Mi áll a fiatalkori bűnözés hátterében?

Jogszolgálat

A kriminológia régóta foglalkozik többek között a bűnözői magatartással, valamint a bűnözés okaival, ugyanis ezek ismeretében sokszor megelőzhető lenne a bűntett, de akár a bűnözővé válás is. Utóbbi esetben fontos lenne már gyermekkortól odafigyelni bizonyos körülményekre; a bűnözői magatartás egészen fiatalon, akár gyermekkorban is elkezdődhet, ebben az esetben pedig egyáltalán nem biztos, hogy később újra helyes útra tud térni és felnőttként bűnözéstől mentes, szabálykövető életet tud élni. Na de miért válik egy gyermek fiatal bűnelkövetővé? A választ több tényező is befolyásolja.

Egyéni jellemzők

A fiatalkori bűnözés hátterében állhatnak egyéni személyiségbeli okok. Serdülőkorban megnőhet a deviáns magatartás és a bűncselekmények elkövetése; az ekkor végbemenő változások hatására a kamaszok érzékenyebbé válnak, amiért gyakran hangulati labilitás jellemzi őket. Ilyenkor előfordulhat a kockázatkereső viselkedés, továbbá jellemző lehet a problémamegoldási képesség hiánya, az emberi kötődések felszínessége vagy hiánya, illetve a befolyásolhatóság. Ezen tulajdonságok együttes jelenléte szélsőséges esetben különböző bűncselekmények elkövetéséhez vezethetnek.

Egyes tanulmányok pedig arról tesznek említést, hogy a koncentrációs képesség hiánya, a figyelemzavar vagy a hiperaktivitás is mind növelhetik a deviáns és erőszakos magatartás kockázatát. Befolyásoló tényező lehet még az alacsony intelligencia, amely olyan módon befolyásolhatja a bűnelkövetés kockázatát, hogy ezáltal a fiatal alacsony iskolai teljesítményt produkál, ez pedig az iskolából való kimaradáshoz, illetve alacsony iskolázottsághoz vezethet. Ezáltal magasabb az esélye a munkanélküliségnek, így megélhetés céljából különböző bűntettek elkövetésére folyamodik. A fejletlen verbális és társas készségek is nehezíthetik a társadalomba való beilleszkedést. 

Család és közösség 

A gyermeknél fontos vagy talán a legfontosabb tényező az, hogy milyen emberek veszik körül. Először is legfontosabb a család, hiszen onnan sajátítja el az alapvető dolgokat és értékrendeket.

Ezért, ha a gyermek problémás családból származik, az nagyban befolyásolhatja a gyermek bűnözésre való hajlamát. Az állandó családi konfliktusok, az alkoholizmus és a bűnözés, a szülői elhanyagolás és bántalmazás mind elősegítheti a későbbi bűnözést. Ha a gyermek olyan családban él, ahol a bűnözés folyamatosan jelen van és teljesen elfogadott, akkor ő maga is ezt az értékrendet fogja normálisnak tartani, majd pedig követni.

A családokban jelen lévő nagy szegénység, a magas munkanélküliség aránya, illetve a szülők hiányos gyereknevelési kompetenciái és az általuk mutatott helytelen szerepminták is magas rizikót jelentenek a bűnözői magatartás kialakulásában. Mindezeket összefoglalva elmondható, hogy ilyen családból nagyon nehéz, majdhogynem lehetetlen a társadalomba való normális beilleszkedés.

A család után az iskola az, amely fontos szerepet játszik minden fiatal szocializációjában, valamint abban, hogy elősegítse a gyermekeket és a fiatalkorúakat a társadalomba való beilleszkedésben. Az iskola hozzáállása tehát meghatározó lehet a problémás gyermekek esetében: ha befogadja a gyermeket, támogatja, ösztönzi a tanulmányai befejezésében, illetve megfelelően kezeli a társaival kialakult konfliktusos helyzetekben, mindezek nagyban befolyásolják a gyermek hozzáállását az iskola és a tanár iránt. Viszont ha az iskola elutasítja, kiközösíti a problémás diákot, az ott szerzett negatív élmények, folyamatos kudarcok iskolakerüléshez és a deviáns viselkedés kialakulásához is vezethetnek.

Nem hagyható figyelmen kívül a kortársak befolyása sem, amely ugyancsak hatással van a bűnözés kialakulására. A deviáns csoporthoz tartozó fiatalokra jellemző a kortársaknak való megfelelési vágy és a nagyfokú kíváncsiság, amely a tetteik következményeinek figyelmen kívül hagyásával társulva elvezet a bűntettek elkövetéséig. Jellemző ezekre a csoportokra, hogy a tagoktól elvárják a fizikai rátermettséget, vakmerőséget, ravaszságot, valamint a szabályok semmibevételét. Ezért, hogy a fiatal beilleszkedjen, követni kezdi a szokásaikat, majd figyelmen kívül hagyhatja a társadalmi normákat, és ezáltal bűnözővé válhat.

Társadalmi tényezők 

A gazdasági, szociális és kulturális tényezők mind befolyásolhatják a bűnözési arányok alakulását. Azokon a területeken a legmagasabb a bűnözés előfordulása, ahol olyan társadalmi problémák jellemzőek, mint a szegénység vagy a munkanélküliség. A nem megfelelő életkörülmények, a szegénység és a nélkülözés felerősíti a bűnözési hajlandóságot.

Mi a megoldás?

A fiatalkorú bűnelkövetők gyerekkorát vizsgáló kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy a családban, az iskolában és a kortársakkal való kapcsolatokban tanúsított negatív példák és az itt megélt rossz tapasztalatok lehetnek a legnagyobb befolyással a fiatalkorúak bűnelkövetésére. Lényeges tehát, hogy a gyermek biztonságosan kötődjön családjához és az iskolához, olyan közösség vegye körül, amely elítéli a bűnelkövetést, valamint példát mutat a szabályok tiszteletben tartásában és ösztönzi a jogkövető magatartásra.

Fontos a bűnözés hátterében álló okokat és kockázati tényezőket látni, hiszen e tudás birtokában megelőzhető lehetne a gyermekek és serdülők bűncselekményeinek jelentős része.