Elenyésző a magyar előkészítő osztályosok számának csökkenése

Ősztől megszűnik a magyarvalkói elemi oktatás

iskola, diákok
Az iskolaérett hatéveseket is be lehet íratni előkészítő osztályba (Fotó: Freepik/illusztráció)
Nem lesz jelentős csökkenés a 2024–2025-ös tanévben, ami a Kolozs megyei magyar előkészítő osztályos kisdiákok számát illeti. Rossz hír viszont, hogy a gyereklétszám miatt megszűnik Magyarvalkón az elemi oktatás: a település elöregedett, és esély sincs arra, hogy újra benépesüljön az iskola. A másik rossz hír, hogy a következő tanévben nem lesz magyar előkészítő osztály Bálványosváralján, de az óvodába járó gyerekek száma miatt feltételezhető, hogy 2025–2026-ban ismét indulhat magyar előkészítő osztály – tudtuk meg Szabó Gábor tanfelügyelőtől, aki a magyar tannyelvű elemi oktatásért felel. Az előkészítő osztályba való beiratkozás első szakasza április 11-én kezdődik és május 14-ig tart. A második iratkozási szakasz május 31-e és június 7-e között, míg a harmadik szeptember 2-a és 6-a között lesz. Iskolaérettséget igazoló irattal a hatodik életévüket be nem töltött gyerekeket is be lehet íratni.

Kolozs megyében nem csökken számottevően a magyar előkészítő osztályosok száma. Pontosan még nem lehet tudni, hány magyar előkészítő osztályos kisdiák lesz a 2024–2025-ös tanévben Kolozs megyében, mivel az óvodák nagycsoportjaiba olyan gyerekek is járnak, akik szeptember 1-je és december 31-e között töltik be hatodik életévüket. Így a szüleik dönthetnek arról, hogy alávetik gyereküket a képességfelmérő szakvéleményezésnek, és kedvező eredmény esetén beíratják-e a gyereküket, vagy a következő tanévre halasztják – tudtuk meg Szabó Gábortól, a magyar elemi oktatásért felelős szakfelügyelőtől. 

Ami a Kolozs megyei magyar tannyelvű vagy magyar tagozatos iskolákat illeti, három előkészítő osztály lesz a Báthory István Elméleti Líceumban (ebből az egyik step by step típusú), két-két előkészítő osztály az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban, a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban, a református kollégiumban, illetve a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban (ebből az egyik step by step típusú). Egy-egy előkészítő osztály lesz a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban, a Waldorf Líceumban, a Sigismund Toduţă Zenei Főgimnáziumban, a Monostor negyedi Octavian Goga Általános Iskolában, a Györgyfalvi negyedi Nicolae Titulescu Általános Iskola magyar tagozatán, a Talentum Református Iskolában, a szászfenesi Gheorghe Şincai Általános Iskola magyar tagozatán, a györgyfalvi általános iskolában, a tordaszentlászlói Borbély József Általános Iskolában, a magyarlónai általános iskolában, a mérai Tamás Gyula Általános Iskolában, a körösfői Kós Károly Általános Iskolában, a kalotaszentkirályi Ady Endre Szakiskolában, a bánffyhunyadi Vlădeasa Technológiai Líceumban, a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceumban, a válaszúti szakiskolában, a széki általános iskolában, a dési 1. számú általános iskolában. Szimultán oktatás – azaz összevont osztály – lesz a magyarfenesi, a magyarlétai, a magyarvistai, a bogártelki, a mákófalvi, a sárvásári, a kövendi, a bágyoni, a detrehemtelepi, a visai elemi iskolában, a gyalui Gelu Voievod Elméleti Líceumban, a tordaszentmihályi Mihai Vodă Általános Iskolában, a magyarkapusi, a várfalvi, az aranyosegerbegyi, a kolozsi, a vajdakamarási, a magyarszováti, a buzai, a szásznyíresi általános iskolában, továbbá az aranyosgyéresi Avram Iancu Általános Iskolában. Magyarvalkón megszűnik az elemi iskola a gyereklétszám csökkenése miatt. A bálványosváraljai iskolában a következő tanévben nem lesz előkészítő osztály, de az óvodába járnak gyerekek, akik majd 2025-ben töltik be a hatodik életévüket, így valószínűleg jövőre már indul. 

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség közleményéből megtudtuk: közzétették az iskolai körzeteket és a jóváhagyott előkészítő osztályokat. Azokat a gyerekeket kell beíratni előkészítő osztályba, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. Azokat a gyerekeket, akik idén szeptember 1-je és december 31-e között töltik be a hatodik életévüket, csak azt követően írathatják be a szüleik az előkészítő osztályba, ha a szakbizottság felmérte iskolaérettségüket, és ezt írásos dokumentumban állapította meg. Ezeket a gyerekeket március 28-a és április 10-e között mérik fel. Az óvodásokat saját óvodájukban mérik fel. Azokat a gyerekeket pedig, akik nem jártak óvodába, vagy külföldről tértek haza szüleikkel, a megyei tanfelügyelőség székhelyén található szakbizottság (CJRAE) méri fel. Akik nem bizonyulnak iskolaérettnek, az óvodában maradnak. 

Az előkészítő osztályba való iratkozás első szakasza április 11-e és május 14-e között zajlik a tanintézetekben hétfőtől csütörtökig 8–18 óra között, míg pénteken 8–17 óra között, függetlenül attól, hogy a szülő a körzeti vagy nem a körzeti iskolába íratja be gyermekét. Amennyiben a gyerek helyhiány miatt nem kerül be abba az iskolába, ahova be akarták íratni és a szülő végül úgy dönt, hogy a gyermekét a körzeti iskolába íratja, akkor a beiratkozási lapon kötelező módon meg kell jelölni a „visszatérés a körzeti iskolába” elnevezésű opciót. A beiratkozási kéréseket május 20-a és 27-e között dolgozzák fel, és május 29-én teszik közzé az iskoláknál és a tanfelügyelőség honlapján a beiratkozott gyerekeket és a betöltetlen helyeket. A második iratkozási szakasz május 31-e és június 7-e között zajlik. A kérések megoldása június 10-e és 14-e között várható, a végső eredményt június 21-én teszik közzé. Szeptember 2-a és 6-a között a megyei tanfelügyelőség besorolja a betöltetlen helyekre az addig be nem íratott gyerekeket. További részletek a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség honlapján (https://www.isjcj.ro) találhatók. Most is működik az ingyenesen hívható zöldszám 0800-816264, amelyet hétfőtől csütörtökön 9–16 óra között, míg pénteken 9–15 óra között lehet hívni.