Kolozsváron a Kárpát-medence református diákjai
A gyermeknek éreznie kell, hogy a közösségnek gondja van rá
A gyermeknek éreznie kell, hogy a közösségnek gondja van rá
Vissza

Kolozsváron a Kárpát-medence református diákjai

Boldog emberek lesznek azokból a diákokból, akiket a nekik megfelelő pályára irányítanak tanáraik – mondta Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozóján. A püspök azt is mondta, a gyermekek fejlődése szempontjából nem mindegy, milyen körülmények között tanulnak, ezért végeznek átfogó felújítást Erdély-szerte az egyházi iskolákban. Magyarországon népszerűbbek az egyházi iskolák a világiaknál, mondta el Ábrám Tibor, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója. Kató Béla szerint a tapasztalatok azt mutatják: a református iskola végzősei az iskola szellemiségének köszönhetően nagyobb arányban maradnak itthon. Székely Árpád igazgató örömét fejezte ki, hogy a találkozóra megújult a Kolozsvári Református Kollégium épülete. A július 5–8. között Kolozsváron zajló 23. találkozóra közel százötvenen jöttek el 27 református tanintézményből.

Huszonharmadik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozóját, amelynek idei helyszíne Kolozsvár. A találkozó során a 27 tanintézményből jött közel 150 résztvevő előadásokat hallgatott meg, várossétán vettek részt, ellátogattak a mérai bivalymúzeumba stb.

– Ma a fiatalok számtalan lehetőség közül válogathatnak, és talán pont ezért nehezen tudják eldönteni, merre induljanak. A pedagógus feladata, hogy segítsen felfedezni a fiatalokban rejlő értékeket és lehetőségeket. Ha pedagógusként rá tudjuk vezetni a tanulót arra, melyik a legmegfelelőbb pálya számára, akkor abból a fiatalból boldog ember lesz. Kívánom, hogy ezek a fiatalok az ige tanítása szerint tegyék meg azt, amire Isten tanít bennünket. Isten az, akire a fiatalok rábízhatják magukat, mert a legtöbbet Ő hozhatja ki belőlük – mondta a péntek délelőtti nyitó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke.

– Minden találkozó arra is jó, hogy a saját életemet kicsit összemérhessem a máséval. Ha a tanárok és a diákok kicserélik egymással a gondolataikat, akkor megnyugodhatnak, hogy másnál sem rosszabb, sem jobb körülmények közepette élnek, oktatnak, tanulnak. Tehát senki sem képez kivételt, hanem egy a többi között, akire ugyanazok a lehetőségek várnak, mint bárki másra. Az erdélyi felekezeti oktatás a semmiből indult el, ma az Erdélyi Református Egyházkerület 15 református tanintézetet működtet, ahol több mint 4000 fiatal tanul, és ez a szám a továbbiakban növekedni fog. A külső feltételek biztosítása rendkívül fontos. A mi gyerekeinknek sem kell rosszabb körülmények között élniük, mint másoknak. Ha a legszebb éveiket lerobbant, dohos, penészes helyen kell eltölteniük, az rosszul hat fejlődésükre. Az egyház a külső feltételek megteremtésére törekszik, hogy a gyermek érezze: olyan közösséghez tartozik, amelynek gondja van rá. A tapasztalat azt mutatja, hogy aki református kollégiumba járt, az a közösséghez ragaszkodó emberré válik, nagyobb százalékban maradnak idehaza és veszik át kulturális és vallásos örökségünket, mint a másféle iskolában végzettek – nyilatkozta Kató Béla református püspök az istentisztelet során.

A püspöktől megtudhattuk: az évente megrendezendő találkozón az anyaország határain túli református tanintézetek nagyobb létszámban képviseltetik magukat, mint az anyaországiak. Az éves rendezvény megszervezésének helyszínéről a találkozó záró napján döntenek. A cél az, hogy minden évben más-más régióban, országrészben gyűljenek össze, mert így az ifjúság megismeri az illető helység történelmét. A találkozó megrendezéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkező tanintézet vállalja a következő évi esemény megszervezését.

– A Kárpát-medencében jelenleg 400 helyszínen működik református oktatási intézmény. A következő tíz évben azon dolgozunk, hogy egységes, református arculatú és identitású iskolarendszerré alakítsuk a meglevő iskolahálózatunkat. A találkozóknak többszörös jelentősége van. Egyrészt demonstráció, hogy Kolozsváron megjelent a Kárpát-medence református középiskoláinak a küldöttsége, azt hirdetve Erdély szívében, hogy újraéledt az a református iskolarendszer, amely Trianon előtt 1800 iskolát számlált. A találkozó másik rendeltetése a pozitív és a negatív tényezők feltérképezése, a problémák megoldása. A harmadik cél az egység építését is jelenti. Az ilyen találkozón barátságok, ismeretségek szövődnek az iskolák és a intézményvezetők között, amely a jövőben hálózatrendszerként szövi át a Kárpát-medencét. A Kárpát-medencei találkozón a több mint 60 református középiskola fele képviselteti magát – nyilatkozta az istentisztelet után Ábrám Tibor, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója.

– A Kárpát-medencei magyarságot demográfiai válság sújtja. Nem mentesek ez alól a református tanintézmények sem. Magyarországon az a tapasztalat, hogy az egyházi iskolákat kevésbé sújtja ez a demográfiai válság, mivel a szülők nagyobb arányban keresik a református intézményeket amiatt a többlet miatt, amit a gyermek a nevelés, az odafigyelés, a szeretet és értékrend tekintetében kap. Visszakapott épületeink mind rossz állapotban voltak. De könnyebb az épületet felújítani és 21. századi nevelés számára alkalmassá tenni, semmint a demográfiai változásokat megfordítani – válaszolta Ábrám Tibor a Szabadság azon kérdésére, miszerint az infra-struktúra hiányossága vagy a negatív demográfiai mutatók jelentik ma a nagyobb kihívást.

Székely Árpád, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója az örömök megosztásáról, az együtt gondolkodás fontosságáról értekezett, majd kifejezte abbéli örömét, hogy a találkozóra a teljesen felújított ingatlanban került sor.

Kovács Irén, RMDSZ-es oktatási államtitkár a tanítás és a nevelés fontosságára, a hit erősítésére buzdított. Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta: „Olyan korban, amikor a jó és a rossz megítélése nem egyértelmű, és az emberek bizalma megingott számtalan intézményben, az egyházi iskolák eredményeikkel bizonyítottak”.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Tudás és tudatlanság
Több mint 200 ezer lejt nyert a lottón ...
Képek által előhívott emlékezet

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ