Szexedukáció, utcai okoskönyvtár, kukaszenzor, mesehősök sulifalon
Vasárnap éjfélig szavazhatunk a Com’ON Kolozsváron
Vasárnap éjfélig szavazhatunk a Com’ON Kolozsváron
Vissza

Szexedukáció, utcai okoskönyvtár, kukaszenzor, mesehősök sulifalon

Orvostanhallgatók tanulóknak szánt egészséges életmód tanfolyama és egy szexedukációs platform létrehozását célzó ötlet kapta tegnap délutánig a legtöbb szavazatot a Com’on Kolozsváron, ahol az idén hetven projekt verseng az egyenként 3500 lejes önkormányzati támogatásért. Az érdekesebbnél érdekesebb ötletek között szerepel egy karriertanácsadó központ és honlap létrehozása, Hója-erdei éjszakai kincsvadászat, sörösládamászás és hétvégi diszkós görkoripálya. Szabadtéri könyvtárként is működő közösségi térré alakítaná udvarát a Max Weber Alapítvány, a Talentum iskola elektronikai hulladékgyűjtő pontot hozna létre a ferenceseknél, a Magyar Diákfórum OR-kódos könyvkölcsönző dobozokkal népesítené be a várost, a gyermek filozófiaklub honlapot hozna létre szabadon felhasználható háromnyelvű tananyaggal, a Nest magyar és román mesehősöket festetne a Ghibu-líceum tűzfalára. Szavazni vasárnap éjfélig lehet.
Péntek délutánig közel 6600 szavazatot regisztráltak a Com’ON Kolozsvár idei kiadásában a városi élet fejlesztését célzó 70 kezdeményezésre. A szavazási időszak szeptember 1-én kezdődött és vasárnap, szeptember 20-án éjfél előtt egy percig tart.

A részvételi folyamat keretében összesen 191 fiatalt számláló 45 informális csoport 71 kezdeményezést regisztrált július 11. és augusztus 24. között, a jelentkezők átlagéletkora 22 év. Egészség témakörben 30, Tanulás témakörben 54, Részvétel témakörben 28, Támogató környezet témakörben 24 kezdeményezést javasoltak, több ötlet több témakörbe is illeszkedik. A technikai ellenőrzést követően 70 kezdeményezés jutott tovább a szavazás szakaszába. Tegnap délutánig két projekt kapott több mint 200 szavazatot (a legnépszerűbb 221-et), további 25 kezdeményezés pedig több mint százat, a harmadik legnépszerűbb ötlet nagy távolságra fut 168 szavazattal.

Minden Kolozsváron élő, dolgozó és/vagy tanuló, 14. életévét betöltött személy online szavazhat kedvenc ötletére Facebook-felhasználóval a www.comoncluj.ro oldalon, a Szavazás szekcióban, ahol a javasolt kezdeményezések teljes listája megtalálható, leírással együtt. Egy személy legfeljebb 10 kezdeményezésre szavazhat, leadott szavazat nem vonható vissza. A szavazási folyamatról a comoncluj.ro oldal magyar felületén, a Hírek szekcióban szereplő szavazási útmutatóban olvashatunk bővebben. Ide kattints, hogy szavazz!

Az online szavazást követően Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa legalább 45 kezdeményezést támogat legfeljebb 3500 lejjel. A támogatott kezdeményezéseket szeptember 23–november 15. között valósítják meg.

Dobogós az eMedicine és a szexedukáció

A kitartóan listavezető eMedicine for Youth orvostanhallgatók projektje, 8–19 éves kolozsvári fiataloknak szól. Online egészségügyi tájékoztató foglalkozásokat ígérnek 7 héten át, az önkéntes orvostanhallgatók informális és interaktív módon tartanak előadásokat egészséges életmód, higiénia és megelőzés, egészséges táplálkozás témákban. A fiatalokat megtanítják helyesen kezet mosni, köhögni és prüszkölni, szájhigiéniáról, alváshigiéniáról és a szoba higiéniájáról tájékoztatják őket, hangsúlyozzák a testmozgás fontosságát, megtanítják őket arra, hogyan állítsanak össze a koruknak megfelelő étrendet. Több tervvel jelentkeztek az orvostanhallgatók, egy másik projektjük szerint szexuális egészség, elsősegélynyújtás, agysebészet, kardiológia, bőrgyógyászat stb. témakörökben tájékoztató előadásokat és workshopokat szerveznének nemcsak szakmabelieknek; tudománynépszerűsítést, korrekt tájékoztatást, tévhitek eloszlatását szolgálnák az orvosok által tartott ingyenes, egészségügyi tematikájú tájékoztató előadások, konferenciák által. Sok az egészségügyi tematikájú ötlet a koronavírusos megbetegedés megelőzésétől véradási kampányig, mentális egészség tematikájú webináriumok szervezésére is találunk kezdeményezéseket. Baktériumokról, vírusokról, az emberi testről, immunrendszer erősítése általi egészségmegőrzésről beszélgetnek, majd angol nyelvű könyvekből olvasnának a 2-12 éveseknek szánt szabadtéri olvasókörben, a Györgyfalvi negyedi sporttelepen, szükség esetén online.

A második legtöbb szavazatot (206) szerzett kezdeményezés a korrekt szexuális felvilágosításhoz kapcsolódik: szülőknek és gyerekeknek szánt szexedukációs platformot hozna létre három fiatal szakember. A tervezett honlapon tudományos megalapozottságú cikkekben, hanganyagokban és videókban tárgyalnának például a beleegyezés fogalmáról, a bullyingról, a test serdülőkori változásairól, arról, hogyan beszélgethetünk a kamaszokkal az első szerelmes légyottokról. A honlapon fórum is működne, ahol az érdeklődők nyíltan kérdezhetnek szakemberektől, tabutémákról is. Tervük ingyenes szakmai tanácsadást is biztosítani. A honlap célja az egészségügyi szakemberek, pszichológusok és közösség közötti kapcsolat kialakítása, a szexualitással kapcsolatos párbeszéd tabu jellegének felszámolása.

Rokon kezdeményezés három mesterképzős pszichológus hallgató ötlete: kommunikáció- és kötődésközpontú intervenció kamaszkori szerelmi kapcsolatokban (161 szavazat). A kolozsvári líceumokban elképzelt találkozókon a diákokkal ismertetnék a különféle kötődési típusokat (szorongó, biztonságos, elkerülő), az intervenció részvevőit segítik saját kötődési stílusuk és annak csapdái azonosításában, a fiatalok megtanulnak aktívan meghallgatni, empátiával viselkedni és sebezhető érzelmeiket kifejezni egy romantikus kapcsolatban. Szó lesz párválasztási módszerekről, kötődési mítoszokról (megjátszott érdektelenség kelti fel a partner vonzalmát, aki felvállalja az érzelmeit, gyengének tűnik), párbeszéd és pszichodráma által gyakorolhatnak hatékony kommunikációs stratégiákat a tanulók. A projekt célja a kamaszok problémamegoldó, kapcsolatteremtő képességének fejlesztése, a működőképes kapcsolathoz szükséges képességek tudatosítása és fejlesztése.

Vitacsata, gyermekfilozófia, falfestő meseolvasás

Vitafórumot szerveznének a Műszaki Egyetem diákjai, egyébként nem az övék az egyetlen ilyen jellegű terv. A Debattle (168 szavazattal a harmadik legnépszerűbb) célja a jelenlegi generáció diákjaiban megteremteni a kritikus gondolkodás és az érvelés képességét, amelynek fejlesztésére a hazai oktatási rendszer képtelen. A World Schools típusú tudományos vita mintájára a „kormány” és az „ellenzék” csapatok 3-3 tagja kap szót öt, illetve három percre. A projektet kieséses versenyként szerveznék meg nyolc csapattal és hét vitával, az utolsó vita lesz a finálé. Változatos vitatémákkal szorgalmaznák, hogy a műszakis hallgatók más szakterületekkel is kapcsolatba lépjenek, ne csak a szakmaival.

A Kolozs megyei O. Goga Könyvtárban a Babes–Bolyai Tudományegyetem kezdeményezésére 2016-ban létrehozott gyermek filozófiaklubok online fejlődnek tovább a gyerekeknek és tinédzsereknek szánt filozófiaműhelyekkel (156 szavazat). Egyik projektjük 12 (román, angol és magyar nyelvű) gyermekfilozófia műhely szervezését javasolja, amelyek során G. Leibniz gondolatát elemzik, értelmezik: „a lehetséges világok legjobbikát éljük”. A hangsúlyt a „lehetséges világok” fogalmára helyezik, kiindulva abból a gondolatból, hogy bárki közülünk választhat többféle - megfelelő vagy kevésbé jó - cselekvés közül. Bármilyen körülmények között, ideértve a világjárvány idejét is, a filozófia eszközeit igénybe véve a legjobb cselekvési alternatívát választhatjuk. A 2020 március–július közötti Gyermekfilozófia Klubok résztvevőivel átvett témákból indulnának ki, hogy filozófiai párbeszédeket kezdeményezzenek és ezáltal rámutassanak arra, hogy - noha mindannyian sérülékenyek vagyunk - rendelkezünk belső erőforrásokkal ahhoz, hogy átvészeljük a nehéz időszakokat, hogy optimisták legyünk és bízzunk a jövőben. Szeptembertől novemberig havonta négy, 1-1 órás műhely lesz, három 8–12 évesek, egy 14 évesnél idősebb tinédzserek részére. Három műhelyfoglalkozás magyarul zajlik (havonta egy), hat román nyelven, a tinédzserek foglalkozásainak a nyelve angol. Egy foglalkozáson 15-en vehetnek részt. A projekt célja egy honlap létrehozása, ahol ingyen elérhetővé tennék a klub üzemeltetői által kidolgozott román, magyar és angol nyelvű anyagokat, amelyeket gyerekeknek és tinédzsereknek szánt filozófiai foglalkozásokon lehet szabadon használni.

Több ötlettel fut a szavazásban a Nest – Erdélyi Összművészeti Gyűjtőpont. Magyar és román mesehősökkel népesítené be az iskola tűzfalait nem szokványos tervük, a Paint the school (Fesd meg az iskolát, 109 szavazat). Ebben 1–8. osztályos magyar diákok magyar meséket olvasnak fel egy román osztálynak, a román diákok pedig román meséket olvasnak magyar társaiknak, majd a tanulók megrajzolják a másik népcsoport mesehőseit. A szakmai zsűri által kiválasztott rajzokat utcaművészek felfestik Kolozsvár egyik legnagyobb vegyes tannyelvű iskolája, az Onisifor Ghibur Elméleti Líceum tűzfalára. A projektbe mintegy 70 diákot vonnának be. Egy másik tervük forradalmi megemlékező sétára kalauzolni a kolozsvári magyar és román közönséget, ahol történelmi szövegek és slam szövegek révén informálódhatnak, emlékezhetnek meg a ’89-es eseményekről a fontosabb forradalmi helyszínek felkeresése során.

Karriertanácsadás és szocio-pszichoudvar

Több karriertanácsadási terv is szerepel a kínálatban, az egyik 250 tanuló bevonásával tájékoztatna a nemkívánt terhesség megelőzéséről, szexuális élettel kapcsolatos bölcs döntéshozatalról, a diákok megtanulnák hogyan kell megírni egy szakmai önéletrajzot, hogyan viselkedjenek egy állásinterjún, hogy jobban gazdálkodjanak a pénzükkel stb. Egy másik ötlet a tanulók és egyetemisták egymásra találását elősegítő interaktív online szeminárium által segítene az érettségi előtt állóknak a pályaválasztásban. Főként 11-12. osztályos tanulóknak, első- és másodéves egyetemistáknak szól a Get ready (Légy készen) nevű projekt (96 szavazat), amely ingyenes képzés keretében karriertanácsadásra képezne ki 30 fiatalt, akikkel együtt elkészítenének egy karriertanácsadási honlapot. A projekt ötletgazdái ugyanakkor szeretnék létrehozni az EvoCariera Közösségi Karriertanácsadó Központot. Legfőbb indokuk, hogy a hazai statisztikák szerint az egyetemistáknak csak a negyede helyezkedik el a végzettségének megfelelő szakterületen, és a karriertanácsadás gyakorlatilag szinte teljességgel hiányzik a líceumokban, egyetemeken.

Szociológia, szociális munkás és pszichológia szakos hallgatók és doktoranduszok csoportja a nagyközönség számára is nyitott, különféle szabadtéri eseményekre lehetőséget kínáló közösségi teret alakítanának ki a Max Weber Alapítvány udvarán. Hallgatók, mentorok és doktoranduszok találkozóhelye, filmest, szakmai körök helyszíne, olvasásra és tanulásra alkalmas tér lenne ez az épület és a kültér zöldebbé, felhasználóbarátabbá tételével. A raklapbútorokkal, növényekkel, könyvekkel, megfelelő világítással átalakított udvar kültéri könyvtárként, valamint szocializációs és szakmai térként is működne. 70 szavazatával tegnap délután ez a terv hajszál híján nem szerepelt a biztosan támogatott első 45 között, de vasárnapig még van idő.

A Talentum Református Iskola állandó elektronikai hulladékgyűjtő pontot hozna létre a ferenceseknél (tegnap nyerőnek tűnt 142 szavazattal). Elektronikában és programozásban jártas fiatalok szenzorokkal látnák el a városban a szelektív kukákat, így a lakosság és a hulladékszállító cég óránként frissülő valós időben láthatja egy online térképen, hol mennyi hulladék gyűlt össze és hol lenne esedékes annak elszállítása. Ugyanez a kezdeményezőcsoport a levegő minőségét mérő szenzorokat szerelne fel Kolozsvár hét zsúfolt pontján, az így kialakult hálózathoz később bárki csatlakozhatna a teraszán vagy udvarán elhelyezett saját szenzorjával, az így nyert adatokat pedig egy online felületen elérhetővé tennék. A környezettudatosság jegyében van terv, amelynek részvevőivel az erdőben összegyűjtött szemetekből emberformát építenének, lesz zenélés, erdei bár is, mások erdőfürdőt (forest bath) szerveznének, azaz erdei sétát beszéd és technológia mellőzésével.

A művészet, hobbi, relaxáció és újrahasznosítás jegyébe illeszkedne az a többszakaszos terv, amelyben használt gumiabroncsokat megfestenének ülőhelyekké alakítva őket a Donát negyedi napozón és Szamos-parton. Egy későbbi szakaszban képzőművészek és hobbiművészek szabadtéri festészeti képzésben vennének részt, megfelelő háttérzenével és kulináris élménnyel – lesz jógázás is, szabadtéri tánc, zsonglőrműhely és falfestés, este élőzene és jam-session.

Szórakozz, olvass, szavazz!

Több terv a szórakoz(tat)ást, játékot, testmozgást, társadalmi kapcsolatok erősítését szolgálná: szabadtéri filmnézés, mászási kihívás meghatározott számú sörösládával, éjszakai kincskeresés a Hója erdőben, piknik és társasjátékest a Feleki-tetőn lampioneregetéssel, épek és fogyatékkal élők közös kirándulása, egy hétvégére berendezett ideiglenes görkoripályával megidéznék a nyolcvanas évek hangulatát elvileg bárki, de főleg 16–28 éves fiatalok számára, szabadtéri csoportos aerobiktánc: a város öt helyszínén megtanulnak egy kezdők által is elsajátítható koreográfiát, egy másik projekt kiadná a szabadidős tevékenységeket kínáló kolozsvári helyszínek virtuális kalauzát.

Egyestés tábort szerveznének egy másik terv kezdeményezői főleg azon fiataloknak, akik koronavírus miatt vagy egyébként nem tudtak nyaralni, táborba menni. A táborban lenne pufuléc- és eugeniaevő verseny, limbózás, ugrókötelezés, arcfestés, kincsvadászat, társasjáték, karaoke, viccverseny a sétatéren, este pedig jóhangú, költői és előadói vénával rendelkező részvevők közösen szórakoz(tat)nának a Györgyfalvi negyedi sporttelepen, a La Tevi Pubban, a falumúzeumban. Napközben a 3–15 éveseket várnák, kincskeresésre, versestre és karaokéra a 16–35 éveseket. Animátorokat (játszóházvezető) képeznének egy másik projektben, 20 órából álló négynapos offline tanfolyamon, 20 órás online tanfolyamon, valamint 3 órás arcfestő és szintén 3 órás lufimodellező tanfolyamot is tartanának.

A Magyar Diákfórum QR-kóddal nyitható könyvkölcsönző dobozokat helyezne el a város különböző pontjain (na itt kéne szavazni gyorsan: 21 szavazat volt tegnap); mások közösségi könyvkölcsönzőt rendeznének be az Armătura parkban elhelyezett, tematika szerint más-más színűre festett 5 könyvházikóban; magyar és román slammerek, zenészek és vizuális művészek többnyelvű audiovizuális produkciójukat adnák elő a sétatéren és online a Romániában való együttélésről; egy másik kezdeményezés kreativitásfejlesztő művészeti műhelyek hétvégéjét szervezné a Mátyás szülőházában.

Van projekt a bullying, a gyerekek internetes biztonsága, álhírek felismerése témában is. Pénzügyi alapismereteket kínálnának egy kezdeményezésben, mások német nyelv és kultúra interaktív műhelytevékenységeket szerveznének iskolásoknak holisztikus, alternatív oktatási módszerekkel.

Legtöbb öt, hátrányos helyzetű csoport részéről benevezett, illetve tíz, 14-17 éves fiatalokból álló csapat kezdeményezése soron kívül részesülhet támogatásban az idén, de itt is döntő a szavazatok száma. A szabályzat összetett, ne bízzuk hát a véletlenre: szavazzunk kedvenc projektjeinkre!


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Románia megtámadta az Európai Unió ...
Újraválasztották Vákár Istvánt a megyei ...
Hány fizetett szabadnap jár a ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ