Nacionalizmusok
Vissza

Nacionalizmusok

A német sajtó Trump protekcionizmusát nagy előszeretettel bélyegzi nacionalizmusnak. S valóban az. Csakhogy ahhoz, hogy megérthessük, miért az, a nacionalizmus ma elfogadott értelmezését is újra kell gondolnunk.

A nacionalizmus első, francia változatában úgynevezett államnacionalizmusként jelentkezett. Ennek a felfogásnak a gyökerei már a francia királyság intézményrendszerében benne rejlettek, de explicit politikai ideológiává – az állam egyfajta főderalizálására törekvő girondista közjátékot követően – csupán a jakobinusok emelik. Az ő törekvéseiket teljesíti ki és betonozza be a napóleoni gloire máig ható élménye, amikoris egy ideig úgy tűnt, hogy a franciák – a felvilágosodás kulturális dominanciájára is alapozva – a világ uraivá válhatnak. Ez az élmény forrasztotta egybe az ausztriai császárságnál nem kevésbé heterogén francia állampolgári közösséget, s teremtette meg a – nemzetközi viszonyok szintjén – máig követendőnek tartott államnacionalizmus „modelljét”.

A németek ezzel szemben nemzeti egységüket az egységes nyelvre és kultúrára alapozták. Az ő esetükben azonban a franciához hasonlatos méretű hódítás (a hitleri kaland) már nem válhatott a franciához hasonlatos pozitív élménnyé. A kulturnacionalizmust ezért világméretekben is az államnacionalizmus (a mai politikai diskurzussal könnyebben összeegyeztethető megfogalmazásban: az állampolgári nacionalizmus) szorította ki, a nélkül azonban, hogy bármelyik megnevezést bárki is használta volna. Az állampolgári nacionalizmus ugyanis – egy a határok megváltoztatásának elvére alapozott nemzetközi világrendben – nem számított nacionalizmusnak. A gyarmati világrend széthullását követően a Nyugat uralkodó politikai diskurzusa pusztán a kisebbségek, illetve a regionális közösségek önállósulási törekvéseit tekintette nacionalizmusnak. Egyre inkább beleértve az államon belüli önrendelkezési törekvéseket is.

{Tovább olvasható még 526 szó.}
A modern politikatudomány természetesen tisztában van azzal, hogy a nemzetépítés (nation-building) szervesen összefonódik a nemzetrombolással (nation-destroying) és hogy tisztán egynyelvű és egykultúrájú államok ennek ellenére sem léteznek, s a jövőben még kevésbé fognak létezni. A globalizáció – mintegy ellenhatásként – szükségszerűen termeli ki a
Ha érdekli a teljes történet, legyen prémium tag vagy ha már az, 

EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Cannes – Dél-koreai thriller ...
Nagy erőkkel keresik a lyoni robbantót
EU gyorstalpaló, avagy mire és miért ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ