Felavatták a tordai felújított unitárius templomot

Felavatták a tordai felújított unitárius templomot
Ünnepelt ma Torda magyarsága, hiszen advent második vasárnapján, ünnepélyes keretek között adták át a felújított unitárius templomot, amelyet a magyar kormány támogatásával sikerült helyreállítani. A felújítási munkálatok a tavalyi unitárius egyházi emlékévhez kötődtek. A hálaadó istentisztelettel egybekötött ünnepségen Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója hirdetett igét, a templomszentelési beszédet pedig Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője mondta. Az eseményen a tordai unitárius templom történetét röviden Józsa István Lajos helyi unitárius lelkész ismertette.