Születésnapját ünnepelte a János Zsigmond Unitárius Kollégium

László Gyula testnevelő tanár nevét viseli a felújított tornaterem

belvárosi unitárius templom
Népes ünneplő közösség gyűlt össze a belvárosi unitárius templomban FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN
Újralétesítésének harmincadik évfordulóját ünnepelte hétfőn a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium (JZSUK). A templomban megtartott évfordulós ünnepség köszöntőiből egyértelműen a több száz éves múltra visszatekintő unitárius kollégium újraindítása miatti hála és az öröm érzése körvonalazódott. Popa Márta iskolaigazgató beszédében kifejtette: a JZSUK-t a szeretet légköre teszi teljessé és hitelessé. Kovács István püspök világosságot hirdető zászlóshajónak nevezte a kollégiumot, amely újra betölti eredeti küldetését. A templomi ünnepség után felavatták a felújított tornatermet, amely ezentúl László (Lassel) Gyula, a kollégium legendás hírű testnevelő tanárának a nevét viseli. Bemutatták a kollégium évkönyvét, majd a Vorzsák Milán angoltanár által betanított Mamma Mia színdarabot. Az ünnepségsorozat nem korlátozódott a hétfői napra, további évfordulós rendezvények szervezését is tervezik.

Popa Márta: a szeretet légköre teszi teljessé 

Létesítésének harmincadik évfordulóját ünnepelte hétfőn a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium (JZSUK). A belvárosi unitárius templomban megtartott istentiszteleten Solymosi Zsolt igazgatóhelyettes elmondta: harminc évvel ezelőtt az unitárius kollégium újraindulásával négyszáz éves rend állt vissza.   Úgy véli, a JZSUK ma már nem ismeretlen Erdélyben. Köszönetet mondott azokért, akik életüket tették fel erre, köszönetet mondott az egyháznak, a szülőknek, a diákoknak egyaránt. – Olyan közösséghez tartozunk, amelyben jó érzés együtt lenni. Jó helyen, biztonságban és otthonosan vagyunk. Védjük ezt meg továbbra is, hogy az elkövetkező nemzedékek is részesei lehessenek. Nélkülünk üres és szegényebb lenne ez a világ – fogalmazott Solymosi Zsolt.  

Popa Márta iskolaigazgató beszédében rámutatott, hogy a harminc év szempillantásnyi időnek tűnik a 467 évhez képest. A pillanat viszont élő és elszánt. – Olyan történelmi keretbe van foglalva az utóbbi három évtized, amely kiemeli ezt az időszakot és meghatározóvá teszi az iskola múltjának és jelenének szempontjából is. Harminc éven keresztül küzdöttünk a fennmaradásunkért, magyarázgattuk létjogosultságunkat, szünet nélkül készenlétben voltunk megvédeni azt, amit elértünk, s mind többet és jobban bizonyítani. Ebben az időszakban benne van hitünk és reményünk, hogy a gondviselő Isten megtart bennünket, benne van a kollégium pedagógusainak odaadó munkája, hűséges és türelmes kitartása, az unitárius egyház és érdekvédelmi szervezeteink támogatása, jelenlegi és volt diákjaink iskola iránti ragaszkodása és hálája, a szülők bizalma és támogatása. A János Zsigmond Unitárius Kollégiumot a közösségi ereje, a szeretet légköre teszi teljessé, sikeressé – fogalmazott.

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke szerint az elődeik az alma mater létrehozásakor tudták, hogy az értékek szolgálatában a tudás világossága és fénye áll; általa pedig Isten arca ragyog fel. Rámutatott: a szellem világosságát hirdető unitárius vallás csak úgy tölthette be küldetését, ha a templomokban folyó evangélium hirdetése mellett iskolákat hozott létre. Úgy vélte, világosságot hirdető zászlóshajó a kolozsvári és a székelykeresztúri unitárius kollégium. – Legyünk hálásak azért, hogy újrasarjadt harminc évvel ezelőtt a kolozsvári intézmény. Adjunk hálát a gyermekekért, pedagógusokért, szülőkért és Istenért. De adjunk hálát azoknak a kommunista vezetőknek is, akik közel fél évszázad alatt nem rombolták le az iskolát – vélekedett a püspök. 

Furu Árpád: ez az iskola kétszer született meg

Az a mérce, amelyet ez az iskola felmutat, nemcsak a kolozsvári magyar iskolák számára példaértékű, hanem a többségi iskolák számára is példa lehet. – A 467 esztendő büszkeséggel tölt el bennünket. Kívánom, maradjon meg az iskola hitelessége a továbbiakban is – fogalmazott ünnepi beszédében Péter Mónika Mária Kolozs megyei magyar szakos tanfelügyelő. 

Nincs megtisztelőbb és felemelőbb érzés, mint hétfőn boldog születésnapot kívánni az iskolának – kezdte beszédét Oláh Emese, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere. Úgy vélte, bizonyították közösségük erejét, meg tudják élni a jelent, miközben a jövőre is fókuszálnak. – Mi a hagyományunk, a történelmünk és az innovációnk által leszünk versenyképesek. Erdélyben, kisebbségiként akkor leszünk nyertesek, ha az új iránt fogékonyak és magyarok maradunk – fogalmazott az alpolgármester. 

A tornaterem új névtábláját Popa Márta és Kovács István leplezte le FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN

Hasonló folyamatokat fedezett fel a saját iskolája és a JZSUK között Grezsa Csaba magyar főkonzul. Mindkét tanintézetet több száz éve hozták létre az egyházak, majd a második világháborút követően államosították. A rendszerváltást követően pedig újból egyházi iskolává váltak. – A történelem úgy rendelte, hogy ezek az életesemények összekössenek. De tovább kell mennünk, harcolnunk kell, ha meg akarunk maradni magyarnak. Erre a megmaradásra kötelez az örökséggel járó felelősség – közölte. 

A legtöbb ember egyetlen születésnapot ünnepel, de vannak kivételes helyzetek is. Vannak kétszer születettek, akik az életükben bekövetkezett nagy változás miatt második dátumot is ünnepelhetnek. Vannak kétszer született intézményeink is. Ilyen az unitárius kollégium – mutatott rá Furu Árpád, a szülői bizottság elnöke. Kolozsvár neves tanintézményét 1557-ben Izabella királyné alapította, ez volt az első születése. Az évszázadok során unitárius kollégiumként vált a város meghatározó iskolájává, a múzsák és erények szentélyévé. Az államosítás leválasztotta az iskolát az őt létrehozó egyháztól, elszakítva azokat a gyökereket, amelyek korábban az intézményt táplálták. – Az iskola régi és új tanárai a párt által diktált ideológiai szellemben voltak kénytelen nevelni az ifjúságot. Csak zárt ajtók mögött, áthallásos üzenetekben, jól becsomagolt mondanivalóval juthatott el a hagyományhoz, az egykori szellemi alapokhoz való viszonyulás. Ehhez a kommunikációhoz az átadótól bátorság, a befogadótól nyitott fül és szív kellett. Erre én is jól emlékszem, hisz ezekben az években voltam az iskola diákja – emlékezett vissza Furu Árpád, aki szerint sokan nem hittek az újraalapítás sikerében, szükségességében. Úgy vélte, az események ismeretében a mondavilág főnixmadara juthat eszünkbe, hiszen az egyetlen teológiai osztályból harminc év alatt Kolozsvár legjobb eredményeit felmutató magyar líceuma vált, ahol naponta nyolcszáznál több diák keresi a tudás és a fejlődés mannáját. 

Időkapszula elhelyezését javasolta a diáktanács

Pákai Imola 10. osztályos tanuló, a kollégium diáktanácsának elnöke elmondta: rengeteg tudás, élmény, értékrend és támogató közeg az, amit az iskolától kapnak, és amelyekkel szembe tudnak szállni a kihívásokkal. Javasolta, hogy az évforduló apropóján időkapszulát helyezzenek el. 

A templomi ünnepségen közreműködött Dávid Tamás (10. H osztályos tanuló – szavalat), Varga Vivien (8. osztályos tanuló – ének), Somogyi Hunor (9. R osztályos tanuló – zongora), Pákai Imola (10. R osztályos tanuló – ének), Bakó Júlia és Török Tímea (10. H osztályos tanuló – ének), Kiss Dorottya (10. R osztályos tanuló – ének), Bakó Zsolt (12. R osztályos tanuló – ének), a Péterffy Gyula kórus (karnagy: Ördög Ödön). 

Killyéni András sporttörténész ismertette László (Lassel) Gyula (1864-1942), az iskola egykori testnevelő tanárának életútját, akiről a kollégium felújított tornaterme a nevét kapta. A tornaterem új névtábláját Popa Márta és Kovács István leplezte le. A születésnapi ünnepség fényét az is emelte, hogy az évfordulós ünnepségig befejeződött a tornaterem felújítása. 

A kollégium évkönyvét – amely ez elmúlt három év történéseiről szól – Cozma Gabriella magyartanár mutatta be a díszteremben. Az esemény a Cipó és a Zsömle diáklap bemutatásával folytatódott, majd Vorzsák Milán angoltanár által betanított angol nyelvű színdarabot, a Mamma Mia előadást mutatták be a hetedikes, nyolcadikos és tizedikes diákok. Popa Márta igazgató a Szabadság kérdésre elmondta: az időkapszulát a diáktanács képviselői fogják elhelyezni egy későbbi időpontban.