Hirdetések

Megemlékezés
Állás

Központi ékszerboltba keresünk eladót és ékszerészt. Érdeklődni lehet: 0736-233233.

Állás

A kolozsvári, központi fekvésű 1568 Vendégház takarítót alkalmaz. Munkaidő: napi 8 óra (szerda–vasárnap, vagy szombat-szerda). További részletek: 0744372941.

Részvét

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöksége őszinte részvétét fejezi ki Zsemlyei Borbálának, a szövetség alelnökének és családjának édesanyja elhunyta miatt.

Gyászhír

Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz Énbennem, ha meghal is, él. 
(János 11:25)
Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, nővértől, baráttól, szomszédtól,
ZSEMLYEI BERTÁTÓL,
aki életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2024. április 8-án, hétfőn 13 órakor lesz a Házsongárdi temető kápolnájából. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (1)

Részvét

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS – VOLT 3-AS SZÁMÚ KÖZÉPISKOLA 1962-BEN VÉGZETT A, B, C OSZTÁLYAI búcsúznak 
HORVÁTH BOGNÁR IBOLYA
volt iskolatársuktól. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. (1)

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a két éve elhunyt
BLIDÁR JÁNOSRA.
Amíg élünk, emléke szívünkben élni fog. SZERETŐ CSALÁDJA. (i)

 

Gyászhír

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy  a szeretett anya, nagymama, dédmama és rokon,
TŐKÉS ERNA                                                  
(született Maschek)
életének nyolcvanhetedik, özvegységének tizedik évében, türelemmel viselt szenvedés után, folyó év április 1-én visszaadta lelkét Teremtőjének.  Drága halottunkat  április 4-én, 13 órakor kísérjük utolsó útjára, a Házsongárdi temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csöndes! 
A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Megemlékezés

El nem múló szeretettel és hálával emlékezünk az egy éve elhunyt Édesanyánkra,
NITS CSILLÁRA
szül. TÁNCZ,
és a 11 éve elhunyt Édesapánkra,
NITS PÉTERRE.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Nem váltunk el, csak Ti előre mentetek. LÁNYAITOK.

Megemlékezés

Örök szeretettel emlékezünk a húsz éve elhunyt drága 
BOGA ÁGNESRE
szül. GYÖRGY. 
Áldott, szép emléke szívünkben örökké él. ŐT SOHA NEM FELEJTŐ CSALÁDJA. (i)

Gyászhír

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy rövid szenvedés után, 
KIRÁLY MÁRTA KATALIN
életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése 2024. április 4-én, csütörtökön 9 órakor lesz a Házsongárdi temető kápolnájából. GYÁSZOLÓ FÉRJE, LEÁNYA, TESTVÉRE, VEJE, ROKONAI ÉS BARÁTAI. (1)

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk
dr. MÓZES ANDRÁS
néhai kolozsvári református teológiai tanárra születésének 120. évfordulóján. FIA, UNOKÁI, DÉDUNOKÁI.