újabb)

 

Intézmények, egyebek:

Administratia financiara – Adóhivatal

Aeroport – Repülőtér (Szamosfalva)

Apáczai líceum – eredetileg Református leánygimnázium

Autogara – Busz-pályaudvar

Báthori – Kegyesrendi, piarista gimnázium

BCU – Egyetemi könyvtár (nem bécséu!)

Botanikus kert – 1920 után, régi nevén Füvészkert

Brassai – Unitárius Kollégium

Central – Áruház, Központi áruház

Clujana kórház – Dermata kórház

Consiliul judetean – Megyei önkormányzat

Consiliul municipal – Városi önkormányzat

Curtea de Apel – Feljebbviteli Bíróság, Törvényszék

Dermata – hírneves, nagy cipőgyár. 1948-tól Herbák János, a sovinizmus 1964-ben Clujaná-ra változtatta. 1989 után megszűnt. 2008-tól újra termel)

Directiunea CFR – Ügyvezetőség (vasúti)

Dohánygyár (a Magyar utcában, közel a Szentpéteri templomhoz. Utóbb Somesul kötöttárugyár. 2007. június eleje és 2008. július eleje között lebontották.)

Electrica – Villamos-művek

Financiara – Adóhivatal

Gara – Állomás, Vasútállomás (nem vonatállomás!)

Gara CFR – Állomás, Vasútállomás

Gradina botanica – Botanikus kert, régi nevén Füvészkert

Marianum – Római katolikus leánygimnázium, most az egyetem bölcsészkara

Mentőállomás – a hidelvi református templom mellett, az egykori református kórház egyik épületében. (Mögötte, a hozzátartozó épületben most gyermekkórház)

Prefectura – Megyeháza (eredetileg Kereskedelmi és Iparkamara)

Primarie – Városháza

Református kollégium

Somesul – lásd Dohánygyár

Tribunal – Törvényszék

Vágóhíd – néhány éve lebontották

Vármegyeháza – 1992-től városháza (Monostori út [Mócok útja] eleje)

Városháza (régi) – a Deák Ferenc utca legelején (a mostani az egykori Vármegyeháza épületében)

 

Templomok:

Szent Mihály-templom, plébániateplom (nem katedrális!, vagyis nem székesegyház!)

Farkas utcai templom, Farkas utcai református templom

Barátok temploma, Ferencrendiek temploma (Óvár)

Kegyesrendi templom, piarista templom (Egyetem utca)

Evangélikus templom, Luteránus templom (Kossuth Lajos utca legeleje)

Unitárius templom (Kossuth Lajos utca)

Kétágú templom (Magyar utcai református templom)

Catedrala – Román templom, görögkeleti templom, székesegyház (nem katedrális!)

Hidelvi templom, Hidelvi református templom

Szentpéteri templom (Magyar utca)

Monostori templom, apátsági templom (nem Kálvária, nem Kálvária-templom!)

Kálvária – nem templom!

Kakasos templom (Monostori úti református templom)

Zsidótemplom (Hidelvi hóstát, Horea út)

Zsinagóga (mint fennebb: Hidelvi hóstát, Horea út)

 

Patakok neve:

Becaş– Békás

Pârâul Ţiganilor I – 1. Cigánypatak (Monostor)

Pârâul Ţiganilor II – 2. Cigánypatak (Monostor, nem Kálvária-patak!)

 

Hidak neve:

Podul Napoca – Rákóczi úti híd, Rákóczi-híd

Podul Calvaria (a városháza által adott név!) – Monostori völgyhíd