Szenvedésben megújuló élet

Szenvedésben megújuló élet
A jóléti társadalomban gyakran úgy gondoljuk, hogy akkor működik jól minden, ha elmaradnak az akadályok. Az ember állandó törekvése pont az akadályok, nehézségek kiküszöbölése. Ennek ellenére sosem fogunk olyan világban élni, épp a világ természeténél fogva, ahol minden magától működik és tökéletes.

Megjelent a Szabadság napilap mellékletében, a Református Híradó húsvéti számában.

Háborús hangulatban, amelyben több mint egy éve élünk, és bele is fásultunk némileg, látszólag nem is érdekel, arcrebbenés nélkül hallgatjuk a haditudósítást, és az írott tudósítás szalagcímét olvasva érdeklődés nélkül továbbsiklunk, nagyon sokan szenvedéstől való félelmükben állandó rettegésben élnek.

A gyermekek ma a túlzott szülői gondoskodás miatt burokban nőnek fel, nem ismerik a kudarcot, nem is tudják feldolgozni azt. Gyakran fiatal felnőttként szembesülnek az élet ezen oldalával. Amikor az ember szembesül a kudarccal, és nincs erre felkészülve, lelkileg összedől. Az egyén eszményített világképe dől össze ilyenkor, és ezzel magával rántja a teljes életét. Azért látunk annyi kiégett embert, mert nincsenek lelkileg felkészülve az akadályra, küzdelemre, netán lelki és testi szenvedésre.

A keresztyén ember a húsvétot járva szembesül Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és a feltámadásban megújuló élettel. Húsvét nagyhetében erőteljesen előtérbe kerül az „Úr szenvedő szolgája”, Jézus Krisztus testi szenvedése. Erre ráhangolódva akarva-akaratlanul tudatosodik a keresztyén emberben, hogy nincs élet szenvedés nélkül. Jézus Krisztus helyettes szenvedése és halála mellett a mi szenvedésünk szinte elhanyagolható, eltörpül. Nem is fogunk a magunk bajára gondolni. Ha felemeljük fejünket, a feltámadás fényében nyer értelmet Krisztus áldozata, és válik elhordozhatóvá a mi szenvedésünk is.

A Krisztus lábnyomában járó keresztyén ember húsvétkor, a feltámadás ünnepén feloldódik lélekben, és örvend a bűnbocsánatnak, az Isteni szeretetnek, a felkínált lehetőségnek. Saját szenvedéséből is megújul az új életre.