Putyin új tankönyve lefasiztázza az 1956-os forradalmárokat

Putyin új tankönyve lefasiztázza az 1956-os forradalmárokat
Új történelemtankönyv készült Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából. Az 1956-os magyar forradalomról két bekezdés szól, ezekben fasisztáknak nevezik a felkelőket. A tankönyv megállapítja: hiba volt kivonulni Magyarországról.

A tankönyvet ismertető G7.hu portál szerint az új 11.-es tankönyv, melynek megírását Putyin tanácsadójára, Vlagyimir Megyinszkijre bízta, az orosz emlékezetpolitika és „hazafias nevelés” erősítésének fontos mérföldköve. Sokkal inkább nyílt propaganda, mint bármiféle történettudomány – közel száz oldal foglalkozik Putyin uralkodásának éveivel, 18 pedig a „különleges katonai művelettel”, vagyis az Ukrajna elleni invázióval.

A Magyarországra vonatkozó fejezet, úgy fogalmaz: az 1956-ban lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert, rengeteg gyilkosságot követtek el, még a sorkatonák is brutális mészárlások áldozatai lettek. Mindezt a ledöntött Sztálin-szobor fotójával illusztrálták, hozzá a szöveg: „Sztálin személyi kultuszának kritikáját számos kelet-európai országban felhasználták a szovjetellenes erők. (…) A magyar válságot a nyugati titkosszolgálatok és az általuk támogatott belső ellenzék akciói katalizálták. A Szovjetunió csapatokat vezényelt Magyarországra, és segített a magyar hatóságoknak a tiltakozás elfojtásában.”

Neonáci ukránok

A G7.hu ismertetése szerint az ukránokról szóló alfejezet szerint Ukrajnában a kilencvenes évek óta már több generáció „Oroszországgal szembeni ellenszenvvel, neonáci eszméken nevelkedett”, az ukrán hadsereg pedig a NATO parancsait követve saját polgárait emberi pajzsként használja, nem engedi, hogy elhagyják lakóhelyeiket. „Ilyen brutális taktikát a saját területén még egyetlen hadsereg sem alkalmazott a világtörténelemben”. Szerencsére az orosz hadsereg „kategorikus parancsa, hogy semmilyen körülmények között nem lőhet lakott területeket” – írja a tankönyv.

A tankönyv szerint keleti blokk szovjetizálása nem a megszállás következménye, hanem lényegében a hála eredménye volt. „A szovjetbarát erők győzelme a kelet-európai országokban a Szovjetuniótól kapott hatalmas anyagi segítségnek is köszönhető. De a döntő tényező a Szovjetunió nemzetközi presztízse volt, amely a náci zsarnokságtól való megszabadulást hozta el az európai népeknek” – állítják többek között.

varosnapokHirdetés

A tankönyv alapján úgy tűnhet, hogy Oroszország pénzzel, beruházásokkal és szakemberekkel önzetlenül támogatta a többi szovjet tagköztársaságot, még a legfejlettebb baltiak is mindent neki köszönhetnek. De a Szovjetunió története, főleg az ötvenes és a hetvenes években itt amúgy is gazdasági-technológiai-tudományos sikertörténet. „A Szovjetunió soha nem látott magasságokba jutott: megnyitotta az emberiség előtt az utat az űrbe, lenyűgöző eredményeket ért el a tudomány, az orvostudomány és az oktatás fejlődésében.”

A negatív főhős Gorbacsov 

A G7.hu ismertetése szerint a tankönyvben az áll: a 20. század nagy tragédiája a Szovjetunió szétesése, a negatív főhős pedig a nyugati népszerűséget hajhászó, egyoldalú engedményeket tevő Gorbacsov. Ez a 2023-as orosz tankönyv ezért „elhamarkodott reformokról” ír a glasznoszty és a peresztrojka kapcsán, melyek végül az állam szétveréséhez vezettek.

A szovjet szatellitállamok, többek között Magyarország elengedését is óriási hibának tartja a hivatalos orosz történelemkönyv. „1989-ben megkezdődött a szovjet csapatok egyoldalú kivonása Kelet- és Közép-Európából. Ez egy különösen átgondolatlan döntés volt, mert a szovjet katonai jelenlét gyengülése a szövetséges országokban a nacionalista és szovjetellenes érzelmek erősödését okozta”, és ezzel megszakadtak a Kelet-Európához fűződő hagyományos kapcsolatok.

A Gorbacsovnak tett állítólagos nyugati ígéretek megszegése – melyek orosz értelmezésben arról szóltak, hogy a NATO nem bővül kelet felé – újabban a Nyugat árulásának, Oroszország semmibevételének sarokköve Putyinnál. A nemzetközi megaláztatásokból és a kilencvenes évek „zavaros évtizedeiből a kiút a Putyin által sikerre vitt geopolitikai koncepcióváltás volt, ami újra felemelte Oroszországot. Betetőzése pedig az ukrajnai háború és „az orosz földek összegyűjtése” – fogalmaz a tankönyv.

MENCZER: NEM KÉPEZI VITA TÁRGYÁT ’56                                                                                                  ►1956-ban a magyar emberek fellázadtak a kommunista diktatúrával szemben, ez világos, egyértelmű tény, nem vitakérdés. Minden ezzel ellentétes állítás hamis. Ami történt annyira egyértelmű, hogy erről nem nyitunk vitát senkivel – közölte Menczer Tamás, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a magyarországi Origó portál kérdésére annak kapcsán, hogy egy orosz történelemkönyben fasiszta felkelésnek titulálták 1956-ot.
promedtudo2Hirdetés

A rovat cikkei

Volt, aki tizennégy évvel idősebb bátyámat következetesen Ivánként szólította és emlegette. Csodálkoztam rajta, de ebbe is belenyugodtam, mint a család sok más szkizofréniájába. (Ezt a fogalmat akkor persze nem ismerhettem, de a mögötte rejlő lényeget már én is kitapinthattam.) Mi ugyanis következetesen Gézaként szólítottuk és emlegettük. Engem Bélának, öcsémet Botondnak keresztelték. Úgy vélvén, hogy egy romániai kommunista lehet jó magyar, sőt akár székely is. Az Iván azonban szüleim elvakultan illegalista korszakából még rajtaragadt. Egyéb skizoféniákkal egyetemben. S a tágabb családból néhányan valamiféle hízelgésként (vagy ironikusan) még makacsul ragaszkodtak a megszólításhoz.
Máskép(p)