Július végéig pályázhatnak a hátrányos helyzetű diákok
Meghirdette tehetségtámogató pályázatát a Nyilas Misi Egyesület
Meghirdette tehetségtámogató pályázatát a Nyilas Misi Egyesület
Vissza

Július végéig pályázhatnak a hátrányos helyzetű diákok

A legtehetségesebb gyermekek hátrányos helyzetük ellenére is juthassanak el középiskolába, egyetemre – ez a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület célja. Bárki támogató lehet akár rendszeresen, akár alkalmilag.

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így az egyesület felhívására a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak a támogatók körébe.

Kik pályázhatnak?

Szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2017/2018-as iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 RON-t.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9 és 10. osztályban.

Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését!

Milyen támogatást nyújt a pályázat?

Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonta maximum 13 500 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A pályázati úton elnyerhető támogatás kifizetése a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást az egyesület ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

Az egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (81 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.

Hogyan kell pályázni?

A pályázat kizárólag a 2018/2019-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, igényelhető e-mailen, illetve személyesen az egyesület székhelyén (Magyar/B-dul 21 Decembrie 1989 utca 116. sz., Kolozsvár). A pályázat benyújtható postai úton vagy az egyesület székhelyén. Ügyfélszolgálat munkanapokon 10–16 óra között. További részletek: 0264-531153, 0787-671137, nyilas_misi@yahoo.com, www.nyilasmisi.ro.

Mi a határidő?

A pályázatok benyújtásának határideje 2018. július 31. (A pályázatnak július 31-ig el kell jutnia az egyesület székhelyére.)


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Megviseli az albérletpiacot az ...
Simona Halep római diadala
Pármai Filmzenei Fesztivál: legjobb ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ