Nacionalizmusok
Vissza

Nacionalizmusok

A német sajtó Trump protekcionizmusát nagy előszeretettel bélyegzi nacionalizmusnak. S valóban az. Csakhogy ahhoz, hogy megérthessük, miért az, a nacionalizmus ma elfogadott értelmezését is újra kell gondolnunk.

A nacionalizmus első, francia változatában úgynevezett államnacionalizmusként jelentkezett. Ennek a felfogásnak a gyökerei már a francia királyság intézményrendszerében benne rejlettek, de explicit politikai ideológiává – az állam egyfajta főderalizálására törekvő girondista közjátékot követően – csupán a jakobinusok emelik. Az ő törekvéseiket teljesíti ki és betonozza be a napóleoni gloire máig ható élménye, amikoris egy ideig úgy tűnt, hogy a franciák – a felvilágosodás kulturális dominanciájára is alapozva – a világ uraivá válhatnak. Ez az élmény forrasztotta egybe az ausztriai császárságnál nem kevésbé heterogén francia állampolgári közösséget, s teremtette meg a – nemzetközi viszonyok szintjén – máig követendőnek tartott államnacionalizmus „modelljét”.

A németek ezzel szemben nemzeti egységüket az egységes nyelvre és kultúrára alapozták. Az ő esetükben azonban a franciához hasonlatos méretű hódítás (a hitleri kaland) már nem válhatott a franciához hasonlatos pozitív élménnyé. A kulturnacionalizmust ezért világméretekben is az államnacionalizmus (a mai politikai diskurzussal könnyebben összeegyeztethető megfogalmazásban: az állampolgári nacionalizmus) szorította ki, a nélkül azonban, hogy bármelyik megnevezést bárki is használta volna. Az állampolgári nacionalizmus ugyanis – egy a határok megváltoztatásának elvére alapozott nemzetközi világrendben – nem számított nacionalizmusnak. A gyarmati világrend széthullását követően a Nyugat uralkodó politikai diskurzusa pusztán a kisebbségek, illetve a regionális közösségek önállósulási törekvéseit tekintette nacionalizmusnak. Egyre inkább beleértve az államon belüli önrendelkezési törekvéseket is.

{Tovább olvasható még 526 szó.}
A modern politikatudomány természetesen tisztában van azzal, hogy a nemzetépítés (nation-building) szervesen összefonódik a nemzetrombolással (nation-destroying) és hogy tisztán egynyelvű és egykultúrájú államok ennek ellenére sem léteznek, s a jövőben még kevésbé fognak létezni. A globalizáció – mintegy ellenhatásként – szükségszerűen termeli ki a
Ha érdekli a teljes történet, legyen prémium tag vagy ha már az, 

EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Elődöntős Simona Halep Cincinnatiban
Számítógépes támadások pénzintézetek ...
Pennsylvaniában háromszáz katolikus pap ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Hol vagytok, ti híres kolozsvári nők?
  • Örüljünk és ügyeljünk
  • Csád, ahol a szinte semmit is ...
  • Boldog kutyák ünnepe a magyarfenesi ...
  • Lelkecskék