Országos első Kolozs megye a nyolcadikosok vizsgáján
A Báthory-líceum diákja a legjobb a magyar vizsgázók közül
A Báthory-líceum diákja a legjobb a magyar vizsgázók közül
Vissza

Országos első Kolozs megye a nyolcadikosok vizsgáján

Országos első lett Kolozs megye a nyolcadikosok vizsgáján elért eredmény (88,71%-os sikerarány) alapján. A 172 531 beiratkozott tanuló közül 160 468 (93%) vett részt, a megjelent 160 468 tanuló közül 135 101 ment át (76,1%); 839 színtízes átlagot jegyeztek. Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta: Kolozs megyében a tanulók 88,71 százaléka vizsgázott sikeresen, 66-on értek el színtízes átlagot. A megyében a magyar tanulók közül a legjobb eredményt, 9,83-as átlagot a Báthory-líceum egyik tanulója érte el. Ugyancsak 9,83-as átlagot ért el a zilahi S. Bărnuţiu Általános Iskola egyik tanulója, így megyéjében első lett a magyar vizsgázók közül. Beszterce-Naszód megyében a magyar diákok közül a legjobb (9,25-ös) átlagot a besztercei A. Mureşanu Főgimnázium egyik tanulója érte el. Fehér megyében a legjobb (9,40-es) átlagot elért magyar vizsgázó a nagyenyedi Bethlen-kollégium diákja.

Már déli egy órakor közzétették a nyolcadikosok szakaszzáró vizsgájának eredményeit: a megjelent 160 468 tanulóból 135 101 ment át (76,1%), 839 érdemelt színtízes átlagot. Az elmúlt évekhez képest idén rengeteg tízes volt: román nyelvből 4587-en, míg matematikából 3251-en érték el a maximális jegyet. Románból a vizsgázók 83,9%-a, matematikából a vizsgázók 70,2%-a ment át. 

Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk: Kolozs megyében a beiratkozott tanulók 93,48 százaléka vett részt a vizsgán, 5248 beiratkozott tanuló közül 4906 jelent meg és a vizsgázók 88,71 százaléka vizsgázott sikeresen. Kolozs megyében összesen 66-on értek el színtízes átlagot, magyar tanulók sajnos nincsenek köztük, de a Báthory-líceum egyik tanulója megközelítette a legjobb jegyet 9,83-as vizsgaátlagával. 

Az eredmények kifüggesz­tésekor most először nem a tanulók nevét, hanem az őket jelző kódokat jelölték meg. Román nyelvből a vizsgázók 92,89%-a, matematikából a vizsgázók 84,45%-a, kisebbségi anyanyelvből (beleértve a német anyanyelvű diákokat is) a vizsgázók 96,63%-a ért el átmenő jegyet. Kolozs megyében 388 tízes romándolgozat, 140 tízes matekdolgozat és 13 tízes kisebbségi anyanyelvi dolgozatot jegyeztek. 

Szintén a főtanfelügyelő-helyettes tájékoztatta lapunkat a Kolozs megyei magyar iskolák átlagáról is. A városi iskolák között az első helyen a János Zsigmond Unitárius Kollégium áll (8,45-ös átlaggal), a második a Báthory-líceum (8,24-es átlaggal) a harmadik pedig az Apáczai-líceum (8,13-as átlaggal). Átlag szempontjából a vidéki iskolák között az első helyen áll a Györgyfalvi Általános Iskola (7,55-ös átlaggal), második a körösfői Kós Károly Általános Iskola (7,43-as átlaggal) és az Aranyosegerbegyi Általános Iskola (7,13-as átlaggal). Huszonhét Kolozs megyei tanintézetben, ahol teljes egészében vagy csak tagozaton magyarul folyik az oktatás, elérték az ötösön felüli átlagot a tanulók. Csak négy vidéki tanintézetben nem sikerült ezt elérni.
 
Ami a színtízes átlagokat illeti, Szilágy megyében 6, Beszterce-Naszód megyében 9, Fehér megyében 22 ilyen eredmény született. A magyar tanulók közül Szilágy megyében a legjobb, 9,83-as átlagot a zilahi S. Bărnuţiu Általános Iskola tanulója érte el. Beszterce megyében a besztercei A. Mureşanu Főgimnázium egyik tanulója 9,25-ös átlaggal büszkélkedhet. Fehér megyében a nagyenyedi Bethlen-kollégium tanulója 9,40-es átlaggal lett első a megyében a magyar diákok közül. 

Az oktatási minisztérium kisebbségi főosztálya közleményben tájékoztatott: a 8758 magyar jelentkező közül 8019 gyereknek számoltak átlagot, ami azt jelenti, hogy a vizsgára beiratkozottak 91,56%-a vett részt a vizsgán. A legtöbb, 2409 magyar diák Hargita megyében iratkozott be, a legkevesebb magyar vizsgázó, szám szerint 10 pedig Szeben megyében volt. A magyar nyelven tanuló nyolcadikosoknak 73,67%-a ment át. A 2018-as 6,17%-os lemaradásnál sokkal kisebb, a tavalyi 2,39%-esnél viszont idén nagyobb, 2,43%-os lemaradást jegyezhettünk az országos átlaghoz képest. Magyar nyelv és irodalomból 92,39%-os az ötös feletti jegyet érdemlő diákok aránya, ez 2,39%-kal gyengébb, mint a tavalyi 94,78%-os arány. Országos szinten román nyelv és irodalomból a diákok 83,9%-a írta meg az ötöst, ez a magyar diákok 61,10%-ának sikerült. Ez a tavalyi 51,08%-hoz képest tízszázalékos javulást jelent, ami azt jelzi, hogy a magyar diákok románnyelv-ismerete egyre jobb. Matematikából országos szinten 70,2% érte el az ötöst, a magyar diákok közül 68,44%. A tavalyi 55,77%-hoz mérve itt is 12,67%-os javulás tapasztalható.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Nyári túrákon: Árnyas erdők, kék tó és ...
Csalogató a Szászsebes melletti ...
Októberi bakancslista Mátyás- és ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ