Jól szerepeltek a kolozsvári diákok az Öveges József és Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjén

Jól szerepeltek a kolozsvári diákok az Öveges József  és Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjén
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2018. április 28-án szervezte meg az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjét a nagy multú, gyönyörűen felújított Márton Áron Főgimnázium épületében Csíkszeredában.

A verseny megnyitóval kezdődött, amelyen Karácsony János (a versenyszervező bizottság elnöke), Lapohos Annamária (Hargita Megye fizika szakos tanfelügyelője), valamint György Géza (a Márton Áron Főgimnázium igazgató-helyettese) és Halász Gyöngyvér fizika szakos tanár köszöntötte a résztvevőket, majd az iskola diákjaiból álló zenekar és szavalók tartalmas műsora következett. Ezt követően a diákok írásbeli megmérettetésen vettek részt, ezalatt a kísérőtanárok Bíró János vezetésével meglátogatták a csíksomlyói kegytemplomot. Amíg a jelenlévő tanárok a dolgozatok javításával voltak elfoglalva, addig a diákok városnézésen vettek részt, amelyet érdekes Robocorp robotbemutató követett.

A programot eredményhirdetés zárta, ahol a legjobb eredményeket elért diákokat díjazták az alábbiak szerint.

Öveges József Fizikaverseny: VII. osztály: I. díj – Juhász Ákos, kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium; II. díj – Farkas Kitti, bögözi – agyagfalvi Általános Iskola; III. díj – Szász Réka, marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum; VIII. osztály: I. díj – Pünkösti Györk, zilahi Wesselényi Református Líceum; II. díj – László Botond, kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium; III. díj – László Tamás, kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium; Dicséret – Benedek Sára, marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum;

Vermes Miklós Fizikaverseny: IX. osztály: I. díj – Csiszér Csanád, sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium; II. díj – Bíró Mátyás Péter, kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum; III. díj – Vitályos Norbert, kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum; Dicséret – Szilágyi Sándor Zsolt, marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum; X. osztály: I. díj – György Zoltán, csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium; II. díj – Bálint Zsuzsanna, székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium; II. díj – Márton Tamás, székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium; III. díj – Roth Apor, sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium; XI. osztály: I. díj – Benedek Kristóf, marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum; II. díj – Salánki Miklós, nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum; III. díj – Socaciu Lendvai Márk, kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium; Dicséret – Erdei Csongor, margittai Horváth János Elméleti Líceum;

A felsorolt, legjobb eredményeket elért VIII – XI. osztályos diákok részt vehetnek a versenyek magyarországi döntőin, amelyeket az EMT társszervezetei, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Egerben, illetve a Vermes Miklós Alapítvány Sopronban szerveznek meg. A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a Márton Áron Főgimnázium igazgatóságának, hogy házigazdája volt a versenynek és az iskola fizikatanárainak, hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához.

Pap Tünde programszervező