Újra előtérben a Szent Mihály-plébániatemplom rég nem látott részletei
A restaurálás jelenleg zajló és küszöbön álló lépéseiről, eredményekről
A restaurálás jelenleg zajló és küszöbön álló lépéseiről, eredményekről
Vissza

Újra előtérben a Szent Mihály-plébániatemplom rég nem látott részletei

Még nem látott, laikusok által meg nem figyelt, vagy már rég elfelejtett részletek bukkannak sorra elő a Szent Mihály-plébániatemplom restaurálási munkálatai során. A Bágyuj Lajos építőmester által irányított, 1956–1957-es felújításnak is voltak jelentős hozadékai a művészettörténeti kutatás számára, de korántsem állítható, hogy ma már mindent tudna a szakma a közel hatszáz éves templomról; a jelenlegi restaurálás kétségkívül újabb értékes, építés- és építészettörténeti adalékokkal szolgál majd. A generál-kivitelezéssel megbízott KÉSZ ÉPITŐ Zrt kolozsvári fiókszervezetének képviselőjével, Kovács Arnold létesítményfelelőssel, a három kőrestaurátori csapat vezetői közül Kolozsi Tiborral és Kiss Zoltánnal a felújítási munkafolyamatok módjáról, az eddigi eredményekről, kuriózumokról is beszélgettünk, többek között a fellelt külső díszítőfestési és homlokzati freskómaradványokról, a Mihály Vitéz Kolozsvárra való bevonulására emlékeztető korabeli falfeliratról...

A felújításon dolgozó csapat nemrég elkezdte a Szent Mihály-plébániatemplom fedélszerkezetének tehermentesítését, a nyugati főhomlokzat, az északi és déli mellékhomlokzatok felállványozott falfelületei fölötti tetőrészeken a cserepek leszedését – tájékoztatott Kovács Arnold, a generál-kivitelező KÉSZ ÉPITŐ Zrt kolozsvári fiókszervezetét képviselő projektmenedzser. A cserepektől lecsupaszított felületeket ponyvával vonták be, a jövő hét folyamán pedig elkezdődnek a faszerkezeti javítások. – Az első rakomány faanyag két hete érkezett meg, a padlástérben is belső állványt állítottunk fel, ugyanis a talajszinttől a fedélig a falak magassága húsz méter, onnan felfele pedig még további 19 méter magasságban kell dolgozni – magyarázta a létesítményfelelős. A jövő héten megkezdődik az első fedélszerkezeti csomópontok cseréje, a tervezők segédletével – tette hozzá.

Nem mindennapi látvány a felállványozott templomtér

Mindemellett, a Kolozsi Tibor, Kiss Zoltán és Ştefan Valentin által vezetett kőrestaurátori csapatok a templom északi és déli mellékhomlokzatain a külső kőfelületek tisztításán, javításán munkálkodnak – magyarázta Kovács Arnold. A templomtérben is fel vannak állványozva a kinti állványzatoknak megfelelően a falfelületek, itt is elkezdték a vakolat leverését, a repedések átvizsgálását, a konzerválást, restaurálást. Az északi mellékhomlokzatnak az egyik támpillérét immár teljesen megtisztították a korábbi felújítás során használt, cementes alapú fugától, elvégezték az előszilárdítási, javítási munkákat rajta. Ilyenképpen a tervezők, s a főegyházmegyei (gyulafehérvári) Egyházművészeti Bizottság szakemberei is felmérhetik, milyen eredményekkel jár ez a munkafolyamat, hogyan néz majd ki a megtisztított, felújított kőfelület – részletezte a létesítményfelelős. Fontos fejlemény ugyanakkor, hogy a projektben előrevetített 7% helyett valójában 25-30%-os a restaurálást – pótlást, cserét, kiegészítést – igénylő kőfelület mennyisége – mondta a projektmenedzser.

Kovács Arnold létesítményfelelős összegezte a munkafolyamat főbb lépéseit

Kiss Zoltán kőrestaurátor és csapata a templom északi mellékhomlokzatán dolgozik. A szakember elmondta: a homlokzaton több helyütt vörös, okkersárga, zöld festés nyomait találták meg, így például nyugatról észak fele haladva az első ablak bélletében, s a főpárkányon is. Ezek vélhetőleg a külső díszítőfestés maradványai lehetnek. A homlokzati faragványok, a kúszólevelek, keresztvirágok a restaurátor elmondása szerint, nagyon rossz állapotban vannak; Bágyuj Lajos a hatvan évvel ezelőtti felújításon sok mindent helyreállított, újrafaragtatott és kicserélt a kőanyagban, de az elemeket az akkor korszerű cementes összetételű habarcsba ágyazta, amely sajnos hatványozta romlásukat, mivel ez a kötőanyag valósággal felemészti a mészkövet – magyarázta a szakember. Hozzátette: az 1956-57-es felújításon mindamellett becsületes munkát végeztek, a helyreállított faragványok szépen faragottak.

Kolozsi Tibor szobrászművész, az egyik kőrestaurátori csapat vezetője

A déli mellékhomlokzat tisztításán, konzerválásán, restaurálásán Kolozsi Tibor szobrászművész-restaurátor tevékenykedik csapatával. Elmondta, az Egyházművészeti Bizottsággal folyamatosan egyeztetések zajlanak alapvető elvi kérdésekről, így például arról is, hogy milyen mértékben történjen a leromlott állagú faragványok kiegészítése, újrafaragása. A nyugati homlokzati fiatornyok például, amelyeket semmi nem védi az esőtől, széltől, fagytól, kifejezetten rossz állapotban vannak, valamilyen módon feltehetőleg újra kell majd őket építeni.

A kőfaragványok sok helyen lepusztult állapotban vannak

A díszítőfestés nyomai a déli mellékhomlokzat különböző építészeti elemein is láthatók, a déli kapuzaton például jól kivehető az egykori vörös színű festés. Kolozsi Tibor arra is felhívta figyelmünket, hogy a nyugati főhomlokzaton egy freskó keretezésének maradványai is észlelhetők. A déli mellékhomlokzatnak egy érdekes figurális faragványa is van, egy nagyon rossz állapotban levő emberalak, amelyet már Bágyuj Lajosék is megkíséreltek helyreállítani, és amelynek vélhetőleg egy kalapszerű attribútuma van – mondta Kolozsi Tibor.

Mihály Vitéz kolozsvári bevonulását megörökítő, krétával írt felirat. Szabad szemmel a dátumot (1599 november), illetve a “délben” szót és a “dúló fosztó hada” kifejezést lehet kisilabizálni

A templom fölött a történelemnek súlyos évszázadai peregtek le, és akárcsak ma, korábbi korokban is állandóként, viszonyítási pontként, emlékek őreként volt jelen a város lakóinak életében. Nem véletlen, hogy a falak nemcsak a mesterjegyeket, építéseket, javításokat jelző évszámokat őriznek, hanem régmúlt századokból származó véseteket, feliratokat is. Igencsak kuriózumnak, nem mindennapi mementónak számít az az egészen jól megmaradt, vörös krétával írt felirat, amelyet szerzője 1599 novemberében, Mihály Vitéz csapatainak Kolozsvárra való bevonulásakor rótt fel a templom déli falára.

Rohonyi D. Iván felvételei


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Bukaresti pankráció
Mutass jó példát! Segíts az ...
Virtuális térbe költözik az Ember-Állat ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ