Váljunk mindnyájan pünkösdi lelkekké!
Vissza

Váljunk mindnyájan pünkösdi lelkekké!

Vasárnap pünkösd, a Szentlélek eljövetelének kötelező főünnepe, amelyet együtt ünneplünk valamennyi történelmi magyar egyház hívei. Pünkösd az egyházi év, az üdvösség esztendejének egyik nagy, kimagasló ünnepe.

Az Üdvözítő a földről való távozása előtt megígérte, hogy nem hagy árván: maga helyett más segítőt, más vigasztalót küld, aki mindenre megtanítja követőit. Ezért az anyaszentegyház örvendező szívvel ünnepli a krisztusi ígéret beteljesülését: a Szentlélek eljövetelét. A Szentlélek Isten kiáradása az egyházra és a lelkekre bensőséges örömmel tölti el világszerte a keresztényeket.

A Szentírásban maga az Úr Jézus jellemzi a Szentlélek csodálatos munkálkodását. Ő gyújtja meg bennünk a hit fényét, a szeretet tüzét és segít Isten akaratának teljesítésében. Ő segíti az anyaszentegyházat, az apostolutódokat (a római pápát, a püspököket), a krisztusi kinyilatkoztatás megértésére, kifejtésére és megőrzésére. A Szentlélek a tiszta hit őre és magyarázója az apostolok közösségében. Ő tesz minket a háromszemélyű egy Isten templomává.

Az újszövetségi pünkösd a kegyelmi élet nyara: beérése Krisztus vetésének, a kegyelem termésének a lelkek hasznára fordítása. Minden fejlődésnek, a kegyelmi élet kiteljesedésének indító sugárzása, a szeretet melegének kiáradása. Ugyanakkor a lelki termékenység ideje, fény, meleg, erő, élet.

Állandósítsuk a kegyelem jelenlétét lelkünkben! Tárjuk ki engedelmesen lelkünk ajtaját ennek az égből eredő isteni kegyelemnek. Így lesz lelkünk termékeny Isten-ország.

Pünkösd egyben az anyaszentegyház alapításának is ünnepe. A Szentlélek az egyház lelke, éltető forrása. A Szentlélek, a szeretet lelke termékenyítette meg az egyházat, amelyet Jézus vérével megváltott és azt akarta, „hogy szent legyen és szeplőtelen”. A Szentlélek vezeti, irányítja s szenteli meg az egyházat, Ő tartja fenn tagjaiban az isteni életet. Semmi sem mutatja jobban a Szentlélek működését az anyaszentegyházban, mint az, hogy annyi emberi gyarlóság ellenére is sohasem szűnt meg Jézus egyháza, az igazság oszlopa és erőssége lenni – ahogy Szent Pál nevezi.

Váljunk mindnyájan pünkösdi lelkekké, akiknek életét az Isten-szeretet ereje vezérli, erősíti és oltalmazza!

Szentatyánk, Ferenc pápa hangsúlyozta: „A Szentlélek erejével képesek leszünk Jézus útján haladni az élet örömei és fájdalmai közepette. (...) A tévedésekkel és bűnökkel szemben – amelyeket mindannyian elkövetünk – a Szentlélek segít nekünk, hogy ne roskadjunk össze, hogy a maga teljességében megértsük és megéljük Jézus szavainak értelmét: »Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat«. (...) És mindez a Szentlélek műve! Ő Isten Ajándéka, maga Isten, aki segít nekünk, hogy szabad emberek legyünk, akik akarnak és tudnak szeretni, akik megértették, hogy az élet küldetés, hogy hirdessük a csodálatos dolgokat, amelyeket az Úr hajt végre azokban, akik bíznak benne.”

 


EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Október 1-jétől csak útlevéllel lehet ...
Florin Cîțu a PNL új elnöke
Újraszentelték a felújított evangélikus templomot

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ