Ferenc József császár-király kolozsvári látogatásai
Vissza

Ferenc József császár-király kolozsvári látogatásai

Száz évvel ezelőtt a november végi napok gyászban teltek. November 21-én este 9 órakor schönbrunni kastélyában elhunyt a 86 éves császár-király, I. Ferenc József. Az országos gyászból Kolozsvár is kivette részét.

A főtéri templom tornyára, mind a négy irányban kitűzték a fekete zászlót. Minden középületen megjelent a gyászlobogó. Este és reggel is hosszasan zúgtak a harangok. Az iskolák, az egyetem szünnapot rendeltek el. A városi és megyei törvényhatóság rendkívüli gyűlést tartott Bethlen Ödön főispán elnökletével. Márki Sándor egyetemi tanár mondta az emlékbeszédet. Haller Gusztáv polgármester javaslatára jegyzőkönyvben örökítették meg a részvétet. A temetésre küldöttséget alakítottak.

November 30-án, a bécsi temetés napján minden templomban gyászistentiszteletet tartottak. A főtéri templomban Hirschler József kanonok-főesperes plébános celebrálta a misét, ezen a hivatalosságok is megjelentek. A Farkas utcai templomban Kenessey Béla református püspök, az unitáriusoknál Ferencz József püspök és Boros György főjegyző, az izraelitáknál Eisler Mátyás főrabbi prédikált, illetve mondott imát. Miközben az uralkodó puritán koporsóját elhelyezték a bécsi kapucinus sírboltban elődei szarkofágjai közé, jóformán minden városban visszaemlékeztek azokra az ünnepélyes pillanatokra, amikor a király a város vendége volt.

Ezek a királylátogatások a 19. század második felében a város legvisszhangosabb eseményei voltak

Kolozsvárt háromszor is megfordult. Az első látogatás csak külsőségekben pompázott, az emberek szíve még a közelmúlt véres eseményeitől sajgott. Az önkényuralom megtestesítője, a császár jött egyik tartományát megtekinteni. A látogatásra 1852. augusztus 3–5. között került sor.

{Tovább olvasható még 923 szó.}
Az állapotokat jellemzi, hogy akkoriban egyetlen napilap sem jelenhetett meg Kolozsvárt, amely részletesen tükrözhetné az események láncolatát. Az uralkodó dél táján Dés felől kocsival érkezett. Szamosfalva határában díszkapuval fogadták, itt kiszállt a kocsiból és lóra ült. Így ért a Középkapu előtti diadalkapuhoz, ahol Wendler Frigyes, a város ki
Ha érdekli a teljes történet, legyen prémium tag vagy ha már az, 

EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Romániában tavaly több menedékkérelmet ...
Európai és kínai együttműködéssel ...
Izgalmas előadások és művészeti ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Nehéz lesz orvosként dolgozni műszaki ...
  • Látszólag
  • Egyetemi házasság
  • Nem hiába
  • Killyéni-emlékverseny: nagy harc ...