Hirdetések

Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, 
PÁLFI LEVENTÉNEK ÉS CSALÁDJÁNAK,
 édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. 
A JÁNOS ZSIGMOND UNIÁRIUS KOLLÉGIUM MUNKAKÖZÖSSÉGE.
 
 
Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama,
KOVÁCS JOLÁN
szül. VÉNIG
a Brassai Sámuel Líceum nyugalmazott történelemtanára, életének 91. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2024. május 22-én, 14 órától lesz a Házsongárdi temető kápolnájától a római katolikus egyház szertartása szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Megemlékezés

Fájdalommal és szomorú szívvel emlékezünk május 18-án a mindig segítőkész gyermekre, testvérre
SEBESTYÉN ALPÁRRA,
aki 14 éve, 33 éves korában tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket. Nyugodjon békében, emlékét szívünkben őrizzük: édesapja, testvére, keresztszülei, unokatestvére.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a hat éve elhunyt
ILYÉS PIROSKÁRA
szül. BALÁZS.
Nyugodjon békében! Az Őt soha el nem felejtő férje és leánya.

Megemlékezés

Drága Édesanyánk
marosszéki szentsimoni
özv. MIHÁLYI BARNÁNÉ
szül. lécfalvi szacsvai
SZACSVAY ANNA
tanítónéni huszonnégy éve ninc közöttünk. Akik még emlékeznek áldásos tanítására hajtsanak fejet emlékére. Isten áldása legyen mindnyájunkra. SZOMORÚ LEÁNYAI: ANIKÓ ÉS ÁGNES ÉS A MÉG ÉLŐ ROKONOK. (1)

Megemlékezés

Szomorú négy év telt el amióta imádott, drága édesanyánk,
KOVÁCS MÁRIA
szül. MAGYARI
hirtelen, búcsúszó nélkül magunkra hagyott. Már nem tudunk neki meglepetést szerezni Anyák napján, de jóságos szelleme még mindig itt él velünk a házunk minden kis szegletében. Nyugodjon békében! BÁNATOS GYERMEKEI: ISTVÁN ÉS ILDIKÓ. (4)

Gyászhír

Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.
(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, 
BÓDI SÁNDOR,
életének 83. évében, 2024. május 9-én vissszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2024. május 13-án, hétfőn 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Házsongárdi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (1)

Megemlékezés

Egy hely, egy illat, egy régről előkerült fénykép felidéz emlékeket, Téged... és jó azt érezni, hogy mindig ott vagy szívünkben, velünk.
16 év távlatából is végtelen szeretettel gondolunk 
BORBÉLY LŐRINCZRE.
SZERETTEI. (1)

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, BÓDI GÁBORNAK, szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatti fájdalmában. Vígasztalódást kívánunk a gyászoló családnak! A kolozsvári Quantum Protect Kft. munkaközössége.

Ingatlan

Eladó kertes családi ház Kolozsváron, a Corneliu Coposu utcában (840 m2 telek,  90 m2  épület). Részletek: 0723-584831 vagy  0722-706037. Közvetítők nélkül.

Ingatlan

Magánszemély, Györgyfalvi negyedi 2 szobás lakást vásárolok, nem felújított állapotban. Telefon: 0741-418942.

Megemlékezés

Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.
Könnyes szemmel és szomorú szívvel emlékezünk ma, május 9-én az egy éve elhunyt szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra,
TÁRKÁNYI IULIANÁRA
(szül. OROSZ).
Felejthetetlen emlékét szívünkben őrizzük. BÁNATOS CSALÁDJA. (8)