Ballagás a Kolozsvári Református Kollégiumban: „Az igazi győzelem a szívünkben van”

A Kolozsvári Református Kollégium maturandusait Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök helyettese búcsúztatta illetve buzdította.

–  Az iskola homlokzatán található jelmondat – Litteris et pietati sacrum, azaz a Kegyesség és a tudomány szentélye – kiválasztása nem ok nélkül történt.  Olyan gondolatot próbáltak megfogalmazni, ami érvényes  1801-ben,  de 2024-ben is. A jelmondatban szó van  öntudatról, felnőttségről, okos gondolatokról és a választás lehetőségéről. Az öntudat nemcsak azt jelenti, hogy visszatekintünk a múltra, hanem azt is,  hogy fel kell nőni az örökséghez. Öntudatosan élni azt jelenti, hogy amit itt tanultatok, az a nevelési módszer, nemcsak nektek szól, hanem annak a közösségnek, amely elindított és támogatta a tanulásotokat. Öntudatosnak lenni azt is jelenti,  hogy felvállaljátok a kollégium szellemi örökségét, mert az olyan élő hagyomány,  amellyel ti utat fogtok mutatni gyermekeiteknek, unokáitoknak. Felnőttként a saját kezetekben van a választás lehetősége. Szinte minden nap dönteni kell fontos kérdésekben. Választani kell a jó és a rossz között. De ti ne igazodjatok a világhoz, ne a világ elvárásai szerint éljetek, hanem éljetek Istent tisztelve a tudományok iránti alázattal. Amikor választottok, legyen a szemetek előtt az alázatosság és a puritánság, amit a református egyház felvállal. Olyan iskolát választottatok, amely nemcsak a tudományra akar tanítani, hanem emberségre is – mondta Kolumbán Vilmos József ünnepi beszédében. 

 – A tanév legnagyobb ünnepe a ballagás. A ballagók tarisznyája jelkép, amelyben a benne rejlő ajándék mellett útravalóként ott vannak az emlékek és a jó tanácsok. Tartsatok ki a jóban, a szépben, a nemesben. Legyetek büszkék az itt megszerzett tudásra. Ne felejtsétek el, mindez csak akkor érték, ha nem tartjátok meg magatoknak, hanem gazdagítjátok a rátok bízottakat és magyar nemzetünket. Az iskola falai között megszerzett tudás, Isten szeretete elegendő erőt ad a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez – szólt a diákokhoz Török-Gyurkó Zoltán kollégiumi igazgató. 

Mihály Béla szaktanfelügyelő arról beszélt, hogy a ballagó diákok talán aggódtak, hogy  eljött a búcsúzás ideje az iskolától,  egymástól, tanároktól, diáktársaktól, azoktól, akikkel együtt voltak az itt eltöltött évek alatt. – Olyan úton indulhattok el, amit szerettek, amit ti választottatok. A továbbiakban újabb teljesítendő feladatok árasztanak el benneteket. De bárhova is sodorjon az élet, egy részetek mindig ide fog tartozni, mert itt nőttetek fel, itt kaptátok meg az alapokat, amelyekre építhettek – mondta Mihály Béla. 

Dr. Bódizs György RMDSZ-es városi tanácsosjelölt, aki már több mint húsz éve tanít a kollégium nővérképzőjén, szintén szólt a ballagókhoz. – Olyan korszakban végeztek, amikor szabadon élhetünk. Az iskola szabadon működik, és remélem, hogy így is marad, pedig vannak kihívások, amelyeket próbálunk elhárítani. Arra fogunk törekedni az önkormányzatban, hogy őrizzük meg a magyar és az egyházi iskolák jellegét. Szeretném, ha ez az iskola háromszáz év múlva is ugyanígy működne, és ontja majd a magyar végzősöket.  

Nagy Alpár Csaba lelkész a szülői bizottság képviselőjeként szólalt fel: – Az egyetlen szó, ami eszembe jut, a hála. Mi, szülők, azért vagyunk hálásak, mert eljutottatok ide. Másodszor hálát érzünk irántatok és tanáraitok iránt.  Van bennetek késztetés, hogyan lehet megköszönni, amit itt kaptatok. De ne nekünk köszönjétek meg, hanem azoknak, akik utatokba jönnek. Adjatok hálát nekik  azért, amit a szülőktől és a tanáraitoktól  kaptatok. 

Sitta von Eckardstein bárónő üzenetét Gombár Beáta, a kollégium munkatársa olvasta fel: –  Életutatokat saját döntéseitek fogják meghatározni. Az alapokat lefektették a szülők és az iskola.  Vannak, akik kételkedve tekintenek a jövőre: hogyan tovább? De mindannyiatokban van egy belső szem, amelynek segítségével biztos jeleken keresztül megtaláljátok a helyes utat. Az élet nem lesz mindig egyszerű.  Gyakran megkérdezitek majd magatoktól: hogyan tovább? Higgyetek abban, amit Isten megígért, hogy veletek lesz. Járjatok új utakon Istenben bízva – üzente a bárónő.  

A végzősöktől Szabó Aliz 11. A osztályos tanuló búcsúzott: – Elérkezett az a nap, amire oly sokáig készültetek, amiről oly sokat álmodoztatok, és mintha mégsem örültök.  Az elmúlt évek során rengeteget tanultatok és tapasztaltatok. Megtapasztaltátok, milyen érzés tartozni valahova. Tudást, barátságot, közösséget és életre szóló emlékeket szereztetek, számtalan élménnyel gazdagodtatok. Ezek mind hozzájárultak, hogy  azzá váljatok, akik ma vagytok.   Most magatokkal visztek mindent.  Minden kudarc újabb lehetőség arra, hogy jobbak legyetek. Minden siker bizonyíték arra, hogy  jó úton jártok.

Kádár Boglárka 12. C  osztályos végzős fogalmazta meg a ballagók gondolatait és érzéseit: –  Senki sem készít fel arra, hogy  az élet mennyire bonyolult. Életünk során mindig mi döntünk, mi ítéljük meg, mi a rossz,  mi az értékes és mi az értéktelen. Tudnunk kell, mi a fontos számunkra, mert ez a döntések alapja. Az együtt eltöltött négy  évnek jelentősége van. A Covid-járvány megviselte a  lelkünket és nyomot hagyott bennünk. Több mint egy  évet töltöttünk otthon. Később visszatérhettünk az iskolába, de arcunkat maszk borította, és az érzelmek takarásban maradtak. De megtanultunk odafigyelni a másikra. Amit átéltünk, azt nevezzük összetartozásnak.  Remélem, hogy  törekvéseink nem voltak hiábavalóak, és itt hagyunk valamit, amiből diáktársaink építkezhetnek és tovább adhatják. Győztesek vagyunk. Az igazi győzelmem nem a célvonal elszakítása, mert a győzelem, az egyetlen és az igazi, ott van a szívünkben.

A beszédek után a tizenkettedikesek átadták a tizenegyedikeseknek az iskola jelképét, a Bibliát, majd követezett a díjátadás. A Kolozsvári Református Kollégium 12. A osztályának díjazottjai (osztálynevelő Molnár-Galaczi Julianna) a tanulmányi eredmények alapján a következők: I. díj Mészáros Erzsébet (9,75 átlag), II. díj Kürti Bíborka (9,71 átlag), III. díj Rákosi Izabella Szidónia és Vajas Dóra (9,58 átlag). Dicséretben részesült Gál Éva Alexandra  (9,38 átlag). A 12. C osztály díjazottjai (osztálynevelő Szakács Enikő): I. díj Gombkötő Karola Beatrix és Kaszta Abigél Dóra (9,67 átlag), II. díj Juhos Ilka és Lucaciu Sara (9,57 átlag), III. díj Lucaciu Ella (9,52 átlag). Dicséretben részesült Kádár Boglárka (9,48 átlag) és Simon Örs (9,38 átlag). Szabadság-díjban részesült Simon Örs 12. C osztályos tanuló, publicisztikai tevékenysége jutalmául.

Tanulmányi és különdíjak: A Kolozsvári Református Kollégium Nagydíja – Gömbkötő Karola-Beatrix, 12. C osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául; Apáczai Csere János Baráti Társaság Nagydíja – Mészáros Erzsébet, 12. A osztályos tanulónak az ebben a tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául; Dr. Székely Árpád-díj - Sűtő-Minyukus Timea, 12. A osztályos tanulónak az országos szentírásismereti tantárgyversenyen elért eredménye jutalmául; Daday Loránd - irodalmi díj - Kádár Boglárka, 12. C osztályos tanulónak a magyar nyelv és irodalom terén elért kiváló eredményei jutalmául; József Attila-díj - Kádár Boglárka 12. C és Bíró Krisztina, Kűrti Biborka, Péntek Balázs, Tárkányi Anna 12. A osztályos tanulóknak a magyar nyelv és irodalom versenyeken elért kiváló eredményei jutalmául; Eminescu-díj - Kudor Adorján-Szabolcs, 12. C osztályos tanulónak a román nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakaszán való részvételéért; Péterffy István-díj - Iuhos Ilka, 12. C osztályos tanulónak biológia tantárgyversenyeken elért eredményei jutalmául; Óváry Zoltán-díj - László Noémi, 12. C osztályos tanulónak a természetvédelmi, természetismereti tevékenységeken elért eredményei jutalmául; Dr. Nagy Sándor Zoltán-díj - Kaszta Abigél-Dóra és Simon Örs-Nátánael 12. C osztályos tanulóknak a reál tudományokban elért eredményük jutalmául; Országépítő díj - Nyisztor Attila, 12. A osztályos tanulónak a közösségépítő tevékenysége elismeréséül;  Romániai Magyar Demokrata Szövetség díjai - Szilágyi Szilvia-Odett 12.A és Essig-Kacsó József, 12. C osztályos tanulóknak a közösségépítő tevékenységük elismeréséül;  Diákpresbitérium díja - Rákosi Izabella-Szidónia 12.A és Bándi Dávid-Raymond 12. C osztályos tanulóknak a közösségépítő tevékenységük elismeréséül; Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének díja - Vajas Dóra Beáta, 12. A osztályos tanulónak a közösségépítő tevékenysége elismeréséül; Lőrinczy Ferencz-díj Lukács Emánuel Jácint, 12. A osztályos tanulónak a legjobb fiú sportoló, a regionális sportversenyeken elért eredményei jutalmául; Tonk István média díj - Simon Örs Nátánael, 12. C osztályos tanulónak a négy év alatt végzett média tevékenysége elismeréséül; Török István-díj - Bándi Dávid Raymond, 12. C osztályos tanulónak a történelmi versenyeken elért eredményei jutalmául; Makkai Sándor Cserkészcsapat díja - Fodor-Kis Ágota, Lázár Máté 12. A és Bándi Dávid, Portéka Ida-Karina 12. C osztályos tanuóknak, a kiváló őrsvezetői munkájukért.

A különböző oklevelek és díjak átadása után  Péntek Balázs szavalata, Banga Dániel zongorajátéka és a kórus fellépése (karnagy Antal Zsuzsanna) zárta a ballagást.

Borítókép: Rohonyi D. Iván