Örökségünk őrei: nagyenyedi várőrök jutottak az országos döntőbe
Vissza

Örökségünk őrei: nagyenyedi várőrök jutottak az országos döntőbe

A Bethlen Gábor Kollégium dísztermében szervezték meg 2018. március 27-én a közkedvelt Örökségünk Őrei verseny megyei szakaszát, amelyre idén három csapat jelentkezett, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, a Bethlen Gábor Kollégium 9 A osztályos és a győztes 10 B osztályos csapata.

A Fodor Katalin osztályfőnök irányította tizedikes tanítóképzősök a nagyenyedi várat fogadták örökbe. Több mint egy éve készültek a versenyre, elmondásuk szerint minden osztályfőnöki órán ezzel foglalkoztak, „húzósabb” időszakokban pedig heti 6-7 órát is dolgozott a csapat. Persze mindenről naplót vezettek, így nagyon pontosan emlékeznek mindenre. Összetartásukat erősítve, közös polókat nyomtattak, amelyek hátára Gárdonyi Géza híres idézetét írták: „A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében”.

A megyei szakaszra az egész osztály beiratkozott, az április 13-án Déván zajló országos vetélkedőn azonban a 27 diákból csak 14  lesz versenytag, a többiek az oszival együtt szurkolnak társaikért és az általuk kiválasztott műemlékért.

A diákok rendkívül kreatívaknak bizonyultak, kihasználták a lehetőségek széles eszköztárát, egy-egy jó ötletet pedig többször is átdolgoztak, rengeteg tevékenységet szerveztek. Úgy gondolták, hogy a nagyenyedi vár híre több országba is el kellene jusson, ezért rokonokon és ismerősökön keresztül hirdették történetét Németországban (München, Stadt Nürnberg), Amerikában (Washington, Bloomington), Lengyelországban (Kilence), Magyarországon (Budapest, Debrecen) is. Itthon Nagyenyeden, Gyulafehérváron, Magyarlapádon, Torockón, Gyergyóditróban és Harasztoson népszerűsítették az impozáns középkori építményt, amelynek makettjét elkészítették kicsinyített változatban is, először kartonlapból, majd gyufásdobozokból.

Tavalyi tevékenységük legkiemelkedőbb pillanata a várnap szervezése volt. Négy osztály vett részt különböző játékokon, amelyeket csapatokra osztva oldottak meg. A várnapnak két fő helyszíne volt: a vár udvara és a Bethlen Gábor Kollégium tornakertje, ezzel jelképezve a vár és a bethleni diák szoros és megszakíthatatlan kapcsolatát. Körforgásszerűen zajlottak a játékok, így minden csapat eljutott mindegyik állomáshoz. A vetélkedő nyertesei oklevélben és ajándékban részesültek.

A változatosság kedvéért vetélkedőt szerveztek a hetedikesek számára és interjút készítettek Nagyenyed alpolgármesterével, Lőrincz Helgával és a helyi lakosokkal. Karácsony előtt játékdélutánt szerveztek a Szent Ferenc alapítvány gyerekeinek és szórólapokat osztottak istentisztelet után. A vár udvarán és környékén összegyűjtötték a szemetet, majd tiszteletük és szeretetük kimutatásaként élőlánccal „átölelték” a várat, amelyhez segítségükre volt a Bethlen Gábor Kollégium többi diákja is.

Nagyenyeden, a Magyar Kultúra Napján a Dr. Szász Pál Közösségi Házban az irodalomkedvelők is megismerhették a lelkes diákok munkáját.

Kiemelkedő eseménynek számított, a Határtalanul  program keretében, a budapesti kirándulás, hiszen ezáltal lehetőségük nyílt bemutatni a projektet a Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium diákjainak és tanárainak. Fontosnak tartották ugyanakkor, hogy a nagyenyedi román fiatalok is tudomást szerezzenek a gyönyörű műemlékről, ezért ennek történetét románra fordították és bemutatták a Titu Maiorescu Kollégiumban. Azért, hogy a diákok minél több adatot megjegyezzenek a várról, a Bethlen-kollégium hatodikosai számára feladatlapos vetélkedőt szerveztek a már elolvasott vár története alapján. Rajzversenyt hirdettek a kreatív és tehetséges középiskolás diákok számára, a nyertest Vibe-fesztiválra szóló belépőjeggyel jutalmazták. A bástyák történetét és nevüknek jelenését a Facebookon ismertették. Március 15 alkalmából versmondó és éneklő versenyt rendeztek az 5-8 osztályos tanulók számára a vár udvarán Falak között szabad lélek címmel. A diákok izgalommal és büszkeséggel szavalták azokat a verseket és énekelték azokat az énekeket, amelyek a várhoz kapcsolódnak, az első három helyezett jutalomban részesült.

„A vár nem egy átlagos műemlék, hanem Nagyenyed szívének is tekinthető. Rengeteg emlék fűz hozzá, mentsvárunkat jelképezi. A vár volt, van és lesz, nem csak Nagyenyed szívében, hanem a mi szívünkben is. Őreiként aláírtunk egy olyan láthatatlan szerződést, amely által fogadalmat tettünk, hogy ezt a különleges műemléket védjük és szeretjük, amíg csak képesek vagyunk rá” – így hangzott a lelkes tizedikes képzősök „szándéknyilatkozata”.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

László Attila: a kisebb-nagyobb ...
Július elején indítja újra ...
A legfelsőbb bíróság elutasította ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ