Érettségi eredmények: országos első Kolozs megye

Érettségi eredmények: országos első Kolozs megye
Országosan első helyet értek el a Kolozs megyei érettségizők 79,7%-os sikeraránnyal, miközben az országos átlag 67,8%. Ez utóbbi mutató 5%-kal nagyobb a tavalyi eredménynél (62,9%). Az idei végzősök közül országos szinten 73,9% írta meg az átmenő jegyet, ami 2,5 %-os növekedés tavalyhoz (71,4%) képest. Országos szinten 112-en tudhatnak a magukénak színtízes átlagot, közülük hárman Kolozs megyeiek, de magyar tanuló sajnos nincs a színtízes vizsgázók között. Kolozs megyében a legjobb magyar maturandus a kolozsvári S. Toduta Zenei Főgimnázium végzőse, aki 9,82 átlagot ért el a vizsgán. Szilágy megyében a legjobb magyar vizsgázó a zilahi Silvania Főgimnázium tanulója (9,52), Fehér megyében a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium végzőse (9,61), míg Beszterce-Naszód megyében a legjobb eredményt a besztercei A. Muresanu Főgimnázium végzőse (9,55) érte el. A vizsgázók nevét tavalyhoz hasonlóan idén is titkosították, és név helyett kóddal azonosították őket.

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség közleménye szerint a megyében az érettségizők 79,7% százaléka ment át, míg a most végzettek közül 84,1%-nak sikerült a vizsgája. A régebbi végzősök közül most érettségire jelentkező fiataloknak csak 34,9%-a ment át. Számszerűsítve: a 4096 jelentkező közül 3264 ment át. A vizsgázók közül 3732 idei végzős, 364 pedig korábbi évfolyamokból került ki. A vizsgatantárgyakra lebontott eredmények a következők: román nyelvből 33, anyanyelvből 14, a profilnak megfelelő kötelező tantárgyból 161 (matematika – 46, történetem – 115), a profilnak megfelelő választható tantárgyból pedig 282 fiatal írta meg a tízest. A három Kolozs megyei színtízes közül az egyik kolozsvári, a másik dési, a harmadik pedig szamosújvári diák.

Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes elégedett az érettségi eredményekkel, miután Kolozs megye megőrizte az országos első helyét. A Kolozs megyei magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal is rendelkező líceumok maturandusai vagy országos átlag feletti sikerarányt értek el, vagy az országos szint körülit – tudtuk meg a főtanfelügyelő-helyettestől. Az átlagokat illetően tapasztalható egy kis visszaesés a magyar diákok esetében, amit Török Zoltán azzal magyarázott, hogy a tavalyi érettségin csak a márciusig leadott tananyag szerepelt. Idén viszont jóval hosszabb ideig tartott az online oktatás, és olyan anyag is került az érettségi tételek közé, amelyet az online rendszerben sajátítottak el a tanulók.

A tanügyminisztérium értesülései szerint román nyelv és irodalomból országos szinten 1351 tanuló kapott tízest; anyanyelvből 263-an. A profilnak megfelelő kötelező tantárgyak esetében a helyzet a következő: matematikából 948, míg történelemből 1766 kaptak tízest. A profilnak megfelelő választható tantárgyból 7196 tanuló vizsgázott tízesre. A fellebbezést tegnap lehetett benyújtani online vagy személyesen. A kiskorú vizsgázók esetében a fellebbezést a szülőknek vagy a törvényes képviselőknek is alá kellett írniuk.