Angi István könyve a szép és a harmónia jegyében
Vissza

Angi István könyve a szép és a harmónia jegyében

Újabb kötetét mutatták be Angi István zeneesztétának a kolozsvári zeneakadémián tegnap délben. A Divertismente: eseuri című könyv kilenc tanulmányt tartalmaz, amelyben 20. századi és még élő zeneszerzők műveit elemzi-értelmezi a romániai zeneesztétika doyenje, a mindannyiunk által szeretett és tisztelt Angi István.

Gabriel Banciu zeneakadémiai oktató, a szenátus elnökének köszöntő szavai után Banciu Katalin zeneakadémiai tanár ismertette a tanulmányokat, amelyek többek közt George Enescu, Viorel Munteanu, Cornel Ţăranu, illetve a fiatal Sebastian Ţună zeneszerző egy-egy alkotását elemzik. Banciu Katalin kifejtette: napra pontosan ezelőtt öt évvel avatták a zeneakadémia díszdoktorává az akkor nyolcvanéves Angi Istvánt, most pedig újabb könyvvel jelentkezett a már 85. életévét is betöltött zeneesztéta.

– Nehéz dolog nem hosszan és elmélyülten beszélni erről a könyvről, ám egy könyvbemutatón azt várják el a felszólalóktól, hogy minél rövidebben beszéljenek. A könyvet általában szövegek gyűjteményeként határozzák meg, a szövegek általában egy-egy problémát járnak körül, a probléma pedig az utunkba került akadály legyőzését tűzi ki célul. Angi István szövegei a problémák értelmezésére és megmagyarázására összpontosí- tanak. A könyvben megjelent tanulmányok kitekintést nyújtanak a zenetudományra, az esztétikára és a művészettörténetre is. Angi István azonban nem a múltba tekint, hanem mindig a nóvumot vizsgálja, ezért fiatalabbnak tekintem bármelyikünknél, aki itt most megjelent. Volt és jelenlegi tanítványai számára nagy öröm, hogy még mindig körünkben tudhatjuk őt. Ez a könyv az emberi civilizáció és spiritualitás szintézise – méltatta a szerzőt és a kötetet Pavel Puşcaş zeneesztéta, a kolozsvári zeneakadémia oktatója.

– Angi István, mint a romániai zeneesztétika megteremtője, tudása által rég megérdemelte, hogy akadémikus legyen. De hadd jelentsek be egy jó hírt: az angliai New Grove Zenei Lexikon december 26-tól kezdődően egy új cikkellyel bővül, amelyben Cristina Şuteu fiatal zenetudós Angi István munkásságát mutatja be a nagyvilágnak – jelentette be Gabriel Banciu.

A zeneesztéta, miután köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a könyv megjelenését, kifejtette: saját magát is meg akarta lepni 85. születésnapjára ezzel a kötettel, másrészt pedig majd az olvasótáborán méri le írásainak érvényességét.

– Háromféle zenei alkotót különböztetünk meg. Első a zeneszerző, aki megkomponálja a művet, a második az előadó, aki megszólaltatja, a harmadik pedig a hallgatóság. Azt tudom javasolni mindenkinek, hogy minél többet olvasson, mert csak így lehet megérteni a meghallgatott zeneműveket. A zenehallgatást ugyanis össze kell kötnünk ismereteinkkel – összegzett Angi István.

(Borítókép: Angi István az olvasótáborán méri le írásainak érvényességét. Fotó: Rohonyi D. Iván)


EZ ÉRDEKELHETI
KULTSZÍNTÉR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Oltáselőjegyzéskor előnyt élveznek az ...
Téli bonyó és a perecoltás
Farkas Árpáddal a magyar kultúra napján

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ