Templombúcsúk Kolozs megyében
Vissza

Templombúcsúk Kolozs megyében

A kolozsmonostori római katolikus templomot (Monostori út, 12. szám) a fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelték fel 115 esztendővel ezelőtt, 1902-ben. Első plébánosa Kolin István (1859–1929) volt, akinek vezetésével épült fel az Istenháza első része. Majd 1942-ben Ugron Sándor jezsuita lelkipásztorkodása idejében bővítették a mostani formájára.

Fájdalmas Szűzanya gyökerei a Mater Dolorosa, a fájdalmas Anya különleges középkori tiszteletére nyúlnak vissza. Kezdetben helyileg ünnepelték meg, majd XIII. Benedek pápa 1721-ben kiterjesztette az egész egyházra. Eredeti elnevezése a boldogságos Szűz Mária hét fájdalmának ünnepe, amelynek napja a Virágvasárnap előtti péntek volt. Ezzel párhuzamosan a szerviták rendjében hasonló tartalommal ünnepelték szeptember harmadik vasárnapját, amelyet VII. Piusz pápa 1814-ben, hálából a franciaországi fogságból való visszatéréséért, előírt az egész anyaszentegyház számára. Ezt Szent X. Piusz pápa szeptember 15-re, a Szentkereszt felmagasztalása ünnepének másnapjára helyezte át.
Az idei búcsú tiszteletére az egyházközség Kádár István esperes-plébános gondoskodásával külsőleg teljesen felújította a templom melletti plébániaépületet. Ennek következtében jobban érvényesül az épület gyönyörű féldombormű díszítése. A homlokzat közepén a Szentháromság megszokott ábrázolásától – Atya, Fiú, Szentlélek – eltérő mű látható, a két isteni személy, az Atya és a Fiú. A művészt az a szentírási megállapítás ihlette, miszerint annyira szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Kolozsmonostoron szeptember 15-én délután 6 órakor kezdődik az ünnepi búcsús szentmise. Fél hattól Miklós Noémi hálaadó orgonakoncertjét hallhatják a jelenlevők.

Ma Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe, amelynek tiszteletére van felszentelve mind a válaszúti, mind a bonchidai templom. Ezeket az egyházközségeket is ellátó Kovács Árpád kisbácsi plébánostól megtudtuk: délután 4 órakor Válaszúton, majd 6 órakor Bonchidán celebrálnak búcsús szentmisét. Prédikál Bojtor Attila György, a kolozsvári Szent Mihály-templom segédlelkésze.
Szentkereszt felmagasztalását ünneplik Tordatúron, a kolozsmonostori plébánia leányegyházában is. Annak ellenére, hogy ez az ünnep szeptember 14-re van előírva, élve a Katolikus Egyház Törvénykönyve által kínált lelkipásztori szempontokra való lehetőséggel, Tordatúron szeptember 17-én, vasárnap 13 órakor kezdődik a búcsús szentmise, amelyet orgonakoncert követ, szintén Miklós Noémi előadásában. Mindkét búcsús szentmise  főcelebránsa Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes, szónoka Bojtor Attila György segédlelkész lesz – tájékoztatott Kádár István esperes-plébános.

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Johannis bejelentette, hogy ismét indul ...
Idegek játéka
Kolozsvári Pride – Andreas ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ