Kitolás mesterfokon
Vissza

Kitolás mesterfokon

Vissza kell térnem az iskolai ösztöndíjak kérdésére: most már minden kétséget kizáróan elmondhatom, hogy a tanügyminisztérium csúnyán kitolt a gyermekekkel. És nem azokkal, akik esetleg rászolgáltak, mert botrányt kavarnak az iskolában, szemtelenek a pedagógusokkal vagy más butaságokat követnek el. Hanem pont azokkal, akik jól tanulnak, jó a magaviseletük, nem hiányoznak az iskolából.

Megértem a diákszervezetek tiltakozását, a tanulók nemtetszésüket fejezték ki, hogy az érdemösztöndíjhoz szükséges tanulmányi átlagot megemelték, és ennek következtében sokkal kevesebben kapnak a 2021/2022-es tanév második félévétől érdemösztöndíjat. A baj, mint utólag kiderült, nem is az, hogy 8,50-ről 9,50-re emelték fel küszöbértéket, hanem hogy a tanulmányi ösztöndíj odaítélését a család jövedelmétől tették függővé.

Kikerekedett szemmel néztem, amikor az egyik ismerősöm – akinek a gyermeke egy kolozsvári líceum tanulója – elküldte nekem az ösztöndíjigénylési kérést, ahol feketén-fehéren az szerepelt: ha a tanuló családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a minimálbért, akkor az illető nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. Még akkor sem – teszem hozzá – ha a gyermek átlaga 9-eses feletti. Lehet bármennyi, ösztöndíj nem lesz.

Merthogy itt van a kutya elásva: akárhogy nézem, a tanulmányi ösztöndíjban részesülő tanulók száma vészesen csökkenni fog, főleg az olyan nagyvárosokban, mint Kolozsvár, ahol elfogadhatóak vagy épp magasnak mondhatók a fizetések.

Még azt sem tartanám elfogadhatónak, ha a tanulmányi ösztöndíj odaítélését az átlagbértől tették volna függővé. Ha egyszer tanulmányi ösztöndíj a neve, akkor ne a  család anyagi helyzete, hanem a gyermek tanulmányi eredménye legyen a döntő kritérium az ösztöndíj odaítélésében.   Amikor Romániában a minimálbér szégyenletesen alacsony, és tényleg nem biztosítja a családoknak a normális megélhetést, akkor most a tanulmányi ösztöndíjat ettől függővé tenni, szégyenletes. A nehéz sorsú családokban nevelkedő gyerekeket igenis segíteni, ösztönözni kell, de ez a szociális ösztöndíj kategória, amelyre szintén ráfér a reform – pozitív értelemben.

Sajnos, legnagyobb meglepetésemre minisztériumi források úgy nyilatkoztak: a dolog rendben van. Mindhiába próbáltam érvelni igazam mellett. Szomorú vagyok és döbbent: ilyen mérvű, minisztériumi szinten is jóváhagyott kitolásra nem számítottam.  

Pedig könnyen és gyorsan meg lehetne oldani a problémát egy újabb minisztériumi rendelettel, ami kimondja: a tanulmányi ösztöndíjak esetében csak a gyermek által elért tanulmányi átlag a döntő, és nem a családok jövedelme. Máskülönben sok gyermek és sok család fog búsulni az elveszített ösztöndíj miatt. Ami ráadásul nem Dárius kincse, ösztönzésre viszont éppen elég. Nagyon úgy tűnik, két választás között, „békeidőben”, ez pillanatnyilag senkit sem érdekel „odafönt”.  


EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért ...
Jövő héten érkeznek a nyáltesztek az ...
Magyar kultúra napja – hinni ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ