Hirdetések

Megemlékezés

„Dolgos két karod is oly hűs,
Mint ez a nagy csöndű folyó.
Nem is csobog, csak lassan elmegy.
Oly lassan, hogy elalusznak
mellette a fák.
Aztán a halak,
a csillagok is.
És én egészen egyedül maradok.
Szép csöndesen aludj.” 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
GÁL CSABA LÁSZLÓRA,
akit 12 éve szólított magához a Jóisten. Emléke örökké velünk él. Gyászoló szülei, testvére, leánya, unokaöccse, rokonai és barátai.

Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama,  rokon és ismerős,
özv. SZABÓ MIHÁLYNÉ
szül. DIÓSZEGI ANNA
életének 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 22-én, hétfőn délelőtt 10 órakor lesz a Házsongárdi temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Részvét

Az APÁCZAI CSERE JÁNOS ELMÉLETI LÍCEUM MUNKA­KÖ­ZÖS­SÉGE őszinte együttérzését fejezi ki ROKALY RÉKA kolléganőnknek édesapja,
ROKALY JÓZSEF 
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Részvétünk a gyászoló családnak.

Adásvétel

Régi könyveket, könyvtárakat vásárolok alapítvány számára. Telefon: 0744-547900. 

Részvét

Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy osztálytársunk,
SZANISZLÓ JÓZSEF
eltávozott közülünk. Őszinte részvétünk a családnak. A Brassai Sámuel Középiskola 1960-ban végzett 11. C osztálya. (i)

Megemlékezés

Szomorúan gondolunk 2020. július 18-ra, amikor a szerető édesanya, 
id. FERENCZ LÁSZLÓNÉ, 
szül. KEREKES ILONA
és a jó testvér, 
ifj. FERENCZ LÁSZLÓ 
(a Kolozsvári Állami Magyar Opera nyugalmazott hangszerese) hamvait helyeztük nyugalomra a jegenyei temetőbe. Ide visszük a kegyelet virágait az idén 20 éve elhunyt drága édesapa, 
id. FERENCZ LÁSZLÓ 
sírjára is. 
Számunkra egyiketek sem halott,
Örökké ragyogtok, mint a csillagok. 
GÉZA ÉS CSALÁDJA. (3)

Részvét

Drága SAROLTA!
Nincs rá szó, mellyel kifejezhetnénk együttérzésünket egyetlen féltett kincsetek elvesztésekor. Isten mindenek feletti ereje nyújtson számotokra erőt, örökké tartó vigasztalást ez óriási veszteség elviseléséhez!
ELIZA,
áldott lélek, legyen az álmod szép! A TITULESCU ISKOLA MUNKAKÖZÖSSÉGE.

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre és sógornőre,
VARGA MÁRIÁRA
szül. VINCZE,
aki ma egy éve hunyt el. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjál békében! A SZERETŐ CSALÁD. (2)

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk július 15-én
MÁTHÉ JÁNOSRA
halálának második évfordulóján. Emlékét szeretettel őrzi családja.

Részvét

Együttérzésünk KÓSA MÁRIA igazgató szeretett édesanyja elvesztése okozta fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM MUNKAKÖZÖSSÉGE.

Megemlékezés

Hatvan éves érettségi találkozónk alkalmával kegyelettel és szeretettel emlékezünk tanárainkra és elhunyt iskolatársainkra. A VOLT 3-AS SZÁMÚ KÖZÉPISKOLA (APÁCZAI) 1964-BEN VÉGZETT DIÁKJAI. (2)

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk az 1995. július 11-én elhunyt
FUHRMANN KÁROLYNÉ
szül. ISZLAI ERZSÉBETRE.
Emléke legyen áldott. AZ ISZLAY CSALÁD. (1)