Roráté szentmisék Kolozsváron
Vissza

Roráté szentmisék Kolozsváron

Advent első vasárnapjától december 23-ig mutatják be a roráte avagy hajnali, angyalmise avagy a népi hagyomány szerint aranyos misét a Római Katolikus Egyházban templomaiban. A Szűz Mária tiszteletére tartott kora reggeli szentmise a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezése.

Az elnevezés a szentmise bevezetőjének latin kezdőszavából származik: „Rorate caeli de super – Harmatozzatok egek, onnan felülről”. Angyali misének is nevezik, mert az Angyali Üdvözlet nyilvános elmondásával fejeződik be, másrészt mert Mária evangéliumát és Gábriel arkangyal köszöntését foglalja magába.

Kincses városunkban a következő roráté szentmiséken vehetünk részt: Piarista templom: hétfőtől szombatig reggel 6 órától magyar, pénteken román nyelven; Donát úti Szent István templom: szerdán és csütörtökön reggel 6 órától (mindkét templom plébánosa László Attila főesperes); Ferences templom (P. Orbán Szabolcs házfőnök, egyetemi tanár; templomigazgató P. Nagy Károly) hétfő-péntek, a kedd kivételvel fél 7-től ; Szent József templom, Kerekdomb (plébános Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos): minden nap reggel 9 órától; Mária Szeplőtelen Szent Szíve templom, Györgyfalvi negyed (plébános Vízi Zakariás esperes, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke): hétfő, szerda és péntek 8 órától; Fájdalmas Szűzanya templom, Monostori út: hétfőnként reggel 6.30 órától; Nagyboldogasszony templom – a Kálvária övezetben: minden szombaton reggel 6.30 órától (mindkét templom plébánosa Székely Dénes kanonok, egyetemi tanár); Szent Péter és Szent Pál templom (plébános Ferencz Antal): hétfőn, szerdán és pénteken reggel fél hétkor.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Iktatta jelöltségét Kelemen Hunor egy ...
Új légitársasággal Kolozsvárról ...
Több mint húsz hektáron égett le egy ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ