Kőkerettel gazdagodott gr. Mikó Imre síremléke

Kőkerettel gazdagodott gr. Mikó Imre síremléke
A Házsongárdi temetőben tegnap felavatták azt a fehér díszkőből készült sírkeretet, amely a legendás gróf Mikó Imre erdélyi államférfi és történész emlékét gazdagítja.
A szűk körű ünnepi eseményt Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókjának igazgatója vezette. Előbb Gáll Sándor kancellár mondott fohászt és tolmácsolta az Erdélyi Református Egyház, valamint Kató Béla püspök jókívánságait az emlékmű megújulása kapcsán. Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa nevében Körösi Viktor Dávid konzul ünnepi beszédében gróf Mikó Imre érdemeit emelte ki a magyar nemzet lételemei, a magyar nyelv, tudomány és művészet gyarapítása terén. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke a háromszéki Zabolán született gróf életútját villantotta fel. (Ö. I. B.)