Hirdetések

Gyászhír

Szomorú szívvel búcsúzunk

prof. dr. SZABÓ BÁLINT 

építőmérnöktől, az Utilitas Építettörökség-védelmi kutató-tervező központ és a Transsylvania Nostra alapítvány és folyóirat alapítójától, kollégánktól, mentorunktól, a Kolozsvári Műszaki Egyetem, Építészeti és Városrendezési Karának emeritus tanárától, aki életének 80. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Munkássága utat mutat a műemlékvédelemmel foglalkozók generációinak. Emlékét kegyelettel őrizzük, megkezdett munkáját tisztelettel folytatjuk. AZ UTILITAS MUNKAKÖZÖSSÉGE

„Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”

Kosztolányi Dezső: Halottak

Megemlékezés
Kegyelettel emlékezünk a 2009. június 20-án elhunyt
SZABÓ GYULÁRA – TATUSRA.
Emléke legyen áldott. AZ ISZLAY CSALÁD. (1)
Gyászhír

„De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. (...) Az én munkámat folytatják ők és az én életem örökkévaló lesz bennük.”
Kós Károly – Régi Kalotaszeg
Fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. SZABÓ BÁLINT
építőmérnök, egyetemi tanár,  élete 81. évében, 2024. június 18-án elhunyt. Számos épület őrzi Erdélyben a keze munkáját.  Az elmúlt 33 esztendőben  létrehozta az erdélyi épített örökségvédelmi iskolát, tanítványai munkáját továbbviszik, őrizve az általa annyira szeretett műemlékeket. Temetéséről később rendelkezik a gyászoló család. Nyugodjék békében!

Részvét

Mély fájdalommal értesültünk
BANGUR PIROSKA
elhunytáról. Szívből jövő részvétünket fejezzük ki  a gyászoló családnak ebben a nehéz időszakban. Piri mama kedvessége és szeretete mindannyiunk emlékezetében élni fog, és mély nyomot hagyott mindazokban, akiknek volt szerencséjük ismerni Őt. Nyugalma legyen csendes! ANDREA, BABA ÉS CSÖNGE.

 

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezem drága édesanyámra,
dr. RÁCZ ANNÁRA
szül. ZEITLER,
aki június 15-én 18 éve és drága édesapámra,
dr. RÁCZ BÉLÁRA,
aki július 25-én 17 éve távozott szerettei köréből. Betölthetetlen űrt hagytak lelkemben. Emléküket megőrizzük. Nyugodjanak békében! RÁCZ BÉLA ÉS CSALÁDJA. (3)

Gyászhír
Gyászhír

A szeretett férj, apa, nagybácsi és sógor, 
NICULA GHEORGHE
mérnök
a Teremtő kezére adta a lelkét 90 évesen. A Jóisten nyugtassa békében! A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (2)

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk arra a tizenhárom évvel ezelőtti napra, amikor 
SZÉKELY GABRIELLA
(BUBA)
Szamosújvárról eltávozott szerettei köréből. Soha nem feledjük őt. KÉT FIA CSALÁDJUKKAL.

Ingatlan

Magyar család vásárolna 2 szobás lakást elérhető áron. Telefon: 0745-014699.

Megemlékezés

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a 16 éve elhunyt drága férjre, édesapára, apósra. nagytatára és dédtatára,
id. KOCSIS SÁNDORRA. 
A temető csendje ad neked nyugalmat, szívem fájdalma örökre megmarad. BÁNATOS SZÍVŰ FELESÉGE, FIAI, MENYEI, UNOKÁI ÉS DÉDUNOKÁI. (1)

Megemlékezés

Tizenöt éve távozott szerettei köréből 
BÁN ELEK
egyetemi tanár.
Emlékét örök szeretettel őrzi CSALÁDJA. (3)

Gyászhír

Mindannyiunkat lesújtott halálod szörnyű híre, drága
BANDI!
Emlékeinkben továbbra is élni fogsz! BARÁTAID. (4)