Kemény Zsigmond nevét vette fel a szamosújvári iskola
Négy Kemény-leszármazott is részt vett a névadási ünnepségen
Négy Kemény-leszármazott is részt vett a névadási ünnepségen
Vissza

Kemény Zsigmond nevét vette fel a szamosújvári iskola

A Pusztakamaráson eltemetett magyar romantikus író, közéleti ember, Kemény Zsigmond nevét viseli ezentúl a szamosújvári magyar tannyelvű elméleti líceum. A névadó ünnepségre négy Kemény-leszármazott is eljött. Kemény Endre báró beszédében kifejtette: örülnek a névadásnak, és a továbbiakban megpróbálják támogatni a szamosújvári magyar tanintézetet. A köszöntő beszédek után a ragyogó napsütésben az iskolaudvaron Kemény Zsigmond munkásságával és életével összefüggő versenyeket szerveztek. Az iskola falára kifüggesztett piros papírszívre rá lehetett írni Kemény Zsigmond szerelmeinek a nevét, egy másik interaktív játék során pedig lehetővé vált, hogy az író papírra kinyomtatott életeseményeit kronológiai sorrendbe tegyék a tanulók. Az esemény villámcsődülettel zárult, amikor az iskolaudvaron a jelenlevők háromszor egymás után kiálították a magyar tannyelvű elméleti líceum új elnevezését.

– Minden intézmény esetében a legelső évek a legnehezebbek, mert ezek az útkeresés évei. Az új névvel iskolánk új identitást is kapott. Kemény Zsigmond munkássága arra kötelez minket, hogy ezt az új identitást mi magunk alkossuk meg. Irodalmi munkássága és a társadalom iránti elkötelezettsége révén Kemény Zsigmond példakép számunkra – közölte Timsa Ildikó, a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum igazgatója. 

– Lélekben itt van az összes Kemény-leszármazott. Családom számára különleges öröm ma itt lenni. El tudjuk képzelni, hogy milyen nehézkes eljárás lehetett a névadás kivitelezése. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a szamosújvári magyar tannyelvű elméleti líceum Kemény Zsigmond nevét vette fel – hangoztatta Kemény Zsigmond leszármazottja, báró Kemény Endre. A Magyarországon élő bárótól megtudtuk: négy Kemény-leszármazott volt jelen a tegnapi névadó ünnepségen. A Téka Alapítvány már több éve felvette a kapcsolatot Kemény Zsigmond leszármazottaival a névadás kapcsán, amibe a család nagy örömmel   egyezett bele. – Csak pozitívum a Kemény-család számára, hogy a szamosújvári iskola most Kemény Zsigmond nevét viseli. Tagja vagyok a magyarországi Erdélyi Helikon Marosvécsi Kemény Alapítványnak, amelynek egyik feladata, hogy a Kemény család értékeit megőrizze, népszerűsítse. Bízom abban, hogy majd tudunk közös felületet találni, azaz támogatni a továbbiakban ezt az iskolát – nyilatkozta a Szabadságnak báró Kemény Endre.

Kemény Zsigmond leszármazottainak köszönhető az a mellszobor is, Gergely Zoltán szobrászművész alkotása, amelyet a névadási ünnepség alkalmával lepleztek le a tanintézet udvarán.

Az író szerelmeinek névsorát is összeállították

 – A névadás tízéves munka befejezését jelenti, az intézményépítés azonban továbbra is aktuális. Remélem, hogy az iskola véndiákjai mindig szeretettel és hálával fognak emlékezni iskolájukra – tudtuk meg a szamosújvári Téka Alapítvány elnökének, Balázs-Bécsi Attilának a beszédéből, amelyet az alapítvány munkatársa, Rariga Imola olvasott fel.

– Erős  magyar közösség él Szamosújváron és a Mezőségen. Ez a közösség még erősebb lett az iskola által. Hosszú folyamat eredményeképpen jött létre a intézmény,  amely most új szakaszba lép – hangoztatta Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, parlamenti képviselő, aki azt is elmondta, hogy új kormányrendelet-tervezetről van tudomása, amely hatályon kívül helyezné az augusztus végén elfogadott rendeletet, amely romántanárokra bízta a román nyelv oktatását a nemzeti kisebbségek osztályaiban az elemi tagozaton.

Batiz Elly, a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség munkatársa azt kívánta: száz év múlva is legyenek diákok, pedagógusok és véndiákok a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban.

A maroshévizi Kemény János Elméleti Líceum igazgatójának, Deme Gabriellának levelét Schuller Hajnal szamosújvári tanár olvasta fel. – Mindkét iskola hűen követi névadójának elszántságát és önfeláldozó tevékenységét. Továbbra is ezt kell tennünk. Közös tevékenységeink lehetővé teszik, hogy mindkét szórványközpontban magyarul érezhetünk – tudhattuk meg az igazgató leveléből.

Timsa Ildikó iskolaigazgató köszönetet mondott a Kemény-leszármazottaknak, akik az iskolának ajándékozták Kemény Zsigmond mellszobrát, Gergely Zoltán szobárszművész alkotását. Végül  Vajda Dániel református lelkész és Küsmödi Attila római katolikus plébános áldotta meg a mellszobrot.

Ezt követően a gyermekek kisebb csoportokba szerveződtek, és Kemény Zsigmond életére és munkásságára vonatkozó kvízversenyen vettek részt. Déli egy órakor pedig drón által készített felvétel örökítette meg, amint az iskola diákjai háromszor kiáltották az iskola új nevét.

Rohonyi D. Iván felvételei


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Román nacionalisták közel százfős ...
Boc: továbbra is támogatjuk a város ...
Miből lett az élet?

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ