„Német iszlám”
Vissza

„Német iszlám”

A német „nemzetstratégia” újabb kockázatos lépésre vállalkozik. A muszlim lakosság integrációjának (mint már több írásomban is véltem: voltaképpen asszimilációjának) legfontosabb akadálya a muszlim vallás. Az utóbbi ugyanis a muszlim világon belül, a szunniták és a síiták ellentéteitől eltekintve is egyfajta vitathatatlan, de legalábbis szerfelett kockázatosan vitatható szövegkorpuszt alkot. A Korán nem csak szent, de szinte már a fejvesztés terhe mellett sérthetetlen is.

Sőt, a Korán nem csupán a mi Bibliánkhoz hasonló szent könyv, de mereven betartandó életrend, szokásrendszer, és újabban kizárólagosságra törekvő politikai ideológia is.

Ez utóbbiban „édestestvére” a mi nyugati civilizációnkban egymással nem csak vetélkedő, de élet-halál harcot is vívni látszó politikai ideológiáinknak. Azzal az eltéréssel, hogy a muszlim világfelfogásban a vallás, az erkölcs, az életrend és a politikai ideológia megbonthatatlan egységet alkot. Az állam és a vallás reformációban megszülető, de csupán a felvilágosodást követő forradalmak által legalizált szétválasztása a muszlim társadalmak számára merőben ismeretlen.

Nos, a német állam – implicite a politikai elit – ezen szeretne változtatni.

A vállalkozás nem csupán szerfelett bonyolult, de (a muszlim vallású lakosság túlnyomó többségének érzelmeit és politikai vonzalmait ismerve) beláthatatlan következményekkel is járhat. Nemcsak kül-, de belpolitikai vonatkozásban is. Az európai reformációt és felvilágosodást ugyanis évszázados és gyakorta véres konfliktusokkal terhelt belső küzdelmek előzték meg. S muszlim szemszögből (legalábbis) a végeredmény sem túlságosan megnyugtató. A folyamat mára a nyugati társadalmakban is a közösségi érzés megfakulásához, szélsőséges individualizmushoz, ateizmushoz vezetett.

Markus Kerber államtitkárként már Wolfgang Säuble belügyminisztersége (2005-2009) alatt is a német-muszlim párbeszéd elősegítése végett életre hívott Iszlám Konferencia egyik kezdeményezője volt. Ma Horst Seehofer Belügyminisztériumának a csoportközi kapcsolatokért, társadalomépítésért és honügyekért (Heimat) felelős államtitkára gyanánt folytathatja korábbi munkáját. A Tagesspiegelnek adott vasárnapi interjújában elmondta, hogy „időközben mennyire megszaporodott azoknak a muszlimoknak a száma, akik hajlandók elkötelezni magukat az Iszlám Konferencia célkitűzései mellett”.

{Tovább olvasható még 436 szó.}
Ez a tény bátorította föl úgymond, hogy meghirdesse egy német iszlám kialakításának ideálját, „még akkor is, ha ez a törekvés Törökország irritált ellenállásába ütközik is”. „Túlságosan hosszú ideig néztük el, hogy külföldi hatalmak írják elő a németországi muszlimok számára, hogyan kell vallásos hitüket (ahogy mifelénk mondanók: felekezeti hovata
Ha érdekli a teljes történet, legyen prémium tag vagy ha már az, 

EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Betétdíjas rendszerrel a ...
Könnyített eljárással igényelhető az ...
Béremelést követelnek a tanügyben

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ