Kolozsvár piros forgatókönyv szerint kezdi a második félévet
A fertőzési mutatók függvényében naponta újraértékelik a helyzetet
A fertőzési mutatók függvényében naponta újraértékelik a helyzetet
Vissza

Kolozsvár piros forgatókönyv szerint kezdi a második félévet

Kolozsvár piros, míg a megye településeinek legtöbbje sárga vagy zöld forgatókönyv szerint kezdi a 2020/2021-es tanév második félévét. A megyeközponton kívül további tíz községben lesz érvényben a piros forgatókönyv, 31 településen a sárga, 40-en pedig a zöld forgatókönyv szerint kezdik újra az iskolák február 8-án a félévet – nyilatkozta lapunknak Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes. Azt is megtudtuk: 14 községben 0,00 ezrelékes a fertőzési mutató, így ott semmi sem gátolhatja az osztálytermi oktatást. A Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) naponta bocsát majd ki a megye településeinek fertőzési mutatóit tartalmazó rendeletet, és az iskolák ennek megfelelően térnek át az egyik forgatókönyvről a másikra. Az oktatási és az egészségügyi minisztérium tegnapi közös rendelete tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az iskolába járó tanulóknak és az őket oktató pedagógusoknak be kell tartaniuk.

Kolozsvár fertőzöttségi rátája, ami még mindig 3 ezrelék fölötti, nem teszi lehetővé, hogy a városban tanuló diákok mindegyike visszatérjen az iskolapadba hétfőn, így csak az óvodásokat és az elemi tagozatos kisdiákokat várják vissza a tanintézetekbe. A jó hír viszont az, hogy a Kolozs megyei települések fele zöld, közel 40 százalék pedig sárga forgatókönyv szerint folytatja a tanévet. 

– Kolozsváron kívül csak tíz községben haladta meg a fertőzési mutató a három ezreléket, így ezeken a településeken – Apahidán, Kisbácsban, Járabányán, Bonchidán, Kajántón, Dobokán, Szászfene­sen, Ha­vas­nagy­faluban, Szép­kenye­rű­szent­mártonban és Kissebe­sen – a piros forgatókönyv lép életbe. Désen (1,68 ezrelék), Szamosújváron (1,72 ezrelék), Tordán (1 ezrelék), Bánffy­hunyadon (1,97 ezrelék) a sárga, míg Aranyosgyéresen (0,87 ezrelék) a zöld forgatókönyvet alkalmazzák. A Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) naponta elküldi a Kolozs Megyei Tanfelügyelőségnek a Kolozs megyei településeken mért fertőzési mutatót, és ha a helyzet indokolja, ennek megfelelően az iskolák áttérhetnek egyik forgatókönyvről a másikra – magyarázta lapunknak Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes.
 
A tanügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium által tegnap kibocsátott rendelet értelmében mindenki számára kötelező a maszkviselés. Az oktatási tárca 37 millió maszkot vásárolt, amit majd szétosztanak a tanintézmények között. Az iskolában jól látható módon meg kell jelölni a menetirányt. A folyosókon fertőtlenítőszeres tégelyeket helyeznek el, az osztálytermekben pedig egyméteres távolságra kell ültetni a gyerekeket egymástól. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor arra kell figyelni, hogy a gyerekek a lehető legmesszebb üljenek egymástól. Tilos az osztálytermek váltogatása az osztályok között. Tilos továbbá a személyes tárgyak (telefon, táblagép, írószerek, játékok stb.) kölcsönzése.
 
A tanórák kezdete előtt az osztálytermeket legalább harminc percig szellőztetni kell, a tízperces szünetek alatt és a tanórák után szintén, figyelve a kinti hőmérsékletre is. Az iskolában a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a tanintézet további személyzetének is maszkot kell viselnie. A gyerekeknek több ki- és bejáratot jelölnek ki, hogy elkerüljék a zsúfoltságot. A gyermeket kísérő felnőtt csak kivételes esetben léphet be az iskolába, ha rendelkezik a tanintézet vezetősége által e célból kibocsátott engedéllyel. A tanórák és a szünetek alatt el kell kerülni a különböző osztályokba járó tanulók csoportosulását. A gyerekeket a szünetek alatt is felügyelik a pedagógusok.
 
Ha a pedagógusok észreveszik, hogy a gyerek nem érzi jól magát, szülői beleegyezéssel váladékmintát vehetnek a gyerektől, és gyorstesztnek vethetik alá az iskolaorvosi rendelőben. A gyorstesztek eredményét azonnal közölni kell a megyei közegészségügyi intézettel. Ha a szülő vagy a gyermek törvényes gyámja nem egyezik bele a teszt elvégzésébe, ám a pedagógus a betegség specifikus tüneteit észleli tanítványán, akkor értesíteni kell a szülőt, akinek kötelező módon kapcsolatba kell lépnie a háziorvossal. A betegségen átesett gyermek csakis orvosi bizonyítvánnyal térhet vissza az iskolába, amelyen szerepelnie kell a diagnózisnak. Ezeket a bizonyítványokat az iskolaorvosi rendelőben gyűjtik össze.
 
Ha az elemi osztályosok között bárki is megfertőződik koronavírussal, az egész osztálynak online oktatásra kell áttérnie 14 napig. A középiskolai, líceumi, szakiskolai és líceum utáni képzésben részt vevő osztályok számára két megfertőzött tanuló esetében írják elő az online oktatást. Ha egy-egy osztályteremben két váltásban folyik az oktatás, csak az az osztály tér át online oktatásra, amelynek diákjai körében a fertőzést észlelték. Az osztálytermet fertőtlenítik, majd a másik osztály tanulói ott tanulhatnak.
 
Az oktatás felfüggesztését a tanintézet vezetősége dönti el, miután kikérte a közegészségügyi igazgatóság véleményét. A DSP járványügyi vizsgálatot végez, megállapítja a fertőzött személyek közvetlen kontaktszemélyeit, és a tanintézet vezetőségével együtt dönt a karantén elrendeléséről, ha az indokolttá válik. Ha a pedagógusok vagy tanügyi alkalmazottak betegednek meg, kötelesek értesíteni az iskola vezetőségét, amely aztán értesíti a közegészségügyi hatóságot. Ebben az esetben is járványügyi vizsgálatot végeznek, és szükség esetén elrendelik a karantént.
 
Azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta nem éri el az egy ezreléket, mindenki osztálytermi oktatásban részesül. Ha a fertőzési ráta 1–3 ezrelék között van, akkor az óvodások, az 1–4. osztályosok és a végzős (8., 12., 13.) osztályosok járnak iskolába. Ha a fertőzési ráta 3–6 ezrelék közötti, akkor csak az óvodások és az elemisták mennek iskolába. Hatezrelékes fertőzési mutatón felül mindenki online oktatásban részesül. Ezenkívül online oktatásban vesznek részt azok a gyerekek, akik orvosi igazolással bizonyítják valamilyen betegségüket, koronavírussal való fertőzöttségüket, vagy családtagjuk valamilyen súlyos betegségben szenved. 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Tavaly csökkent az OTP bank nyeresége
Munkaügyi miniszter: minden alkalmazott ...
Fejleszt Szilágy megyében a fejlesztési ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ