Sikeres a szamosújvári Téka-kollégium szórványoktatási programja
Vissza

Sikeres a szamosújvári Téka-kollégium szórványoktatási programja

Az idén 25 éves szamosújvári Téka Alapítvány 2000 decemberében csatlakozott a Mezőségi Szórványoktatási Programhoz, vállalva egy szórványkollégium és mellette egy magyar iskola létrehozását. 2001 őszén pedig megérkeztek az első bentlakóik. Jelenleg egy 2001-2006 között épített épületben működik az intézmény. A 19 év alatt több mint 450 mezőségi szórványból (4 megye 49 településéről) származó diákot sikerült anyanyelvi oktatásban részesíteni.

A program legfontosabb mérföldköve a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum felépítése és létrehozása volt 2016-ban. A Mezőségi Szórványoktatási Programban résztvevő két alapítvány (a válaszúti Kallós Alapítvány és a szamosújvári Téka) azóta is folyamatosan együtt dolgozik azon, hogy a mezőségi falvakból (kb. 40 település) származó gyerekek számára anyanyelven biztosítsa a szülőföldön való boldoguláshoz szükséges oktatási, kulturális, közösségi lehetőségeket.

A gyerekek 5 éves kortól kerülhetnek be a rendszerbe, bizonyítva, hogy van magyar felmenőjük. Sokan közülük magyarul egy szót sem tudnak, a szülők mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy magyar iskolába menjen a gyerek. A kollégiumi rendszer azért jó, mert nemcsak a tanórán használja a gyerek a magyar nyelvet, hanem a változatos délutáni tevékenységek során, az egymás közötti napi kommunikációban is. Ugyanakkor itt alapozzák meg a különböző mezőségi szórványtelepülések közötti közösségi kapcsolatokat is, amelyek 20 év után már házassággal, tartós baráti, emberi, rokoni kapcsolatok kialakulásával járnak.

A válaszúti elemi oktatás után a diákok a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban folytatják tanulmányaikat, a Téka Szórványkollégium bentlakójaként. Ezen a szinten csatlakozhatnak a rendszerbe azon falvak diákjai, ahol csak elemi oktatás zajlik, mint pl. Visa, Ördöngösfüzes, Mezőkeszü.

Nyolcadikosként a diákok dönthetnek: a válaszúti mezőgazdasági szakoktatás vagy a szamosújvári elméleti oktatás reál vagy humán osztálya közt választhatnak. Ekkor a környező falvak nyolcadik osztályt végzett diákjai (Szék, Búza, Bálványosváralja, Magyardécse, illetve a sármási Kallós-kollégium diákjai) is belépnek a mezőségi szórványoktatási programba, ahol bárkinek helye van, aki magyarul szeretne tanulni. A szamosújvári szórványkollégium és az iskola létrejöttének célja nem az, hogy elit oktatási intézmény legyen, hanem az, hogy minden olyan mezőségi magyar gyerek számára biztosítsa az anyanyelvi oktatás lehetőségét, aki anyanyelvén szeretne tanulni. Ugyanakkor fontos a mezőségi szellemiség ápolása és fejlesztése; a mezőségi magyar gyökerek kihangsúlyozása, bemutatása, tudatosítása formai és tartalmi (anyagi és szellemi) eszközök által.

1999-ben 4 gyerekkel indult Válaszúton a magyar osztály, 25 év kihagyás után, és nem sok jót jósoltak. Hisz Mezőséget régen leírták, „holt tengernek” számították; az itt élő magyarokat már rég nem számolják, a növekvő számú vegyes házasság miatt a gyerekeket eleve ortodoxnak keresztelik, és az egyház se tartja őket számon. És mégis 20 év alatt többszáz gyerek kapott lehetőséget magyar nyelven tanulni. A tanulás mellett nagyon fontos a kollégiumban kapott nevelés is: a születésnapok és ünnepek megtartása, kézműves foglalkozások, irodalmi estek, olvasómaratonok, színházlátogatás, honismereti kirándulások, sportrendezvények, nyelvtanfolyam, vacsoracsata, a teljesség igénye nélkül felsorolt számtalan egyedi vagy időszakos rendezvény célja a magyarságtudat és az önmagukkal szembeni igényesség fejlesztése.

A Téka Szórványkollégiumban a délutáni tanulást 5 szakképzett pedagógus vezeti, napi 3 óra szilenciumon köteles részt venni minden diák, illetve ha rossz jegyet kap, akkor még egy óra plusz tanulás vár rá. 2009 óta hetente egy délután pszichológus és pszicho-pedagógus áll a diákok rendelkezésére, akik együttműködve segítik a tanulást és a hatékonyabb beilleszkedést. A pszicho- pedagógus minden év elején felméri az ötödik osztályba lépő diákok tanulási képességeit. Ennek eredményei alapján alakulnak ki a fejlesztő csoportok, akik számára heti másfél órás fejlesztő tevékenységet szerveznek. Ötödik osztályban a tanulási képességek fejlesztése a hangsúlyos: memória, figyelem, sorrendiség illetve a magyar szókincs fejlesztése változatos gyakorlatok által. Hatodikban kerül sor az olvasási és tanulási technikák elsajátítására, ami segíti az áttérést az önálló tanulásra.

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap által is támogatott Téka-kollégiumban a 2018-19-es tanévben 119 bentlakó diák fejezte be a tanévet. A 14 végzős bentlakó az országos és megyei átlag felett teljesített, 93%-uk sikeresen leérettségizett. A szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum is átlag feletti, 88%-os eredményt ért el.

Minden bentlakó gyereket egyénileg lehetne elemezni, mindegyik a maga módján próbálta maximálisan kihasználni a középiskolai éveket. És megszülettek az idei érettségi eredmények: a történelem érettségi vizsgán 10-est kapott az egyik végzős és a legnagyobb magyar jegyet is bentlakó diák tudhatta magáénak, azaz iskolaszinten a legjobbak között voltak a bentlakók jegyei. E gyerekek nagy valószínűséggel nem érettségiztek volna magyarul, ha nem kapnak esélyt a Mezőségi Szórványoktatási Programban.

Az érettségi vizsga után végzőseink 66,6 %-a egyetemi szintű képzést folytat (számítástechnika, pszichológia, közgazdasági, jogász, gépészmérnök, agronómia), 20% a szakképzést választotta és 13,4 %-a rögtön munkába állt.

Az új, a  2019-2020  tanév kezdetén 150 gondozott diákkal a Téka Szórványkollégium a legnagyobb erdélyi szórványbentlakás. A bentlakók az idén 32 településről származnak. Most először, a 20 éves a kollégium történetben először várólistára került három jelentkező diákot, bár a nyáron számos átalakítási munkálat zajlott annak érdekében, hogy mindenkinek helyet biztosítsanak. Ugyan egyik alapelvünk az, hogy a szórványban minden magyarul tanulni akaró diákot be kell fogadnunk, még akkor is, ha jelenleg a bentlakás túlzsúfolt, az épület keretei mégis végesek.

A 2016-ban átadott magyar iskola, a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum vonzereje, minősége miatt nő a bentlakásba beiratkozó tanulók száma. A júniusban zajlott képességvizsga eredményeként ősztől 30 kilencedik osztályos bentlakónk van, miközben csak 15 végzős diák végzett.

A következő évben a működtetőknek valamilyen megoldást kell találniuk arra, hogy hova fogadjuk be az újonnan érkező bentlakókat. Ideiglenes megoldást jelenthet az, hogy a városban bérelünk lakosztályokat; ezzel viszont kiszakítjuk a kollégium szerves rendjéből a diákokat. Hosszú távú megoldás az, hogy az iskola mellett 2017-ben vásárolt 3000 négyzetméteres telken új bentlakási szárnyat építsenek fel.

A szórványoktatási program sikerét, a növekvő gyerekszám és a javuló tanulmányi eredmények mellett az is bizonyítja, hogy a végzettek közül már többen családot alapítottak, és visszaköltözve a településeikre, gyerekeiket szintén a mi oktatási rendszerünkbe íratták be. 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Nyolcadik katonai rendelet: nőtt a ...
Ridley Scott Lady Gagával készíti el a ...
Kozma István olimpiai bajnok birkózó 50 ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ