Krisztus király főünnepét ünnepeltük vasárnap
Vissza

Krisztus király főünnepét ünnepeltük vasárnap

A gyönyörűen felújított kolozsvári Szent Mihály-templomban a munkálatok elvégzése és az istenháza megáldása, illetve oltárának megszentelése után először ünnepeltük Krisztus király főünnepét vasárnap este. Ezzel zárult az egyházi év, vasárnap advent első vasárnapjával indul a következő.

A szentmise kezdetén a főcelebráns László Attila főesperes-plébános – akivel a főesperesi kerület több papja és a ferences atyák koncelebráltak – azon meggyőződésének adott hangot, hogy nagyon sok megköszönnivalónk van a megdicsőült, halhatatlan Krisztus királynak, akinek ünnepe megerősíti hitünket és Egyházához való hűségünket.

A főünnepi szentmise felkért szónoka Nóda Mózes szentszéki tanácsos, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető volt. Igehirdetésének elején rámutatott a királyság kezdeteire Izraelben, amely azonban nem teljesítette a bele vetett reményeket – azóta és ma is ez a furcsa helyzet ismétlődik, amikor Isten illetve Krisztus király uralma helyett földi vezetők lépnek Isten helyébe, akár választással, akár a hatalom bitorlásával.  A próféták figyelme ezért fokozatosan egy új király eljövetelére irányult, aki a Béke fejedelme, a Messiás király lesz. Az Újszövetség tanúsítja és hirdeti Jézus isteni és lelki hatalmát, királysága nem ebből a világból való: „benne teremtett mindent a mennyben és a földön. Minden általa és érte teremtetett”. Ez már nem földi királyság meghirdetése, hanem Isten uralmának, királyságának elismerése. A földi királyság gondolatát és a hozzáfűzött korabeli földi reményeket Jézus elutasította.

Nóda Mózes: Krisztus hatalma soha nem volt öncélú (A SZERZŐ FELVÉTELE)

A továbbiakban a szónok feltette a kérdést: mit jelent ma Krisztus királysága? Ha pesszimista vagyok, akkor mondhatom, hogy ha ma indulna a választásokon, valószínű elveszítené. A közvélemény ma a hangos, harcias, a mindent megígérő jelölteket támogatja, mert a jézusi alázat és önfeláldozás, emberségre, szeretetre hívó kampánya nem nyerő. Pedig a történelem nyitott könyv mindenki számára, hatalmas birodalmak és királyok tüntek el, ma is minden földi hatalom napjai meg vannak számlálva. Ám az Ő királysága fennmarad. Miért? Mert földi élete, az üdvösség története arról tanúskodik, hogy Őt nem lehetett eltéríteni a megváltás útjáról. Soha nem alkalmazkodott a hatalmasok, a világi hatalmak elvárásaihoz. Értünk szolga lett, meghalt. Nincs más evangélium és más mérce. Ma is kísért a hatalom, az uralkodás, sokan Krisztus nevében hirdetnek jólétet és üdvösséget azért, hogy saját hatalmukat fenntarthassák. Nagyságának és királyságának titka, hogy soha nem élt vissza a hatalmával. Jézus Krisztus a hatalmával szolgált és hatalma soha nem volt öncélú. A béke, a szeretet, a testvériség királyságát hirdette. Ezt kell megtanulni tőle. Ne engedjünk a hatalom kísértésének. Krisztus királyi jellemének elsajátítása hitünknek, életünknek, jövőnknek, örök életünknek a záloga – hívta fel a figyelmet Nóda Mózes.

A szentmise végén László Attila főesperes-plébános elmondta az emberiséget – beleértve Egyházunkat, közösségünket, családjainkat – felajánló imát Krisztus király szentséges Szívének, amely teljes búcsúval jár. A liturgia befejező mozzanataként a főcelebráns  megáldotta a legméltóságosabb Oltáriszentséggel a híveket, családjaikat, a kincses várost.

A zenei szolgálat keretében a marosvásárhelyi születésű Orbán György Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző 75. születésnapja köszöntése jeléül a Szent Mihály plébánia Szent Cecília kórusának és zenekarának előadásában felcsendült a Missa Tertia, vezényelt Potyó István karnagy. A szentmisén közreműködött a Szent Mihály-templom gyermek-scholája, Márton Szabolcs vezetésével, a kántori szolgálatot Geréd István végezte. 

EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Iktatta jelöltségét Kelemen Hunor egy ...
Új légitársasággal Kolozsvárról ...
Több mint húsz hektáron égett le egy ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ