Május 10-én kezdődik a választási kampány

A rádió- és televízióadókon 2024. május 10-én éjfélkor kezdődik és június 7-én reggel 7 óráig tart a helyhatósági választások kampánya - döntött szerdai ülésén az Országos Audiovizuális Tanács (CNA).

A CNA határozata szerint a közszolgálati és magán műsorszolgáltatók kötelesek a törvénynek megfelelően ingyenes műsoridőt biztosítani a választási verseny összes résztvevőjének, tiszteletben tartva a következő elveket: méltányosság - valamennyi jelöltnek lehetőséget kell biztosítani a választók előtti bemutatkozásra; kiegyensúlyozottság a jelöltek kampánytevékenységének bemutatásában; korrektség - valamennyi választási versenytársat objektíven és egyenlő távolsággal kell kezelni.

A választási kampányban csak tájékoztató adások sugározhatók, amelyekben a választási rendszerrel, a szavazás technikájával és a jelöltek kampánytevékenységével kapcsolatos információkat ismertetik. 

Sugározhatók továbbá választási műsorok, amelyekben a jelöltek bemutatják politikai programjukat és tevékenységüket. A televízióknak a műsorban jól láthatóan jelezniük kell a teljes időtartam alatt, hogy kampányműsorról van szó; ezek a műsorok hétfőtől péntekig sugározhatók. 

Közvetíthetnek választási vitákat, amelyeken legalább két jelölt vagy képviselőik ütköztetik álláspontjukat; a televízióknak a műsorban jól láthatóan jelezniük kell a teljes időtartam alatt, hogy kampányvitáról van szó. Ezek a műsorok hétfőtől vasárnapig sugározhatók;

A CNA határozata szerint a választási műsorokat élőben vagy felvételről sugározzák az egyes jelölteknek fenntartott műsoridőben. A műsorszolgáltatók kötelesek feltüntetni, hogy az adásokba meghívott személyek milyen minőségben szólalnak meg, például jelöltként vagy a jelölt képviselőjeként; a televíziók esetében a meghívottak nevét és minőségét a képernyőn fel kell tüntetni a műsor idején.

Tilos a román állam vagy más országok nemzeti jelképeit idéző színek, grafikai elemek vagy hangok kombinálása a választási műsorokban és vitákban.

A választási szpotok tartalmának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: nem veszélyeztetheti az alkotmányos rendet, a közrendet, a személy- és vagyonbiztonságot; nem sértheti az emberi méltóságot vagy a közerkölcsöt; nem uszíthat gyűlöletre vagy faji, vallási, nemzetiségi, nemi, szexuális irányultságon vagy etnikai alapon történő megkülönböztetésre.

A szavazást megelőző 48 órában és a szavazás napján tilos: közvélemény-kutatások, televíziós szavazások vagy utcai felmérések bemutatása; választási szpotok sugárzása; a jelöltek és/vagy a képviselőik meghívása vagy bemutatása a rádió- és televízióállomások adásaiba és műsoraiba; a kampány lebonyolítására, valamint a jelöltekre és a választási versenyzőkre vonatkozó megjegyzések elhangzása.