Több munka- és kevesebb nyugdíjévre számíthatunk

Újraszámolják az összes, jelenleg kifizetésben levő nyugdíjat is

Több munka- és kevesebb nyugdíjévre számíthatunk
Napok óta téma az új nyugdíjtörvény tervezete azt követően, hogy a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátotta. A jogszabályról összességében úgy tartják, hogy radikálisan megváltoztatja majd az egész nyugdíjrendszert. A miniszterelnök a csütörtöki kormányülés előtt kijelentette, hogy az új jogszabály nyugdíjasok millióinak szolgáltat majd igazságot. Eszerint a jelenlegi igazságtalan helyzeteket kiigazítják, hiszen többek között az összes, jelenleg kifizetésben levő nyugdíjat is újraszámolják, ami több mint öt millió nyugdíjast érint. Lényeges változása az új nyugdíjtörvénynek a nők nyugdíjkorhatárának a növelése 63 évről 65 évre, amelyet 2030–2035 között vezetnek be, rendre. Az anyák esetében bevezetik azt a kedvezményt, hogy gyermekenként hat hónap nyugdíjkorhatár csökkentésben részesüljenek. Szintén újdonság, hogy a munkában eltöltött több évet kiegészítő nyugdíjpontokkal jutalmazzák.

Az új nyugdíjtörvényt november 20-áig el kellene fogadnia a parlamentnek – jelentette ki Marcel Ciolacu miniszterelnök a tegnapi kormányülés elején. Ezért felszólította a minisztereket, hogy helyezzék előtérbe a jogszabálytervezet véleményezését annak érdekében, hogy azt minél hamarabb elfogadhassa a kormány. A törvények már 2024 januárjától hatályba kellene lépnie, és szintén jövő év elején növelnék a nyugdíjpont értékét is 13,8 százalékkal 2032 lejre, továbbá elkezdenék az összes, jelenleg kifizetésben levő járandóság újraszámolását, amely közel ötmillió nyugdíjat jelent.

A most közvitára bocsátott szövegtervezet már a sokadik próbálkozás új nyugdíjtörvény kidolgozására, a jelenlegi, 2010-ben elfogadott 263-as nyugdíjtörvényt számtalanszor módosították, és szintén évekkel ezelőtt kidolgoztak már egy új jogszabályt, amelyet aztán mégsem léptettek hatályba. Ilyen előzményekkel tehát még fenntartással kell kezelnünk a javasolt előírásokat, meg kell tehát várni, hogy a parlament is elfogadja azokat, majd megjelenjen a törvény Románia Hivatalos Közlönyében és azt követően hatályba lépjen. Az alábbiakban a javaslat néhány, főleg változtató előírására térünk ki.

A nyugdíjtörvény sokak szerint radikálisan módosítja majd a jelenlegi nyugdíjrendszert. A munkaügyi minisztérium törvénytervezete az indoklás szerint az állami nyugdíjrendszer kedvezményezettjei közötti egyenlőtlenségek megszüntetését célozza, hogy a rendszerbe vetett bizalom helyreálljon. Ugyanez a dokumentum hangsúlyozza, hogy „a nyugdíjrendszernek megfelelő életszínvonalat kell biztosítania a nyugdíjasok számára, miközben fenntartja a költségvetés fenntarthatóságát”. A törvényjavaslat szabályozza az öregségi, a korengedményes vagy kedvezményes, továbbá a rokkantsági és az utódlási, vagyis a túlélő-hozzátartozói nyugdíjakat. Az új törvény alapelvei változatlanok: járulékfizetés, foglalkoztatási stabilitás, méltányosság, szolidaritás, számítási képlet – olvashatjuk a tervezet szövegében. Szintén az alapelvek felsorolásánál találjuk a már ismert elévülhetetlenséget, hiszen a nyugdíjjogosultság nem vész el, nem évül el; az elidegeníthetetlenség elvét, mert a nyugdíjat mint jogot nem lehet átadni; az egységesség elvét, amely szerint az állam az összes biztosított számára azonos jogszabályok alapján garantálja a nyugdíjrendszert stb. A biztosítás stabilitásának elve az állami nyugdíjrendszerben olyan értelemben számít újdonságnak, hogy e szerint a 25 járulékfizetési év feletti, szintén járulékfizetéses időszakra, további plusz pontszámokat adnak majd.

Dolgozhatunk, amíg megvénülünk

Az új nyugdíjtörvény egyik lényeges módosítása a nők nyugdíjkorhatárának a növelése. Azt is mondhatnánk, hogy ezzel megoldották azt a létező diszkriminációt, miszerint a nők hamarabb jöhettek nyugdíjba: jelenleg például, 2023 novemberében az 1961 októberében születettek kérhetik a nyugdíjazásukat 62,1 évesen, 32 év és 4 hónap a teljes, törvény által kért szolgálati idő, vagyis a teljes nyugdíj-hozzájárulási időszak. A 63 éves nyugdíjkorhatárt 2030-ig vezették volna be a nőknek szintén fokozatosan, és akkorra már 35 ledolgozott évvel kellett volna rendelkezniük – míg a férfiaknak szintén 35 járulékfizetési évet ír elő a jelenlegi nyugdíjtörvény, de azt nekik 65 éves korukig kell teljesíteni. Tehát megoldódik ez az úgynevezett megkülönböztetés, és a férfiakhoz hasonlóan a nők is 65 évesen érik el a nyugdíjkorhatárt, a teljes járulékfizetési év 35 marad, a minimális pedig szintén a jelenleg is érvényes 15 év. Ez utóbbit azonban időnként növelhetik majd, a várható élettartam alakulásával illetve növekedésével arányosan.

Figyelemreméltó a tervezet azon előírása is, amely szerint azok, akik ezt kifejezetten kérik, tovább dolgozhatnak majd 70 éves korukig – többen ebben a szabályozásban tulajdonképpen a nyugdíjkorhatárnak a további kiterjesztését látják az elkövetkező években.

Jutalompontok 25 ledolgozott év után

A törvénytervezet a nyugdíjkiszámításnál figyelembe vett pluszpontozással szándékszik úgymond jutalmazni a munkahelyi stabilitást, tehát a több évtizedes munkaviszonyt. Eszerint a 25 év feletti járulékfizetési időszakokat további pontokkal, úgynevezett stabilitási pontokkal kiigazítják, a következőképpen: – 0,5 pont 25 éven túli minden év után; – 0,75 pont minden 30 év feletti évért; – egy pont a 35 év feletti minden év után. Úgyszintén pluszpontokat számolnak fel azoknak is, akik az I. és II. kategóriába sorolt munkacsoportokban, tehát különleges és speciális feltételekkel járó munkakörökben dolgoztak.

A hozzájárulási időszakot is újradefiniálják: minimális járulékfizetési időszakról és teljes járulékfizetési időszakról rendelkezik a jogszabály, a hozzájárulási idő függvényében. Az állami társadalombiztosítási rendszerben az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz legalább 15 év járulékfizetési időszak szükséges, és a nyugdíjköteles 15 év szolgálati idő kiszámításakor nem veszik figyelembe a hozzászámított (vagy asszimilált) időszakokat, a munkacsoportért járó, tehát a veszélyes munka utáni pótlékokat vagy a nem járulékköteles időszakokat.

Megtartják a rokkantsági nyugdíjaknál a három fokozatot (súlyos, komoly, közepes) és újradefiniálják azokat: I. fokozat – súlyos funkcionális károsodás, önellátási képesség elvesztése; II. fokozat – komoly funkcionális károsodás és részben megőrzött önellátási képesség; III. fokozat – közepes funkcionális károsodás és megőrzött önellátási képesség.

Anyáknak kedvezményes nyugdíjkorhatár

A jelenlegi törvényhez viszonyítva, amely a legalább háromgyermekes és gyermekeiket 16 éves korukig felnevelő anyáknak ítélt meg nyugdíjkorhatár-kedvezményt, azzal a feltétellel persze, hogy rendelkezzenek a minimális szolgálati munkaidővel, a mostani tervezet minden anyára gondol ennél a kedvezménynél. E szerint ugyanis minden gyermek után járna hat hónap korkedvezmény: például azok a nők, akik két gyermeket szültek és felneveltek 16 éves korukig, egy évvel korábban eljöhetnek nyugdíjba, három gyermek után másfél év, négy gyermek után két év (stb.) a nyugdíjkorhatár-csökkentés. A nyugdíjkorhatár csökkentése akkor is alkalmazandó, ha a gyermekek száma magában foglalja az örökbefogadott és legalább 13 évet nevelt gyermekeket is – írja a tervezetben.

A jogszabálytervezet megtartja a korhatár előtti előzetes nyugdíjazási lehetőséget is, sőt úgy tűnik, kedvezményesebb formában. Azok a személyek ugyanis, akik túllépték a törvény mellékletében feltüntetett teljes járulékköteles szolgálati időt még legalább öt évvel (tehát 35 év, plusz még 5 év), öregségi nyugdíjat igényelhetnek az általános nyugdíjkorhatár előtt legfeljebb öt évvel. Ez esetben nem tüntetnek fel járulékcsökkentést. Résznyugdíjat, tehát kevesebb járandóságot abban az esetben számolnak ki, ha az illető csak a 35 járulékköteles évvel rendelkezik, vagy azt legfeljebb 1–5 évvel haladja meg. Ez esetben a levonás a megillető teljes nyugdíjból a következő lesz: 0,40 százalék minden előzetes hónapra, amennyiben legtöbb egy évvel dolgozott többet a 35 év felett; a 35 járulékköteles évet egy-két évvel meghaladó előnyugdíjazás esetében 0,35 százalék a csökkenés minden előzetes hónapra; plusz két-három év esetében 0,30 százalék; plusz három-négy év esetében 0,25 százalék; és plusz négy-öt munkaév esetén 0,20 százalékot vonnak le a nyugdíjból minden előzetes hónapért. A jelenlegi nyugdíjtörvény arra az esetre ír elő teljes járandóságot az előzetes nyugdíjazásnál, amennyiben az illető személy nyolc évvel dolgozott többet a jelenleg kért járulékkötelezettségnél. A levonásokat tehát nem 1–5 év, hanem 1–8 év közötti időszakokra számolják.

És amíg a szolgálati idő vásárlása eddig kivételes intézkedésnek számított, azt most bevezetnék állandó jelleggel a jogszabályba: önkéntes biztosítási szerződés keretében legfeljebb hat év szolgálati idő szerezhető meg, kizárólag az öregséginyugdíj-jogosultság megnyitása vagy a havi pontok javítása céljából.

Újraszámolják a nyugdíjakat az új módszerrel

A nyugdíj összegét a biztosított által elért összes pont és a referenciapont értékének szorzataként határozzák meg. A referenciapont értéke a jelenlegi nyugdíjpontérték és a korábbi jogszabályok szerinti járulékfizetési időszakok átlagos szintje közötti arány, azaz 25 százalék. A tervezet a nyugdíjpont 13,8 százalékos emelését is előírja 2024 januárjától, azaz 2032 lej lesz a nyugdíjpont értéke. Az intézkedés hatályba lépésekor a referenciapont értéke 81 lej lesz – olvasható a közvitára bocsátott tervezetben. Szintén a nyugdíjemeléssel összefüggésben, az elkövetkezőkben a referenciapont értékét évente az átlagos éves inflációs rátával növelik.

A nyugdíj kiszámításakor figyelembe veszik azt a bruttó jövedelmet, amely után társadalombiztosítási járulékot vontak le. Ha különböző okokból nem lehet ezeket a bruttó jövedelmeket dokumentumokkal igazolni, a pontok kiszámítása a jelenlegihez hasonlóan a munkakönyvi kivonatban szereplő fizetések és az állandó bónuszok alapján történik.

Emellett a jelenlegi nyugdíjrendszer szerinti valamennyi nyugdíjat az új szabályok alapján újraszámítják, és az így újraszámított nyugdíjak nem lehetnek alacsonyabbak a korábbiaknál.

promedtudo2Hirdetés

A rovat cikkei

A Tanulók Országos Tanácsa (CNE) arra kéri a szenátus tanügyi bizottságát, hogy a közoktatási törvény tervezetének felsőházi megvitatásakor törölje a jogszabályjavaslatból a diákok kizárására vonatkozó előírást. Állásfoglalásában a diákszervezet riasztónak nevezte a képviselőház tanügyi bizottságában elfogadott módosító indítványt, amely szerint a gyerekek súlyos fegyelmi vétség esetén kizárhatók az iskolából. Emlékeztettek arra, hogy ezt az előírást eredetileg az oktatási minisztérium sem támogatta.
Közhír
Pénteken is folytatódott a közoktatási törvény tervezetének csütörtökön kezdődő cikkelyenkénti vitája a képviselőház tanügyi szakbizottságában. Csütörtökön az ülést hamarosan fel kellett függeszteni, mivel Ligia Deca oktatási miniszter időközben megváltoztatta az egyházak egyik módosító javaslatával kapcsolatos álláspontját. Arról az előírásról van szó, amely szerint a romániai oktatásban biztosítani kell a gondolat szabadságát, illetve az ideológiáktól, vallási dogmáktól és politikai tanoktól való függetlenséget.
Közhír