Interaktív nyílt nap a Református Kollégiumban
Vissza

Interaktív nyílt nap a Református Kollégiumban

Interaktív, online nyílt napot szervezett március 6-án, szombaton a Kolozsvári Református Kollégium azoknak a nyolcadikosoknak, akik kilencedik osztálytól ezt a tanintézetet választanák. Többek között videó felvételekkel, angol nyelvű keresztrejtvénnyel és játékos vetélkedővel tették interaktívvá az eseményt. Mihályfalvi Katalin biológia és Szakács Enikő kémiatanár a természettudományi osztály iránt érdeklődőknek mutatták be, hogyan lehet a kollégium laboratóriumában egyszerű kísérlettel megállapítani a vércsoportot, illetve előttünk boncoltak fel egy sertésszívet is, és kémiai kísérletre is sor került. Antal Andrea társadalomtudományokat oktató tanár rövid filmrészletet mutatott be, majd az érdeklődők kérdéseire válaszoltak. Kulcsár Gabriella angoltanár angol nyelvű keresztrejtvényt, Katona Ilona informatikatanár a kollégiummal kapcsolatos játékos vetélkedőt szervezett. Volt kollégisták mesélték el, hol hasznosították a kollégiumi tudást. A szakoktatók a felvételi lebonyolítását is ismertették.

A Kolozsvári Református Kollégium által szervezett szombati, március 6-i online iskolabemutatón Kiss-Cserey Zoltán iskolalelkész köszöntötte a programba bekapcsolódókat. Az eseményt kimondottan azoknak a fiataloknak szervezték, akik kilencediktől a kollégiumban akarják folytatni tanulmányaikat.

– Első találkozásunk alkalmával Jézus tanítványait keresem. Ez fog történni most: Jézus tanítványai megismertetnek magukból egy szeletet. A kollégiumi csendes nap és az igeolvasás  során Isten alakítja tanítványait. A legszebb, hogy lépésről lépésre formál bennünket isten. Megismerjük egymást, megismer minket a világ arról, hogy szeretitek egymást. Nem egyszerű emberbaráti szeretettel, hanem sejtelmes, különleges többletszeretettel, amivel Jézus Krisztus szolgál a tanítványa előtt. Te vagy az a refis, akit Isten megszólított, és aki első sorban Jézus tanítványa akarsz lenni. Halld meg ezt a hívást, és kérd Istent, Ő tegyen alkalmassá a tanítványi útra  – mondta Kiss-Cserey Zoltán.

– Hiányoznak tanulóink, de Isten megsegít, és miután a járványnak  vége lesz, a diákok visszatérhetnek az iskolába. Bekopoghatnak most azok is, akik jövőre kilencedikesek szeretnének lenni itt a kollégiumban vagy a szakoktatásban.  Isten adjon jó tanácsot mindenkinek, aki a Kolozsvári Református Kollégiumot választja. Felvételi vizsga lesz, de, hogy  online vagy személyesen, azt még nem  lehet tudni.  Kolozsvár nagyon sok lehetőséget biztosít a fiataloknak – hangoztatta Székely Árpád, a Református Kollégium igazgatója.

Mit tanulnak a humán és a természettudományi osztályos tanulók? 

 –  Akik  humán osztályt végeznek, felvételizhetnek a bölcsész, az újságírás, a kommunikáció,  a  teológia és a művészeti karokra is.  Hangszertanulást, kántorvizsgára való felkészülést is biztosítunk. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a művészeti tantárgyakra, de lehetőség nyílik  kulturális képességfejlesztő vetélkedőkre való felkészülésre is. A tudományt el lehet sajátítani, de a kultúra az embert neveli, csiszolja. A képzőművészeti óra nem tartozik a  stresszes, feladatmegoldó órák közé. Ilyenkor a tanulók elcsendesedhetnek,  önmagukat  fejezik ki, múzeumokba látogathatnak. A zeneóra nem csak éneklésből áll: zenetörténeti adatokat, operákat  ismertetnek, kórusműveket  adnak elő. A Református Kollégium kórusa számtalanszor lépett fel belföldi és határon túli kulturális rendezvényeken. A kórus önfegyelemre és összpontosításra tanít.  Anyanyelvünk ápolására egyre nagyobb szükség van. Az Aranka György Vers és Beszédművelő Versenyen  kollégistáink eddig 15 Kazinczy-érmet szereztek. De jelentkezhetnek tanulóink a Kriza János Mese- és Balladamondó Versenyre, az Atlantisz harangoz versmondó versenyre, és az Implom József helyesírási versenyre. Ami a legfontosabb: idegen nyelvtudás nélkül  nem lehet boldogulni.   A német nyelvtudás nagyon keresett minden szakmában. A kollégiumban angol és német nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére nyílik lehetőség, amelyet biztosít a kollégiumban folyó   intenzív nyelvoktatás  – hangoztatta Lapohos Ildikó némettanár a humán teológiai osztály bemutatásakor.

 – A természettudományi osztályban a tanulók emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet. Az interaktív idegennyelv tanítás  megalapozza a későbbi nyelvvizsgán való sikeres megmérettetést. A matematikát és az informatikát is emelt óraszámban oktatjuk.   A matematikatanulás hozzájárul a logikus gondolkodáshoz, a problémamegoldáshoz, a jó időbeosztás és a térbeni tájékozódás kialakításához,  ami a felnőtt életében is elengedhetetlen. Tanulóink jelentkezhetnek ECDL-vizsgára is.  Az oklevél megszerzésével kiváltják a digitális kompetencia érettségi vizsgát – magyarázta Mihályfalvi Katalin biológiatanár, aki a 2021/2022-es tanévben induló kilencedik, természettudományi osztály osztályvezetője lesz. 

Szakoktatás: hat szakma, két osztály

Balázs-Malmos Edit, a  szakoktatás irányítója a felvételi lebonyolítását ismertette. Megtudtuk: a hat szakra két osztálynyi gyereket várnak. 

 –  Iskolánkban az asztalos szak rendelkezik a legtágasabb műhellyel, ahol a gyermekek biztonságban és otthonosan tanulhatják meg a szak minden csínját-bínját. A gyakorlati órák alatt a tanulók szakmailag fejlődhetnek  a cégeknél. Ha elvégzik a líceumot, faipari egyetemen folytathatják tanulmányaikat – közölte Székely Tünde  tanár.

 – Kezdetben   bizalmatlansággal szembesült a református szakoktatás. Nehéz volt gazdasági partnereket találni, akik vállalták diákjaink gyakorlatának lebonyolítását. Aztán a cégek megtapasztalták, hogy diákjaink tisztelettudóak, betartják a szabályokat, megtanulják a szakmát, meg lehet bízni bennük. Azóta szívesen fogadják diákjainkat, évről-évre több gyakornokot kérnek. A cégek jól bánnak velük,  megbecsülik őket, nyugati körülmények, patikai tisztaság közepette dolgoznak, automatizált munkafolyamatot bonyolítanak le.   Minden végzős diákunknak szerződést ajánlottak. Ez különösképpen fontos a  világjárvány idején, amikor  sokan látják bizonytalannak a jövőt – magyarázta Katona Kálmán tanár az elektronikai szakképzésről.   

 – Aki szakmát tanul, az jövőt választ. Négyféle mesterséget  tanítunk, oklevelet bocsátunk ki. A fodrász munkája változatos, kreatív, ugyanakkor jövedelmezhet annyira, mint az irodai munka. A jó fodrász előnyös külsőt, önbizalmat és magabiztosságot ad vendégeinek, és az önbizalom fél siker – bátorított Bunika Gabriella Erzsébet mesterfodrász. 

–  A mi szakunk a legértékesebb és a legdrágább felszerelést mondhatja a magáénak: csúcstechnológiás, ultramodern konyhai felszereléseken tanulnak a gyerekek. A három év során  rangos és közkedvelt szakmai versenyeken vesznek részt, több diákunk tovább tanult és leérettségizett – nyilatkozta Kerekes Bianca szakács szaktanár.

 – Idén a villanyszerelő diákok egyetlen  cégnél gyakorlatoznak, mérnöki végzettséggel rendelkező trénerekkel, ultramodern felszerelést használva sajátítják el az  épületvillanyszerelést, villamos motorok szerelését, tekercselését, karbantartását, üzemeltetését.  Az iskolában a szakoktatás színvonalas felszerelésekkel és készülékekkel történik – tudtuk meg  Menehárt Ibolya szaktanártól, aki a villanyszerelő szakmát népszerűsítette.

  – A víz- és gázszerelői szakma az egyik legkeresettebb a munkaerőpiacon, ahol jól képzett, megbízható fiatalokat keresnek. Az elhelyezkedés nem jelent gondot.  Menő szakma, jó kereset, biztos jövő várja végzőseinket – magyarázta Déner István víz- és gázszerelő tanár.

Oláh Márta informatika tanártól megtudtuk: a szakiskolában harminc számítógép áll a szakiskolások rendelkezésére. A tanulók önállóan, egyéni munkatempóban sajátíthatják el a számítógépek alapfogalmait.  A kollégiumban elsajátított tudás felhasználásáról Gagyi Botond, Bányai Gergő,  Győrffy Szabolcs, Zsigmond Előd János, Horváth Noémi volt kollégista mesélt el részleteket.

Borítókép: a Református Kollégium Farkas utcai épülete (reformatus.ro)


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Sporthírek röviden a nagyvilágból
Online filmvetítés Törőcsik Mari ...
Szabadnap az oltásra jelentkezőknek?

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ