„Ti vagytok a világ világossága...”
Utolsó kicsengetés a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium idei végzőseinek
Utolsó kicsengetés a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium idei végzőseinek
Vissza

„Ti vagytok a világ világossága...”

Utoljára csengettek ki 2021. június 5-én a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 75 végzős diákja számára, akiknek ballagási ünnepségét az iskola udvarán szervezték meg, biztonságos körülmények között, korlátozott számú résztvevővel. Sokak számára hiányzott ugyan a megszokott nagy tömeg a sok kedves ismerőssel, azonban az esemény gondos megszervezése, a megható beszédek és a meghatódott diákarcok mindenben a régi ballagások hangulatát idézték.

Idén három osztály, a matematika-informatika (osztályfőnök Galambfalvi Angyalka), a képző (osztályfőnök Bartha Melinda) és a turisztika (osztályfőnökök Szilágyi Réka és Nagy Egon) szakos diákok vettek búcsút az ősi alma matertől. A ballagás rövid istentisztelettel kezdődött, amelyet Demeter Szabolcs iskolalelkész cerebrált, Máté evangéliumából idézve a végzősökhöz szánt üzenetét : „Ti vagytok a világ világossága (...) Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” A lelkipásztor azt kívánta a maturandusoknak, hogy Isten segítségével mindannyian ott ragyogjanak, ahova a gondviselés helyezi őket.

Turzai Melán igazgató-helyettes, az esemény konferálója, Jókai Anna - A szeretet című írásából idézve köszöntötte a végzősöket, kiemelve: most készen állnak arra, hogy szétszóródjanak a világban, tanubizonyságot téve arról, amit az iskolában tanultak, de soha se feledkezzenek meg iskolájukról és arról a „csendes szeretetről”, amely a mindennapokban körülvette itt őket.

Vincze András, Fehér megyei főispánhelyettes, megértő empátiával szólt a diákokhoz: „Tervekkel, reményekkel álltok most itt és talán még nem értitek, mi értelme volt a sok erőfeszítésnek, több év tapasztalatára van szükség ahhoz, hogy ezt felismerjétek”.

Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere, az együttlét örömét hangsúlyozta:  míg ezelőtt két évvel az „öröm itt lenni” kifejezés közhelynek számított, mára már, a világjárvány miatt, más értelmet nyertek ezek a szavak. Egy folyton változó, zaklatott világban a fiataloknak el kell hinniük, hogy valóban ragyog bennük a csillag, még akkor is, ha néha ezt nem látják önmagukon.

Nagy Tímea Fehér megyei nemzetiségi tanfelügyelő kihangsúlyozta: „bízzunk abban, hogy egy jobb világban fogunk továbblépni, amelyben jobban figyelünk egymásra és környezetünkre. Nemcsak csillagok vagytok, hanem – egyelőre - csiszolatlan gyémántok” - mondta, majd megköszönte a szülőknek, hogy a Bethlen-kollégiumba íratták gyerekeiket, aminek súlya pár év múlva fog meglátszani.

Ladányi Árpád Csaba Fehér megyei RMDSZ elnök is bátorítóan szólt a végzősökhöz: „Most nem mint politikus, hanem mint véndiák és mint szülő állok előttetek. Tudom, sok kérdésetek van, de arra kérlek, legyetek bizakodóak, mert a kollégium elvetette bennetek a helyes útra való lépés magvait, amelyek életetek során mindig csírázni fognak.”

Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, a kollégium nevelő- és identitásmegőrző szerepét hangsúlyozta: „Itt emberséget, barátságot és küzdeni akarást lehet tanulni és mindazt, ami garanciája annak, hogy anyanyelvünket és nemzetiségünket megtartjuk”. Gondolatmenetét egy Kálvin-idézettel folytatta: „Nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne”, és a végzősökhöz intézett intelemmel zárta - „Legyetek büszkék hitetekre, magyarságotokra...és sose feledjétek: mi egymásért vagyunk!”.

Szabó Csilla Erzsébet, a Fehér megyei Romániai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, egy rövid tanulságos történettel próbálta példázni az épp lezárult időszakot, szülőként hozzátéve: a tanárok bátorítása sokat számított abban, hogy a diákok bátran kivédhessék az elmúlt esztendők hullámveréseit.

Szőcs Ildikó, a kollégium igazgatója, megköszönte a szülőknek, hogy gyerekeiket átadták az iskolának, amelyik, mint a fügevirág, körülölelte őket, majd külön elbúcsúztatott minden osztályt és kiemelte: jövőre alapításának 400. évfordulóját ünnepli az intézmény, remélhetőleg további hosszú évszázadokig lesz majd oktatás a kollégiumban.

Az ünnepi felszólalásokat olykor a ballagók alkalomhoz illő énekei váltották fel, Szabó Zsombor zenetanár vezényletével, illetve dalolt Kónya Virág XII. B osztályos tanuló, Demeter Evelin XII. A osztályos tanuló pedig saját költeményét szavalta el, amit erre az alkalomra írt. A végzős diákok nevében Böjte Ádám XII. B tanítóképzős búcsúzott, a búcsúztatót pedig Kis Anett XI. A osztályos mondta el. Megtörtént a hagyományos zászlóátadás, az ünnepség pedig a díjátadással ért véget, amelynek keretében a különböző tantárgyakban, szakterületeken jeleskedő diákokat jutalmazták. Évfolyamelső a XII. A osztályos Sikó Dalma lett, színtízes négy éves tanulmányi átlaggal.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Október 1-jétől csak útlevéllel lehet ...
Florin Cîțu a PNL új elnöke
Újraszentelték a felújított ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ