Roráté szentmisék Kolozsváron
Vissza

Roráté szentmisék Kolozsváron

Advent első vasárnapjától december 23-ig mutatják be a roráte avagy hajnali, angyalmise avagy a népi hagyomány szerint aranyos misét a Római Katolikus Egyházban templomaiban. A Szűz Mária tiszteletére tartott kora reggeli szentmise a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezése.

Az elnevezés a szentmise bevezetőjének latin kezdőszavából származik: „Rorate caeli de super – Harmatozzatok egek, onnan felülről”. Angyali misének is nevezik, mert az Angyali Üdvözlet nyilvános elmondásával fejeződik be, másrészt mert Mária evangéliumát és Gábriel arkangyal köszöntését foglalja magába.

Kincses városunkban a következő roráté szentmiséken vehetünk részt: Piarista templom: hétfőtől szombatig reggel 6 órától magyar, pénteken román nyelven; Donát úti Szent István templom: szerdán és csütörtökön reggel 6 órától (mindkét templom plébánosa László Attila főesperes); Ferences templom (P. Orbán Szabolcs házfőnök, egyetemi tanár; templomigazgató P. Nagy Károly) hétfő-péntek, a kedd kivételvel fél 7-től ; Szent József templom, Kerekdomb (plébános Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos): minden nap reggel 9 órától; Mária Szeplőtelen Szent Szíve templom, Györgyfalvi negyed (plébános Vízi Zakariás esperes, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke): hétfő, szerda és péntek 8 órától; Fájdalmas Szűzanya templom, Monostori út: hétfőnként reggel 6.30 órától; Nagyboldogasszony templom – a Kálvária övezetben: minden szombaton reggel 6.30 órától (mindkét templom plébánosa Székely Dénes kanonok, egyetemi tanár); Szent Péter és Szent Pál templom (plébános Ferencz Antal): hétfőn, szerdán és pénteken reggel fél hétkor.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Prefektus: Kolozsváron a 22,1 ezrelékes ...
Emancipáció húsz lejre
Kovácsházi István vendégszereplésével ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ