Kolozs megye második helyen az érettségin

Senki nem ért el színtízes átlagot a megyében

Kolozs megye második helyen az érettségin
A nyári érettségi eredmények kifüggesztése után az országos sikerarány 72,8%, míg Kolozs megyében 82,95%, ami második helyet biztosít a megye számára az országos rangsorban. Kolozs megyében nincs színtízes érettségiző. Jó hír viszont, hogy a János Zsigmond Unitárius Kollégium 100%-os sikerarányával bekerült a legjobb Kolozs megyei líceumok közé. A legjobb eredményt elérő kolozsvári magyar maturandus is JZSUK-s 9,73-as átlaggal a teológiai osztályból. Szilágy megyében négyen értek el színtízes osztályzatot. A legjobb eredményt elérő magyar maturandus a zilahi Silvania Főgimnázium tanulója, 9,75-ös átlaggal. Fehér és Beszterce-Naszód megye egy-egy színtízes eredményt tudhat magáénak. Beszterce-Naszód megyében a legjobb eredményt a magyarok közül – 9,06-os átlagot – a besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium tanulója, míg Fehér megyében a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium matematika–informatika szakos végzettje – 9,33-as átlagot – érte el.

Kolozs megye nagyon jól teljesített a nyári érettségi eredmények tekintetében, hiszen 82,95%-os sikeraránnyal büszkélkedhet, miközben az országos szinten a sikeresen érettségizők aránya 72,8%. Ami az idei végzősöket illeti, Kolozs megyében 87,2% vizsgázott sikeresen, Brăila megye viszont megelőz minket a 87,3%-os sikerarányával. Sajnos, Kolozs megyében senki nem ért el színtízes érettségi átlagot. Szilágy megyében négy, Fehér és Beszterce-Naszód megyében egy-egy színtízes átlagot jegyeztek. A magyar diákok közül a legjobb átlagot Kolozs megyében a János Zsigmond Unitárius Kollégium teológiai osztályának maturandusa (9,73), Szilágy megyében a zilahi Silvania Főgimnázium természettudományi osztályának végzőse (9,75), Beszterce-Naszód megyében a besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium természettudományi osztályának végzőse (9,06), Fehér megyében pedig a Bethlen Gábor Kollégium matematika–informatika osztályának végzőse (9,33) érte el.

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség adatai szerint a jelenlegi végzősök 87,2 százaléka, a régebben végzettek 35 százaléka ment át. Kolozs megyében 3483 tanulónak sikerült a vizsgája a 4199 vizsgázó közül. A jelenlegi végzősök közül 3364, míg az előző évfolyamok végzősei közül 119 tanuló ment át. Kolozs megyében 23-an kaptak tízest románból, 19-en anyanyelvből, 227-en a profilnak megfelelő kötelező tantárgyból (matematika vagy történelem), illetve 155-en a választható tantárgyból. A megyében tizenkét líceumban jegyeztek 100%-os sikerarányt, közöttük a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban is.

Országos szinten összesen 91 246-an érték el a legalább 6-os átlagot – tájékoztatott hétfőn az oktatási minisztérium. A szaktárca tájékoztatása értelmében az idei végzősök közül 87 226-an, a korábbi évfolyamok végzősei közül pedig 4020-an érettségiztek sikeresen az összesen 125 352 jelentkezőből.

A minisztérium adatai szerint 56 vizsgázó valamennyi tantárgyból 10-est kapott. Román nyelv és irodalomból összesen 511 dolgozatot értékeltek 10-esre, anyanyelvből 179, matematikából 2036, történelemből 2568, a választott tantárgyból pedig összesen 3823 tanuló kapott 10-est.

Az óvások benyújtására 18 óráig volt lehetőség, elektronikus formában is. Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket július 7-én teszik közzé.

A sikeres érettségi vizsga feltétele a hatos átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból.

(Borítókép: Rohonyi D. Iván)