Tiszta tízes diák is volt a JZSUK végzősei között
Finta Klára átveszi a díjat az osztálynevelőtől, Solymosi Zsolttól
Finta Klára átveszi a díjat az osztálynevelőtől, Solymosi Zsolttól
Vissza

Tiszta tízes diák is volt a JZSUK végzősei között

Rácz Norbert Zsolt lelkész áhitatával kezdődött a János Zsigmond Unitárius Kollégium ballagási ünnepélye, amelyre a sok éves hagyománynak megfelelően idén is a belvárosi unitárius templomban került sor.

Ünnepi beszédében Popa Márta igazgató az ismert Goethe-idézettel indította útjukra a végzősöket: “A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”  Ez a hitvallás vezérli a kollégium oktatóit: olyan fiatalokat nevelni, akiknek nem csak “gyökereik” - kötődésük, tartásuk, identitásuk -, hanem “szárnyuk” is erős, merészen, szabadon indulnak el a választott úton. Akár a fákat, azt az embert is, akinek a gyökerei mélyek, megtéphetik ugyan az élet viharai, de “kitekerni”, elpusztítani nem tudják – fogalmazott. Végül Ady Endrét idézte: “A szárny megnőtt, üresen áll a fészek./ Csak álom volt a szép diákvilág./ S mint fecske az alkonyati szélben/Ma szárnyat bont egy seregdiák“. “Próbáljátok ki ezeket a szárnyakat Isten áldásával!”, zárta beszédét Popa Márta.

Az utolsó kicsengetés kiemelkedő esemény az ember életében, ünnep, ennek a gyönyörű szép pillanatnak az emléke pedig erőforrás – mondta Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke.

Úgy fogalmazott: az élet értelme az építés, az alkotás, ez a feladat, a cél. Gazdagítani kell ezt a világot, otthont, menedéket építeni magunk számára. De nem csak kőből, acélból, hanem szeretetből, lélekből, emberségből is. “Ehhez a munkához kaptátok meg a felkészítést ebben az iskolában, de ehhez a munkához nem csak tudásra, hanem erős hitre is szükség van” – szólt a végzősökhöz az unitárius egyház püspöke. “Ne félj, ne rettegj, fogj munkához, törekvéseidben mindvégig legyen veled az Úr!”, hangzott a püspöki áldás.  

Az első osztályos kisdiákok üzenetét Dimény Sára (I. A.) és Kézdi Márton (I.B.) tolmácsolta. A XI.-esek nevében Garfield Adrienne mondott búcsú beszédet, Finta Klára végzős évfolyamelső diák pedig a ballagók nevében szólt az egybegyűltekhez.

Az Ördög Ödön karnagy által irányított Péterffy Gyula énekkar ezúttal is nagy tetszést aratott a hallgatóság körében, zongorán kísért Fodor Ilka Borbála.

A zászlóátadást követően a ballagó diákok névsorolvasása, majd a díjátadás következett. A tanulmányi eredményeket tekintve a XII. reál (osztálynevelő: Solymosi Zsolt) I. díjazottja Finta Klára kimagasló teljesítményt ért el, 10-es átlaggal büszkélkedhet. II. díj Drohobeczky Orsolya (9,92), III. díj Kovács Gergő (9,86).

A XII. humán (osztálynevelő: Szász Miklós Botond) I. díjazottja  Nagy Norbert (9,82), II. díj Kiss Mihály és Mezei Kata (9,58), III. díjazott Farkas Ágnes Anna (9,53).

A Szabadság napilap díját Mátó Székely Orsolya XII.R osztályos tanulónak nyújtottuk át a Cipó diáklap szerkesztésében kifejtett tevékenysége jutalmául.

Tanulmányi díjak

XII. Humán

Az osztály I. díjazottja  Nagy Norbert 9,82-es átlaggal, aki

               - a Protestáns felekezetek országos vallás olimpiáján II. helyezést ért el és a Magyar Unitárius Egyház különdíját is kiérdemelte.

Az osztály II. díjazotja Kiss Mihály 9,58-as átlaggal

                    és Mezei Kata 9,58-as átlaggal

Az osztály III. díjazotja Farkas Ágnes Anna 9,53-es átlaggal, aki

az Aranka György Nyelv és Beszédművelő verseny országos szakaszán dícséretben részesült.

Dícséretben részesülnek a következő diákok:

                     - Nagy-Bíró Csenge (9,52)

                    - Sánta Orsolya  (9,51)

                     - Bogdán Farkas-András  (9,28), aki

                   - Kisfaludy György, nemzetkőzi szavalóversenyen II.díjazott,

                  -   Az Atlantisz harangoz Országos Versmondó Vetélkedő

                    I. helyezettje.

                    - Pánczél Kata (9,28), aki Az Atlantisz harangoz Országos Versmondó Vetélkedő III. helyezettje.

                   - Dezső Roland Sándor  (9,27)

                   - Budrala Sára (9,26)

                   - Csikos Aliz Margaretta (9,26)

                   - Táncz Bernát Orsolya (9,25)

                   - Gombási Levente Ferencz (9,19)

                   - Tokai Regina Beatrix (9,17)

                   - Gyulai Farkas Bertalan (9,15)

                   - Farkas Ilka (9,13) 

                   - Gombási Zoltán Miklós (9,10)

                   - Botár János Levente (9,08)

                   - Demény Ágota 9,02-es átlaggal

Kiváló versenyeredmények:

                   - Babos Sándor, aki az -   Erdélyi Magyar Sportolimpián az iskolánk kosárlabda sapatával                            dícséretben részesült,

  - Killyéni Péter megyei atlétikaverseny, súlylökés csoportjában  II. helyezést ért el.

 

XII. Reál osztály

 

Név

Éves média

Helyezés

Versenyeredmények

1.

Finta Klára

10

I.

1. Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny – megyei szakasz – I. díj

2. Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny – országos szakasz – I. díj, az RMDSz különdíja, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem különdíja, a Bolyai Társaság különdíja és a Kárpát-Medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. különdíja

3. Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny – XXIII. országos szakasz – I. díj

4. Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny – nemzetközi szakasz – Györ – különdíj

5. Székelyföld folyóirat Szerelem, szerelem… című pályázat – 2017 – I. díj

2.

Drohobeczky Orsolya

9, 92

II.

Magyar Középiskolák sportolimpiája – röplabda válogatott I. hely

Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei szakasza – Dícséret

BBTE Matek-infó országos verseny -  II. hely

ECN Matematika csapatverseny – III. Hely

DPIT – projekt – Artsoft különdíja

3.

Kovács Gergő

9, 86

III.

PHI Fizikaverseny (országos) III. díj

Schwartz Lajos Emlékverseny (nemzetközi) II. Díj

Fizika Olimpia (megyei) III. díj

4.

Hancz Beatrix Renáta

9, 68

D.

 

5.

Mátó-Székely Orsolya

9, 44

D.

 

6.

Nagy-Betegh Kamilla

9, 39

D.

 

7.

Siklódi Lilla

9, 36

D.

 

8.

Vincze Vivien

9, 31

D.

Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei szakasza - dícséret

9.

Székely Géza

9, 26

D.

 

10.

Józsa Boglárka

9, 23

D.

 

11.

Csis Róbert Géza

9, 21

D.

Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny  - Kalkulusz Informatika vetélkedő – II. hely

12.

Kálmán Sándor

9, 18

D.

 

13.

Németh Orsolya

9, 18

D.

Magyar Középiskolák sportolimpiája – röplabda válogatott I. hely

Magyar LÍceumok közötti röplabda és kosárlapbda bajnokság – mindkettőn II. hely

 

14.

Imre Noémi

9, 10

D.

 

15.

Varga Szabolcs László

9, 10

D.

 

16.

Raina Henrietta

9, 07

D.

 

17.

Tulkos Tamás

9, 07

D.

 

18.

Nagy-Dániel Levente

9, 00

D.

 

19.

Szőke Nóra Amália

9, 00

D.

 

 

 

 

 

 

1.A János Zsigmond Unitárius Kollégium díjainak átadása:

Dávid Ferenc díj - azoknak a diákoknak adják át, akik 9. osztálytól kezdve minden tanévet minimum 9,50 átlaggal zártak.

Finta Klára Enikő, Drohobetczky Orsolya, Nagy Norbert, Kovács Gergő

      János Zsigmond díj - azok a diákok kaphatják, akik a humán és társadalomtudományok területén megyei, országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményt értek el jeleskedtek

     Bogdán Farkas, Drohobeczky Orsolya, Farkas Anna, Finta Klára, Mátó Székely Orsolya,

     Nagy Betegh Kamilla, Pánczél Kata, Sánta Orsolya

Körmöczi János díjat azok kapják, akik a reáltudományok területén megyei, országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket értek el.

Az informatika versenyeken elért kitűnő eredményeiért Csis Róbert, a fizika, matematika, informatika versenyek eredményeiért Drohobetczky Orsolya, a kémia, fizika, matematika versenyek sikereiért Finta Klára, illetve a fizika és matematika területén elért sikereiért Kovács Gergő kapta

Gál Kelemen díj-közösségi díj

GÁL KELEMEN díj - E díjban részesül osztályonként pár diák, a kollégium szellemiségének és értékeinek öntudatos ápolásáért, a közösségépítő munka és a ma iskolájához való hűség jeléül

Humán: Babos Sándor, Csikós Alíz, Farkas Ilka, Nagy Norbert, Páll Lukács Anett

Reál: Csis Róbert, Finta Klára, Józsa Boglárka, Mátó Székely Orsolya, Nagy Betegh Kamilla, Soó Artúr, Szőke Nóra, Tulkos Tamás, Vincze Vivien

Péterffy Gyula díjat kapnak a kórusban kifejtett áldozatos munka eredményeként:

Botár János Levente, Farkas Anna, Kiss Mihály, Nagy Biró Csenge, Nagy Norbert, Mezei Kata, Pánczél Kata, Sánta Orsolya, Simon Zoltán Szabolcs, Vincze Csenge

Brassai Sámuel díj - olyan végzős diákok kaphatják, akik líceumi éveik során hangszeres zenészként járultak hozzá rendszeresen az iskola rendezvényeihez:

Nagy-Betegh Kamilla, Simon Zoltán Szabolcs, Tulkós Tamás,

Pusztuló kövek nyomdokában bicatúra díjat idén két olyan végzős diák kapja, akik nem csak önmagukat küzdötték le és múlták felül, hanem a Krakkó irányába tartó hegyvonulatokat is.

Magyarosi Kinga Beatrix (XII. H) és Enyedi Dávid (XII. R)

Továbbá: Nagy-Betegh Kamilla, Szőke Nóra, Drohobeczky Orsolya, Józsa Boglárka, Vincze Vivien, Kálmán Sándor,

Csis Róbert Géza, Tulkos Tamás, Egri Botond, Pánczél Kata, Budrala Sára, Bogdán Farkas András, Nagy Norbert,

Kiss Mihály, Drohobeczky Tamás, Gyulai Farkas Bertalan 

Felvinczi György díj – az idei Szentivánéji álom előadásért:

Bogdán Farkas András, Pánczél Kata, Sánta Orsolya, Budrala Sára, Nagy Norbert, Soó Arthur Zoltán, Farkas Ágnes Anna, Gyulai Farkas Bertalan

Fotó-film-média művészeti díj

Siklódi Lilla, Drohobetczky Tamás, Kiss Mihály, Gyulai Farkas Bertalan, Mezei Kata, Vincze Csenge, Kovács Gergő, Józsa Boglárka, Vincze Vivien.

A Kollégium sportdíjai:

E díjban részesülnek azok a diákok, akik az erdélyi magyar középiskolák sportolimpiáján kiválóan teljesítettekl: Németh Orsolya és Babos Sándor.

A kollégium Diáktanácsának díját azok a vegzősők kapják, akik négy éven keresztül lelkesen szervezték a tevékenységeket diáktársaiknak. Elsősorban a 2 éven keresztűl DT elnöknek Mátó Székely Orsolyának, aki lendületével átalakította a diáktanács irányvonalát, de nyilvánvalóan ez nem önálló munka volt, komoly, hűséges önzetlen, jó társakra talált a soron következő diákokban: Csis Róbert, Egri Botond, Farkas Ilka, Gombási Miklós, Imre Noémi, Kálmán Sándor, Nagy Betegh Kamilla, Nagy Norbert, Németh Orsolya, Páll Lukács Anett, Siklódi Lilla, Soó Arthúr, Tulkos Tamás, Vincze Csenge.

AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ DÍJAINAK ÁTADÁSA:

 Az Unitárius Egyház fődíja, a Kelemen Lajos díj

Kelemen Lajos az erdélyi történettudomány jeles képviselője.

Ebben a díjban az a diák részesül, aki a diáktársak és a tanárok értékelése alapján kimagasló eredményt ért el tanulmányi és közösségépítés téren.

A díjat idén Finta Klára érdemelte ki.

A Kolozs-Tordai Egyházkör díja: Nagy Norberté, aki nem csak hitéről tett tanúbizonyságot a négy esztendő ideje alatt, hanem erkölcsi, emberi tartásával példamutató értéket képviselt ezen időszakban.

Az Unitárius Nőszövetség díja Nagy Biró Csengéé a csendes öntudatos kitartó munkája jutalmául.

A Gondviselés Segélyszervezet a Magyar Unitárius Egyház segélyszervezete, amely Erdélyben és Magyarországon különböző szakterületeken igyekszik segíteni a rászoruló személyeket és közösségeket. Az elmúlt években a János Zsigmond Unitárius Kollégiummal és a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközséggel karöltve sikeres adománygyűjtéseket szervezett, amelyek kivitelezésében a mostani ballagók közül Józsa Boglárka kiemelkedő mértékben vett részt.

Különdíjak:

Almási Ildikó – díj a család által alapított díjjal azt a kiváló szorgalmú és tudású diákot díjazzák, aki a biológia tudományterületén jeleskedett. Díjazott: Finta Klára. 

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség díját Székely Géza kapja a közösségben kifejtett tevékenysége jutalmául.

Balázs Ferenc Oktatási Központ díját Finta Klára kapja, aki önzetlenül segített az elmúlt évek során diáktársain.

Az Erdélyi Műszaki Társaság díját Kovács Gergő kapja a fizikaversenyeken elért eredményeiért.

A Szabadság Napilap díját Mátó Székely Orsolya kapja a Cipó diáklap szerkesztésében kifejtett tevékenysége jutalmául.

Országépítő díjat az a diák érdemli ki, aki a hagyományörzést, az elfeledett múlt, a történelem szeretetét és a nemzeti öntudat ápolását tanúsította a négy év során. A díjban részesül Bogdán Farkas

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díjaiban részesül az a tanuló, aki az iskolai évek alatt érdeklődést tanusított városismeret, honismeret területén. Díjazott: Bogdán Farkas.

 

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

A kárpátaljai magyar képviselőjelöltek ...
Dăncilă nem bízik Kövesiben
Az első ember 50 éve lépett a Holdra

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ