Egységes adóbevallás: szűkös határidő, bonyolult eljárás. Vass Attila adószakértő segít eligazodni
Vissza

Egységes adóbevallás: szűkös határidő, bonyolult eljárás. Vass Attila adószakértő segít eligazodni

Az utóbbi három évben gyakran változtak az adóügyekre vonatkozó törvények, szabályozások Romániában. Ezek nyomon követése, értelmezése, gyakorlati alkalmazása nehézséget jelentett az üzleti élet szereplőinek, menedzsereknek, cégvezetőknek, könyvelőknek egyaránt. A változások sokasága nem kerülte el a magánszemélyeket sem. Sőt, radikális változás történt 2018-ban ezen a téren, hiszen jelentősen megnövekedett a magánszemélyek felelőssége a korábbi időszakhoz képest.

A bevezetett önadóztatás mechanizmusa azt jelenti, hogy mindenki teljes mértékben személyesen felelős a jövedelemadó, járulékok számolása, bevallása és kifizetése tekintetében. Azoknak, akik fizetésen, illetve nyugdíjon kívül más jövedelemmel nem rendelkeznek, és a folyó évre nem is becsülnek más jövedelmeket, nem kell kitölteniük és letenniük az egységes adóbevallást.

Vass Attila adószakértőt kérdeztük az újdonságokról. 

–Melyek a legfontosabb módosulások a korábbi adóbevallási rendszerhez képest?

– Az egyik a benyújtási határidő, amely minden évben március 15-e, tehát kevesebb, mint három hónap az előző pénzügyi év végétől. A bevallást ettől az évtől kezdve kizárólag online rendszerben lehet megszerkeszteni, kitölteni és letenni, ami valószínűleg nehézséget fog okozni egyes személyeknek, ezért idejében el kell kezdeni foglalkozni vele. Azok a személyek, akik nem rendelkeznek számítógéppel, internet elérhetőséggel, igénybe vehetik az Adó- és Pénzügyi Igazgatóság (ANAF) székhelyein az erre a célra elhelyezett számítógépeket, az intézet munkatársainak támogatásával.

–Milyen tevékenységek adókötelesek?

–Az Adótörvénykönyv meghatározza, hogy a magánszemélyek a következő jövedelmeket realizálhatják: független tevékenységből származó jövedelem, szellemi tulajdonból származó jövedelem, javak bérbeadásából származó jövedelem, befektetés jellegű jövedelem, nyugdíj, fizetés és fizetés jellegű jövedelmek, mezőgazdaságból származó jövedelmek, szerencsejátékból származó jövedelem, ingatlan adás-vételéből származó jövedelem, valamint egyéb forrásból származó jövedelem. Bármilyen jövedelem, bármilyen forrásból megtalálható a fenti felsorolásban. A jövedelemadó mértéke 10%. De arra figyelni kell, hogy milyen alapra számolandó a 10%. Például, ha egy egyéni vállalkozó (PFA – persoana fizica autorizata) kiszámláz és bevételez 100 lejt, ugyanakkor elkönyvel 20 lej költséget, akkor a 10%-ot 80 lejre kell számolni, azaz 8 lej lesz az adó (impozit pe venit din activitate independentă). Ugyanakkor, ha egy magánszemély, aki nem egyéni vállalkozó, elvégez egy munkát egy cégnek 100 lejért, tőle 10 lej adót von le a cég (impozit pe venit din alte surse) és fizet be az ANAF-nak. A jövedelmeket adózásuk szerint a következő csoportokban különböztetjük meg:

  • könyvelési adatokon alapuló, nyereség adófizetési rendszer,
  • átalány (fix) költségek alapján számolandó jövedelemadó,
  • átalány jövedelem alapján fizetendő adó,
  • visszatartás, levonás típusú adózás.

A könyvelési adatokon, nyereség után fizetendő adók az egyéni vállalkozókra, családi vállalkozásokra (PFA, II, stb.) vonatkoznak, akik rendszeres kereskedelmi tevékenységet folytatnak, vagy ún. liberális szakma gyakorlásából valósítanak meg jövedelmet.

A javak bérbeadásából, illetve a szellemi tulajdonból származó jövedelmek esetében a jövedelemadó számolásnál egy fix mértékű átalány költséget vesznek figyelembe, azaz a bruttó jövedelemből levonódik a fix költség (általában 40%), majd erre számolandó a jövedelemadó. Ha egy magánszemély 100 lejért kiad bérbe egy ingatlant, akkor a 10% adót a következőképpen kell számolni:  (100-40) x10%=6 lej az adó, hiszen itt 40% az átalányköltség.

Az érvényben lévő szabályozás lehetőséget teremt 130 mesterségnek, szakmának, tevékenységnek, hogy egy előre meghatározott jövedelem után fizesse a jövedelemadót, illetve a járulékokat, függetlenül a valós jövedelemtől. Ezen jövedelmek mértéke megyéről megyére, és megyén belül is városról városra különbözik. Hasonló az adózási rendszer a turisztikai célból bérbe adott ingatlanok és a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmek esetében is.

A többi jövedelmek esetében a magánszemélytől visszatartják a jövedelemadót, ezért a jövedelem kifizetője a felelős. Az egységes adóbevallásban csak azoknak a személyeknek kell a 2018-ban elért jövedelmükről nyilatkozniuk, akik jövedelemadóját nem tartották vissza a jövedelem kifizetői. Például az a magánszemély, aki 2018 év folyamán osztalék formában kapott jövetelemet egy cégtől, nem kell kitöltse a jövedelem nagyságát, hiszen az ennek megfelelő jövedelemadót a cég számolta és fizette ki az év folyamán. Az a magánszemély viszont, aki bérbe adott egy ingatlant, ki kell töltse a bérbeadásból elért jövedelem összegét.

–Mi vonatkozik a biztosításokra?

–Társadalombiztosítási járulékra (CAS) vonatkozó részt azok a személyek töltik ki a bevallásban, akik független tevékenységből vagy szellemi jogokból reálrendszer alapján számolt jövedelmeket realizáltak 2018-ban, és ezek mértéke meghaladta a bevallás letevésének határidején érvényes minimálbér 12-szeresét (ebben az évben ez az összeg 24960 lej), vagy a 2019-es évre becsült jövedelmek meghaladják ezt az összeget. A járulék számolásának alapját az adófizető szabja meg, de nem lehet kisebb a leírt limitnél. Társadalombiztosítási járulékot azok is fizethetnek, akik nem érték el a jövedelem limitet, de saját akaratukból szeretnének az állami nyugdíjalapba hozzájárulni. A minimális hozzájárulás mértéke 6240 lej/év (24960 x 25%). A járulék kifizetésének határideje 2020. március 15.

Egészségbiztosítási hozzájárulást (CASS) a következő jövedelmek után kell fizetni: független tevékenységből származó jövedelem, szellemi tulajdonból származó jövedelem, jogi személyiségekkel való társulásból származó jövedelem, javak bérbeadásából származó jövedelem, befektetés jellegű jövedelem, mezőgazdaságból származó jövedelmek, valamint egyéb forrásból származó jövedelem. A bevallási és fizetési kötelezettség ebben az esetben is a társadalombiztosításnál leírt limit felett van, azaz csak akkor köteles valaki bevallani a 2018-as CASS fizetést, ha a jövedelem meghaladta a 24960 lejt. Azok a független tevékenységet folyató személyek, akiknek a 2019-re becsült jövedelmük szintén meghaladja ez az összeget, szintén nyilatkozniuk kell ebben a szekcióban. Az éves díj 2496 lej (24.96*10%), a kifizetés határideje pedig 2020. március 15.

–Hogyan történik a kifizetés?

–Az adók kifizetése a következőképpen lehetséges: készpénzzel a Kincstárban és a postán, banki átutalással, vagy bankkártya segítségével az ANAF székhelyein. Az egységes adóbevallás gyakorlatilag egy ún. „intelligens pdf űrlap”. Két fontos kitöltendő fejezetből áll: a 2018-as évnek megfelelő jövedelemadó, kötelező járulékok és a 2019-es év becsült jövedelemadó és járulékok. Év közben lehetőség van javított bevallást letenni, amennyiben az adófizető észreveszi, hogy téves adatokat közölt, vagy változik a becsült jövedelem oly mértékben, hogy befolyásolja a járulékokat.

Tekintettel a szabályozások sokaságára, szétszóródására, valamint a bevallás szűkös határidejére, érdemes időben felkészülni, és a bizonytalan kérdésekre választ kapni az adóhatóságtól, szakemberektől.

 ♦ A helyi pénzügyi hatóságok a következő települések helyiségeiben bocsátanak a lakosság rendelkezésére számítógépeket az online adóbevallás elvégzéséhez: Kolozsváron az ANAF (Bocskai/A. Iancu tér 19.) földszinti 6-os számú irodájában, valamint Kolozs megye  következő polgármesteri hivatalaiban – Egeres (2. emelet, 13-as szoba; Apahida (házasságkötő terem); Nagyesküllő (pénztáriroda); Kisbács (1. emelet, 17-es szoba); Kiskályán (alpolgármesteri iroda); Pusztakamarás (agrárregiszteri iroda); Kajántó ((jogi iroda); Csürülye (földszint, pénztári iroda); Magyargorbó (földszint, házasságkötő terem); Reketó (helyi adók irodája); Nemeszsuk (helyi adók irodája); Mocs (társadalombiztosítási iroda); Páncélcseh (földszint, 1-es számú iroda); Magyarpalatka (helyi adók és illetékek irodája); Tordaszentlászló (pénztári és adóiroda); Szentpál (könyvelői iroda); Magyarszovát (ülésterem); Borsaújfalu (helyi adók és illetékek irodája).


EZ ÉRDEKELHETI
GAZDASÁG ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Harminc százalékkal esett vissza a ...
Forma–1, Magyar Nagydíj: ...
Hol vagy ember?

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ