Új óvoda és bölcsőde Tordán

Új óvoda és bölcsőde Tordán
Az Ótordai Református Egyházközségben szűk körben tartottak tegnap hálaadó ünnepséget abból az alkalomból, hogy a helyi bölcsődés és óvodás gyerekek új épületben kezdhetik a tanévet. Két óvodai és két bölcsődei csoportot, összesen hatvan gyereket fogadhat be Tordán az induló tanévben az új református óvoda. Jelenleg 22 óvodás és 20 bölcsődés kezdi az új tanévet, de reménykednek a csoport gyarapodásában, hiszen 60 gyereknek van férőhely. Az épületet az egyházkerület szeptember 7-én vette át a kivitelező cégtől. Az ünnepségen Nagy Albert lelkipásztor hirdette az igét és mondott ünnepi beszédet, de Józan Erzsébet, a Jósika Miklós Elméleti Líceum igazgatója is felszólalt.