Varázslatos földmesék
Palkó Ernő kerámiái a Művészeti Múzeumban
Palkó Ernő kerámiái a Művészeti Múzeumban
Vissza

Varázslatos földmesék

A kerámia egyike a legösszetettebb műfajoknak a vizuális megjelenítések gazdag skáláján, hiszen „plasztikus, de nem szobrászat, színes, de nem festészet és rajzos, de nem grafika” (Gorka Lívia).

A művészi fantázián, forma- és színérzéken, kézügyességen kívül különleges anyagismeretet, technikai felkészültséget, tudást igényel. De mindezek megléte mellett is ott a kiküszöbölhetetlen véletlen, az egyik lényeges munkafolyamat, az égetés során fellépő meglepetés. Ami lehet pozitív, de lehet negatív előjelű is. S ez  velejárója a klasszikus értelemben vett kerámiakészítésnek, de az újra felfedezett ősrégi technikának, a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rakunak is.    

Palkó Ernő mindkét eljárás avatott mestere. S úgy tűnik, eljutott alkotói pályája új, 

eddigi legösszetettebb, legkomplexebb szakaszához. Mert igaz ugyan, hogy mindaz, amit jelenlegi, Terra magica című kiállításán felkínál nekünk, következetes folytatása eddigi munkásságának, az eredmény, azaz tárlatának összhatása egyenesen sokkoló. A művész ugyanis a kerámia határait döngeti, és át-átlép a szobrászat területére. Munkái  igénylik, de alakítják is maguk körül a teret. S itt most nem csupán nagy méretű, egyértelműen figurális alakzataira gondolok, a velencei karneválok hangulatát idéző, maszkszerű büsztjeire, hanem az ősi, termékenységi mítoszok világát sejtető, apró, de monumentális hatást keltő figuráira, valamint a figuralitást csupán sejtető, egyedi, biomorf alakzataira. Variációkra, amelyek a szüntelen alakulásban lévő mozgó világ egy-egy állandóvá merevített pillanatának állítanak maradandó emléket. A megfoghatatlan és megállíthatatlan időnek, a maga mulandóságában örök pillanatnak. A pillanatnak, amely egybekapcsol múltat és jelent.

Talán ezért is tűnik úgy, hogy az ízig-vérig kortárs művész Palkó Ernő választékos kerámia nyelvezete a maga puritán szépségében mintha egyenesen prehisztorikus időkig nyúlna vissza, az őskori, mellébeszélés nélküli direkt fogalmazásmódban találna igazán önmagára. Ez a meglehetősen merésznek számító művészi attitűd rejt ugyan veszélyeket magában, hozadéka viszont felbecsülhetetlen. 

{Tovább olvasható még 470 szó.}
Valami nagyon mély és nagyon igaz művészi üzenet hordozói ezek a tömörségükben már szinte perzselő formák. Mintha az ősi világ csodái, a régmúlt misztériuma kelne életre, születne újjá 21. századi, modern köntösben, s nyerne polgárjogot a vizuális művészetek egyre komplexebb, egyre gazdagabb s egyre variáltabb palettáján. A föld, a tűz, a víz és a
Ha érdekli a teljes történet, legyen prémium tag vagy ha már az, 

EZ ÉRDEKELHETI
KULTSZÍNTÉR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Mi történik a következő fesztiválokkal: ...
Négyen a nagyágyon: Cumikaland
Nyihaha

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Örökballagók
  • Kedves végzősök!
  • Ballagás 2020 – otthon, lélekben ...
  • Miből él az egyház, ha üres a persely?
  • Miből él az egyház, ha üres a persely?