Hirdetések

Részvét

A PROTESTÁNS TEOLÓGIAI INTÉZET TANÁRI KARA,  MUNKA­TÁRSI KÖZÖSSÉGE ÉS DIÁKSÁGA, őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki RÁCZ LEVENTE ZOLTÁN, gazdasági igazgatónak, szeretett édesapja elvesztése miatti szomorúságában. REKTORI HIVATAL.

Megemlékezés

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk őrzi szép emlékedet.
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára,
HERDLICSKA GIZELLÁRA
szül. VIOLA,
halálának első évfordulóján. Örök álmát őrizze béke és nyugalom. FIAI: GYŐZŐ ÉS ATTILA, MENYE: EMESE ÉS UNOKÁJA: BALÁZS. Ajándék voltál életünkben!

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
KOVÁCS JOLÁN
(szül. VÉNIG),
történelem szakos tanár elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugalma legyen csendes! A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM MUNKAKÖZÖSSÉGE.

Gyászhír

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó barát,
KOLUMBÁN ANTÓNIA
(NITU),
a BRD nyugdíjazott alkalmazottja, életének 77. évében, május 21-én elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2024. május 25-én, 11  órakor helyezzük örök nyugalomra a Házsongárdi temető kápolnájából, a református egyház szertartása szerint. Emléke szívünkben él! A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Részvét

Egy hónappal a 35. érettségi találkozónk előtt szomorúan búcsúzunk egykori szeretett osztályfőnökünktől,
KOVÁCS JOLÁN
történelemtanártól.
Isten veled, drága Oszink, nyugodj békében! A BRASSAI SÁMUEL-LÍCEUM 1989-BEN ELBALLAGOTT 12. B OSZTÁLYA. (5)

Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, 
PÁLFI LEVENTÉNEK ÉS CSALÁDJÁNAK,
 édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. 
A JÁNOS ZSIGMOND UNIÁRIUS KOLLÉGIUM MUNKAKÖZÖSSÉGE.
 
 
Gyászhír

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama,
KOVÁCS JOLÁN
szül. VÉNIG
a Brassai Sámuel Líceum nyugalmazott történelemtanára, életének 91. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2024. május 22-én, 14 órától lesz a Házsongárdi temető kápolnájától a római katolikus egyház szertartása szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A GYÁSZOLÓ CSALÁD.

Megemlékezés

Fájdalommal és szomorú szívvel emlékezünk május 18-án a mindig segítőkész gyermekre, testvérre
SEBESTYÉN ALPÁRRA,
aki 14 éve, 33 éves korában tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket. Nyugodjon békében, emlékét szívünkben őrizzük: édesapja, testvére, keresztszülei, unokatestvére.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a hat éve elhunyt
ILYÉS PIROSKÁRA
szül. BALÁZS.
Nyugodjon békében! Az Őt soha el nem felejtő férje és leánya.

Megemlékezés

Drága Édesanyánk
marosszéki szentsimoni
özv. MIHÁLYI BARNÁNÉ
szül. lécfalvi szacsvai
SZACSVAY ANNA
tanítónéni huszonnégy éve ninc közöttünk. Akik még emlékeznek áldásos tanítására hajtsanak fejet emlékére. Isten áldása legyen mindnyájunkra. SZOMORÚ LEÁNYAI: ANIKÓ ÉS ÁGNES ÉS A MÉG ÉLŐ ROKONOK. (1)

Megemlékezés

Szomorú négy év telt el amióta imádott, drága édesanyánk,
KOVÁCS MÁRIA
szül. MAGYARI
hirtelen, búcsúszó nélkül magunkra hagyott. Már nem tudunk neki meglepetést szerezni Anyák napján, de jóságos szelleme még mindig itt él velünk a házunk minden kis szegletében. Nyugodjon békében! BÁNATOS GYERMEKEI: ISTVÁN ÉS ILDIKÓ. (4)

Gyászhír

Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.
(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, 
BÓDI SÁNDOR,
életének 83. évében, 2024. május 9-én vissszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2024. május 13-án, hétfőn 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Házsongárdi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (1)