Válasz a Báthory Szülői Szövetségnek (FRISSÍTVE)
Vissza

Válasz a Báthory Szülői Szövetségnek (FRISSÍTVE)

"Szeretném a tisztelt szülőknek megígérni ezúton is, hogy részemről megvan minden nyitottság a dolgok rendezésére, és hogy a BSZSZ nem fog az én hibámbol semmiféle anyagi vagy más természetű kárt szenvedni."

Vilcsek Károly

A napokban megjelent, személyemmel kapcsolatos állításokra szeretnék reagálni. Az átláthatóság kedvéért megpróbáltam pontokba szedni válaszaimat a cikkben megjelentek szerint.

A Báthory Szülői Szövetség (BSZSZ) új vezetősége azért tárgyal velem ügyvéden keresztül, mert egyszerűen nem hajlandók másképpen kommunikálni. Az elnökváltás után az új vezetőség - elmondásuk szerint – könyvvizsgálatot készített, ami - állítólag - hiányra derített fényt. Habár számtalan esetben kértem Király Attila elnök úrtól, hogy juttasson el hozzám is egy példányt a fent említett könyvvizsgálatról, ezt a mai napig nem tette. Csak egyszerűen a tudomásomra hozták, hogy mennyivel tartozom és kész.

Nem kértek fel tavaly szeptemberben a tisztújításra. A BSZSZ gyűléseinek jegyzőkönyvéből kiderül, hogy már 2016 szeptemberében én voltam az, aki helyembe az akkori volt alelnököt javasoltam. Úgy szólt a döntés, ami egyébként a jegyzőkönyvben is megtalálható, hogy egészen 2017 júniusáig, ha jól emlékszem, alelnökként aktívan részt vesz a BSZSZ vezetésében, majd – immár kellő tapasztalatokkal rendelkezve - átveszi a vezetést. Erről döntés is született, lásd ismét a jegyzőkönyvet. Az illető azonban családi okok miatt elhagyta az országot, nem vállalhatta az elnökséget.

Ezután (ez is ellenőrizhető a BSZSZ honlapján) pályázatot írtam ki az elnöki tisztség betöltésére. Senki sem jelentkezett. Meghosszabbítottam a határidőt, ekkor sem jelentkezett senki. Számos nyilt levelet írtam a tisztelt szülőknek, amiben felkértem őket, jelentkezzenek az elnöki funkció betöltésére. Csak ezek után, valamikor szeptemberben jelentkezett Király Attila, akit aztán meg is választottak. Egyedüli jelentkező volt! Más szóval: az állítás, miszerint „húztam-halasztottam az ügyet”, nem felel meg a valóságnak.

Ami a hét éves tevékenységemnek szóló köszönetet illeti … Miután immár több éve külföldön dolgozom, megkértem egy ismerősömet, hogy a BSZSZ  irodájában lévő íróasztalomból hozza el a személyes dolgaimat. Az új vezetőség azonban többszöri felkérésre sem adott erre lehetőséget. Végül - habár az ott lévő magánjellegű dolgaim kulcsra voltak zárva - feltörték a fiókokat, tartalmukat két dobozba csomagolták, amelyeket aztán a kapusfülke mellé tettek. A szövetség titkárnője telefonált, hogy igyekezzek elszállítani a dolgaimat onnan, mert ha nem, a kapusok kidobják a szemétbe.

Ami pedig az 50 000 lejt illeti. Először is a bankban 47 000 ezer lej volt. Lehet, hogy 50 000 szebben hangzik, de csak 47 000 volt. Másodszor: a bankban lévő 47 000 lej nem tűnt el. Az összeg valamikor 2016 decemberben vagy 2017 januárjában került a BSZSZ számlájára. Különben sem az udvar javítására küldték, csak utólag lett erre a célra irányítva. De erről egy másik alkalommal.

A bankban lévő összegből a BSZSZ szükségleteinek megfelelően rendre vettem ki bizonyos összegeket. Való igaz, az októberi gyűlés után is kivettem a bankból 400 lejt, amit kipótoltam 9500 lejre, és eljuttattam november 2-án - már nem elnöki minőségemben - az egyik 12. osztálynak, akik kirándulni mentek.

A BSZSZ terhére nem köttetett kilenc telefonbérlet. hanem négy, amiből egy a BSZSZ titkárnője használatában volt. Mint azt az iskolában mindenki tudja, beleértve a vezetőséget, tanárokat, szülőket is, kivéve talán az új vezetőséget, és az elnök urat, hogy még külföldről is számtalan esetben telefonon, plusz költségek árán intéztem a sok és változatos, iskolával, szövetséggel kapcsolatos, esetenként még adminisztrációs problémákat is. Nem értem, miért kellett volna a saját jövedelmemből fedezni a BSZSZ és az iskola érdekében folytatott telefonbeszélgetések költségeit. Egyébként a telefonok le vannak adva a BSZSZ-nek, a bérletek át lettek írva az én nevemre. Tehát semmilyen költség nem terheli a BSZSZ-t ezek után. Megjegyzem, hogy a bérletek árát 2017 augusztusától én fizettem. Tehát a BSZSZ már tavalytól nem fizeti a bérleteket!

250 000 HUF. Ebből 150 000 visszakerült már a BSZSZ számlájára a hét végéig, a többi 100 000 is ott lesz majd. Ez is az iskola érdekében lett felhasználva.

Miután tudomásul vettem az új vezetőség anyagi követeléseit, a birtokomban lévő adatok segítségével utána számoltam, és az derült ki, hogy kb. 17 000 RON az az összeg, amit kapnom kell a BSZSZ-től. Ezt az összeget visszaigazolják az általam leadott BSZSZ-számlák, fizetési meghagyások. Tudni kell továbbá, hogy az utolsó évben, mivel külföldön dolgoztam, csak kis mértékben sikerült konkrétan részt vennem a BSZSZ vezetésében. Az ügyek intézését a BSZSZ titkárnője bonyolította le, beleértve a BSZSZ és az iskola közötti kapcsolattartást is. Ugyancsak a BSZSZ titkára az, aki a pénzügyi ügyintézést lebonyolítja, és az előkönyveléssel is foglalkozik. Tehát létezett és mindig is létezni fog egy szoros együttműködés a BSZSZ és a Báthory líceum között!

Miután az új vezetőség 47 000 ezer lejes követelését tudomásul vettem (aláhuznám, hogy mind a mai napig nem kaptam meg a könyvvizsgálat eredményét, amit állítólag elkészítettek), egyszerűen levontam a 47 000 lejből a 17 000-et, amit számításaim szerint kapnom kell a BSZSZ-től, és innen származik a 30 000 lej, amit az ügyvédem felajánlott, hogy visszafizetek. (Mint említettem, az új vezetőség csak ügyvéden keresztül volt hajlandó velem tárgyalni.)

A BSZSZ jogilag független alapítvány, viszont létezésének értelme éppen a líceum támogatása. Elnökségem alatt minden energiámat és munkásságomat a líceum és annak diákjai érdekének rendeltem alá. És ezt a legtöbben nagyon is jól tudják. A szülői szövetség támogatása nélkül a líceum által szervezett tevékenységek száma drámaian csökkenne. Ezt is sokan nagyon jól tudjak. Nyilvánvaló, hogy a BSZSZ tevékenységét és anyagi, szellemi forrásait az iskola igényei szerint csoportosítja, hiszen ez létezésének lényege, célja. Ezért azt állítani, hogy a BSZSZ teljesen „különálló és független” a Báthory líceumtól, nem felel meg a valós helyzetnek.

Részemről most is, mint a hét éves elnökségem alatt nyitott vagyok a kommunikációra (nem feltétlenül ügyvéden keresztül), ahogyan az új vezetőség akarja. Meggyőződésem, hogy ha van erre szándék, megtaláljuk a mindenki számára megfelelő módját a helyzet rendezésének. Mindezek ellenére, ha az a szándék - és ahogyan eddig a dolgok alakultak, nagyon úgy néz ki - hogy bíróságra vigyék az ügyet, szerintem ez nem tenne jót sem a BSZSZ-nek, sem pedig a líceumnak. Ha a BSZSZ új vezetősége mégis ilyenformán szándékozik a tevékenységét megkezdeni, hát állok elébe. Nekem nem kell szégyenkeznem az elmúlt hét év alatt elért eredményekért, tevékenységemért.

-Végezetül ... az állítás, hogy a választásokat követően „jó csapat” vezeti a BSZSZ-t, amelyik csakis a gyermekek érdekeit tartja a szeme előtt, szerintem nem szerencsés. Ez vajon most azt jelenti, hogy mi, az eddigi elnök, alelnök, osztályelnökök - mert végül is az elnök csak az osztályelnökök szavazata nyomán cselekedhet - mind tolvajok, rossz szándékú, iskola és a gyermekek érdekeit sértő rossz csapat voltunk? Megkérem az új vezetőséget, nézzen körül az iskolában ... nem sok újítást fognak találni, amire ne nyomta volna rá bélyegét a BSZSZ az elmúlt hét év alatt. És ezt is nagyon sokat tudják!

Mint ahogyan a nagymamám mondotta, aki egyébként rendkívül vallásos ember volt:”Fiam, öndicséret gyalázat!” Úgyhogy szerintem várjuk meg, hogy mások dicsérjék majd évek múlva a jó csapatot és csakis az eredményei nyomán.

Öszintén nem tudom, mi az a sok probléma, amit megoldott az új vezetőség az utóbbi pár hónapban ... na de erről is majd egy másik alkalommal.

Végezetül szeretném a tisztelt szülőknek megígérni ezúton is, hogy részemről megvan minden nyitottság a dolgok rendezésére, és hogy a BSZSZ nem fog az én hibámbol semmiféle anyagi vagy más természetű kárt szenvedni.

A Báthory Szülői Szövetség megütközéssel olvasta Vilcsek Károly álláspontját, amely több pontban nem fedi a valóságot. A szövetség ezúton szólítja fel a BSZSZ volt elnökét, hogy vegyen részt a február 15-i gyűlésen, ahol alkalma adódik személyesen is tisztázni az ellene megfogalmazott vádakat. 

EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Elődöntős Simona Halep Cincinnatiban
Számítógépes támadások pénzintézetek ...
Pennsylvaniában háromszáz katolikus pap ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Hol vagytok, ti híres kolozsvári nők?
  • Örüljünk és ügyeljünk
  • Csád, ahol a szinte semmit is ...
  • Boldog kutyák ünnepe a magyarfenesi ...
  • Lelkecskék